top of page

Environmental management based on the example of the Energa Capital Group

Michał Zalewski

Cardinal Stefan Wyszyński University,

Warsaw Poland

e-mail: virtar96@gmail.com

Jolanta Pakulska

Cardinal Stefan Wyszyński University,

Warsaw Poland

e-mail: j.pakulska@uksw.edu.pl

ORCID: 0000-0002-8605-2295

Keywords:
Environmental management, Energa Capital Group, EMAS, ISO 14001.

Abstract

received:   27.08.2021
corrected:  20.09.2021
accepted: 18.10.2021

The aim of this paper is to analyze the environmental policy at the Energa Group, based on the goals, mission, and strategy of the capital group. The work will also introduce the concepts of EMAS environmental management systems and ISO 14001.

References

  1. Bugdol, M., Puciato, D. i Borys, T. (2020). Environmental Management Systems in the context of sustainable development – The identification of open problems. Problemy Ekorozwoju – Problems of Sustainable Development, 15(2), 131–142. http://dx.doi.org/10.35784/ pe.2020.2.14

  2. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. (n.d.). System ekozarządzania i audytu EMAS. Serwis Rzeczypospolitej Polskiej. https://www. gov.pl/web/gdos/emas

  3. Grupa Energa. (n.d.). Grupa Energa – wytwarzanie, obrót i dystrybucja energii elektrycznej. https://grupa.energa.pl/

  4. Kuna-Marszałek, A. (2012). Rola ekoinnowacji w  strategii działania przedsiębiorstw na przykładzie systemów zarządzania środowiskiem. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 267, 309–319.

  5. Matuszak-Flejszman, A. (2007). System zarządzania środowiskowego w organizacji. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

  6. Nahotko, S. (2002). Podstawy zarządzania ekologicznego przedsiębiorstwem. Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego.

  7. Pochyluk, R., Szymański, J. i Tonderski, A. (1998). Geneza systemów zarządzania środowiskowego i konsekwencje ich funkcjonowania. Problemy Ocen Środowiskowych, 2(3), 22–30.

  8. Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. (b.d.). Certyfikacja ISO 14001 – Systemy Zarządzania Środowiskowego – PCBC. https://www.pcbc. gov.pl/pl/uslugi/certyfikacja-systemow-zarzadzania/pn-en- -iso-14001

  9. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w  systemie ekozarządzania i  audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylające rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz. Urz UE L 342/1).

  10. Tomczyk, W. (2014). System zarządzania środowiskiem w  proekologicznych działaniach na rzecz ochrony środowiska. Infrastruktura i  Ekologia Terenów Wiejskich, 2(1), 239–249. http://dx.doi. org/10.14597/infraeco.2014.2.1.018

bottom of page