top of page

Problems, Challenges and Directions of Education Development in Bielawa commune

Anna Tutaj

Academy of Applied Sciences Angelus Silesius in Wałbrzych, Wałbrzych, Poland

e-mail: tutaj@wb.home.pl

ORCID: 0000-0002-6170-2458

Keywords:
education system, education development strategy, local development strategies, educational policy, Bielawa commune.

Abstract

received:   14.05.2022
corrected:  21.05.2022
accepted: 30.05.2022

The aim of the article, based on the Education Development Strategy of the Bielawa commune, developed by the Max Weber Institute, is a description of the state, problems, challenges and directions for the development of education in this commune. The article defines, on the basis of research and social consultations, the main strategic and operational goals, necessary for the development of education in the Bielawa commune, adopted until 2030.

References

  1. Bochniarz, P., Boni, M., Bukowski, M., Durka. E., Duszczyk, M., Grabowski, M., Herbst, M., Kaczmarczyk, P., Kołucka-Żuk, L., Michałowski, J., Milczarek-Andrzejewska, D., Poznańska, D., Rymaszewski, P., Tarkowski, A., Walewski, M. i Wojnarowski, J. (2009). Polska 2030. Wyzwania rozwojowe. Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.http://kigeit.org.pl/FTP/PRCIP/Literatura/001_ PL_2030_wyzwania_rozwojowe.pdf

  2. Instytut Maxa Webera. (2022). Projekt strategii oświaty w gminie Bielawa do roku 2030.

  3. Komisja Europejska. (2010). Komunikat Komisji. Europa 2020.Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Bruksela. https://ec.europa.eu/ eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf

bottom of page