top of page

Maximizing the value of the enterprise

Sylwia Charłampowicz

Wyższa Szkołą Handlowa we Wrocławiu

ul. Ostrowskiego 22, 53-238 Wrocław

Instytut Maxa Webera,

ul. Warszawska 20, 58-330 Jedlina Zdrój

e-mail: s.charlampowicz@imw.edu.pl

ORCID: 0000-0002-1454-4987

Keywords:
value maximization, management, enterprise.

Abstract

Maximizing the value of the enterprise is the priority goal of the enterprise. This concept should be long-term, and therefore all actions taken in the enterprise should lead to an increase in its value. The paper presents the essence and stages of enterprise value management. A descriptive research method was used. The literature was reviewed.

received:   02.06.2021
corrected:  11.06.2021
accepted: 18.06.2021

References

  1. Dudycz, T. (2005). Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

  2. Jaki, A. (2008). Wycena i kształtowanie wartości przedsiębiorstwa. Kraków: Wolters Kluwer. Kowal D., Koncepcja zarządzania wartością przedsiębiorstwa w perspektywie współczesnych wyzwań rozwojowych podmiotów gospodarczych

  3. Opałka, A. (2009). Koncepcja zarzadzania wartością̨ przedsiębiorstwa jako nowoczesna strategia prowadzenia działalności gospodarczej. Ekonomiczne Problemy Usług, 44, 85-94.

  4. Paździor A. (2015), Zarządzanie wartością współczesnego przedsiębiorstwa, Lublin. Pioch J., Polityka dywidend w teoriach i praktyce.

  5. Rojek, T. (2017). Uwarunkowania procesu kreowania wartości dla akcjonariuszy. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 5 (89/2)

  6. Wielicki, W. i Baum, R. (2009). Rola kapitału oraz wartości niematerialnych i  prawnych w  zarządzaniu przedsiębiorstwem rolnym. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 96(4), 238-247.

  7. Wielgórka, D. (2012), Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w globalizacji. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 5, 35-45.

bottom of page