top of page

Methods of evaluation of the effectiveness of quality management systems

Piotr Gudz

Zaporizhzhia Polytechnic National University, Zaporizhzhia, Ukraine

Institute of Economics and Humanities, Department of Management

ul. Żukowskiego 64, Zaporoże, 69063, Ukraine

e-mail: pitgudz@gmail.com

ORCID: 0000-0001-7604-549X

Maryna Gudz

Zaporizhzhia Polytechnic National University, Zaporizhzhia, Ukraine

Institute of Law and Management, Department of Economy and Customs

ul. Żukowskiego 64, Zaporoże, 69063, Ukraine

e-mail: gydzmarina@yahoo.com

ORCID: 0000-0002-1454-4987

received:  22.10.2020
corrected:  07.11.2020
accepted: 25.11.2020
Keywords:
efficiency, quality management system, dairy enterprise, food industry, audit, management review.

Abstract

The main aim of the study is to monitor the effectiveness of the quality management of consumer enterprises in order to achieve consumer safety and business profitability, as well as to maintain the company’s reputation in the market. The aim of the article is to assess the effectiveness and efficiency of the quality management systems in companies in the food industry, focused on the continuous improvement which can be seen on the example of the organization of the dairy sector. The work uses general research methods - an analysis of the scientific literature on the essence of quality efficiency, alternative approaches to the assessment of effectiveness, as well as empirical methods - audits and reviews of Quality Systems Management at the dairy enterprise. A customer satisfaction survey was carried out - the most important issues related to mutual cooperation, i.e. employee competences and the level of customer service, product quality, as well as timely delivery. The control and assessment of the effects of activities is usually performed with the use of measurements that describe the phenomena being assessed and thus constitute a source of information on the achievements of individual departments of the enterprise. The results of the study - the handling of orders from regular customers improved significantly in 2018 compared to previous years, which could have been influenced by the adaptation of the IT system to an extensive logistics module, and here the survey reflects this as much as possible. Despite the fairly good quality of its products, the company does not keep up to date with changes in the market, not only in dairy products, but also in consumer or employee behavior. Although the company is aware of the problems which can be seen from the surveys, which show the changes taking place on the market, it is not able to counteract them quickly and this is the main goal of the company’s Quality Systems Management.

References

 1. Bajer-Marczak, R. (2015). Doskonalenie zarządzania jakością procesów i produktów w organizacjach. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

 2. Dzwolak, W. (2018a). Developing a  hazard analysis worksheet in a small food business with the application of a T-shaped matrix diagram. Food Control, 87, 180-191.

 3. Dzwolak, W. (2018b), Wymagania ISO 22000:2018. Cz. 1. Kontekst organizacji, przywództwo i planowanie. Przegląd Mleczarski, 10.

 4. Dzwolak, W. (2019). Wymagania ISO 22000:2018. Cz. 6. Ocena skuteczności i doskonalenie. Przegląd Mleczarski, 4.

 5. Ejdys, J., Kobylińska, U., Lulewicz-Sas, A. (2012). Zintegrowane systemy zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem. Białystok: Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej.

 6. Europejskie Centrum Jakości i Promocji. (2015). PN-EN ISO 9001:2015. Systemy zarządzania jakością – Wymagania. Pobrane 2 października 2020 z  https://www.centrumjakosci.pl/systemy-zarzadzania/certyfikaty-iso/pn-en-iso-9001.html

 7. Europejskie Centrum Jakości i  Promocji. (2018). PN-EN ISO 22000:2018-08. Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności. Pobrane 3 października 2020 z  https://www.centrumjakosci. pl/systemy-zarzadzania/certyfikaty-iso/pn-en-iso-22000.html

 8. Habelman, J. (2015). Audyt zintegrowanego systemu zarządzania w świetle wymagań norm ISO w przedsiębiorstwie X. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 76, t. 2, 61-73.

 9. Hamrol, A. (2017). Zarządzanie i inżynieria jakości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

 10. Łyda, K. (2017). Audit jako narzędzie doskonalenia systemu zarządzania jakością. W: M. Salerno-Kochan (red.), Wybrane aspekty zarządzania jakością (s. 151-156). Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze.

 11. PKN. (2016). PN-EN ISO 9000:2015 System zarządzania jakością – Podstawy i terminologia. Warszawa: Polski Komitet Normalizacyjny.

 12. Rydzewska-Włodarczyk, M., Sobieraj M. (2015). Pomiar efektywności procesów za pomocą kluczowych wskaźników efektywności. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 76, t. 2, 333–347.

 13. Senczyszyn, E. (2016). Możliwości wykorzystania narzędzi Lean Manufacturing w  celu eliminacji strat w  podejściu procesowym. W:  M. Salerno-Kochan (red.), Wybrane aspekty zarządzania jakością (s. 264-270). Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze.

 14. Walaszczyk, A., Błaszczyk, M. (2013). Wskaźniki monitorowania procesów – studium przypadku. Zeszyty Naukowe. Organizacja i  Zarządzanie / Politechnika Łódzka, 56(1184), 89-10.

bottom of page