top of page

EDITORIAL BOARD


CHIEF EDITOR

Ph.D. Jerzy Tutaj, Wroclaw University of Science and Technology, Poland

jerzy.tutaj@pwr.edu.pl; j.tutaj@imw.edu.pl

 

DEPUTY CHIEF EDITOR

Assoc. Prof. D.Sc. Eng. Małgorzata Rutkowska, Wroclaw University of Science and Technology, Poland

malgorzata.rutkowska@pwr.edu.pl; m.rutkowska@imw.edu.pl

PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU REDAKCYJNEGO

Prof. D.Sc. Eng. Zbigniew Malara, Wroclaw University of Science and Technology, Poland

zbigniew.malara@pwr.edu.pl

 

MANAGING EDITORS

 

EDITORIAL SECRETARY

Ievgeniia Golysheva, Max Weber Institute, Poland

i.golysheva@imw.edu.pl

 

Wojciech Tutaj, Vice President of the Max Weber Institute, Poland

w.tutaj@imw.edu.pl

 TECHNICAL EDITORS

Magdalena Cichońska, Publishing House Indygo Zahir Media

marketing@zahir.pl

bottom of page