top of page

Social well-being as an instrument of value creation and sustainable development on the example of the Santander Health Academy project – case study

Mirosława Krzyścin

Wroclaw University of Science and Technology, Wroclaw, Poland

e-mail: miroslawa.krzyscin@pwr.edu.pl

ORCID: 0000-0003-3380-6556

Keywords:
social wellbeing, sustainable ethic business, management by CSR, value creation for bank’s stakeholders.

Abstract

received:   29.10.2021
corrected:  17.11.2021
accepted: 02.12.2021

The aim of this study is to analyze the case of creating value for the bank’s stakeholders and brand reputation management by corporate social responsibility on the example of lasting for four-year Santander Consumer Bank project called the Santander Health Academy, based on the assumed goals, mission and marketing strategy of the bank in 2016-2019.

References

  1. Ćwik, N., Grzybek, M. i Saracyn, B. (red.). (2014). 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu, t. 2. Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

  2. Idzik, M. i  Gieorgica, J. (2020). Reputacja sektora bankowego 2020, kluczowe wyniki i  wnioski z  badania. Bezpieczny Bank, 3(80), 118-142. https://doi.org/10.26354/bb.5.3.80.2020

  3. Janowicz, J. (2016). Determinanty rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce w latach 2007-2014 (Niepublikowana rozprawa doktorska). Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. https://www. wbc.poznan.pl/publication/512466

  4. Kopiczko, A. (b.d.). Aktywność fizyczna w  profilaktyce chorób wieku starszego. Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej. https:// ncez.pzh.gov.pl/aktywnosc-fizyczna/aktywnosc-fizyczna-wprofilaktyce-chorob-wieku-starszego/

  5. Majchrzak, K. (2019).  Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) w działalności przedsiębiorstw sektora bankowego (Niepublikowana rozprawa doktorska). Uniwersytet Warszawski. https://depotuw. ceon.pl/bitstream/handle/item/3865/2700-DR-NM-261857.pdf

  6. Marcinkowska, M. (2013). Kapitał relacyjny banku. Kształtowanie relacji banku z otoczeniem, t. 1. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

  7. Mirski, A. (2009). Dobrostan jako kategoria społeczna i ekonomiczna. Państwo i Społeczeństwo, 9(2), 169-189. https://repozytorium. ka.edu.pl/handle/11315/25175

  8. Pelc, A. (2018, 10 lipca). Dlaczego warto wprowadzić wellbeing w organizacji? Od czego zacząć? GAMMA. https://www.projektgamma.pl/ strefa-wiedzy/wiki/well-being-w-organizacji/

  9. Rok, B. (2003). Biznes w nieodpowiedzialnym otoczeniu. Manager, 8, 5-8.

bottom of page