top of page

Innovations in civil engineering – passive house

Piotr Kania

Wrocław University of Science and Technology, Faculty of Civil Engineering, Poland

pl. Grunwaldzki 11, 50-377 Wrocław

e-mail: 244642@student.pwr.edu.pl

ORCID: 0000-0003-2526-8903

Keywords:
contemporary engineering, innovations, passive house.

Abstract

received:  21.11.2020
corrected:  03.12.2020
accepted: 12.12.2020

Innovations in contemporary engineering play a very important role, and in today’s world the most important are innovations aimed at reducing energy consumption. It is important to reduce energy use in buildings, as they account for as much as 40% of the energy consumed in the European Union and are responsible for 35% of greenhouse gases. To reduce their emissions, their energy efficiency must be improved. This is how the idea of passive buildings was born, the energy demand of which is only a maximum of 15 kWh / m2 / year

References

 1. Barańska-Fischer, M., Blażlak, R. i  Szymański, G. (2016). Innowacje w biznesie. Wybrane zagadnienia Łódź: Monografie Politechniki Łódzkiej.

 2. Basińska, M. i Koczyk, H. (2014). Energy estimation of experimental passive building. Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture, 61(3), 43-54.

 3. Czerniak, J. (2013). Polityka innowacyjna w Polsce. Analiza i proponowane kierunki zmian. Warszawa: Difin.

 4. Dom pasywny. (b.d.). Pobrane 21 października 2020 r. z http://arcada. com.pl/dompasywny/

 5. Drucker, P. (1992). Innowacja i  przedsiębiorczość. Praktyka i  zasady. Warszawa: PWE.

 6. Firląg, S. (2009). Określenie przepuszczalności powietrznej domu pasywnego. Rynek Instalacyjny, 11, 65-70.

 7. Firląg, S. (2014). Poradnik inwestora. Buduję z głową, buduję energooszczędnie. Warszawa: Fundacja Ziemia i Ludzie.

 8. Firląg, S. (red.). (2019). Kompleksowa termomodernizacja budynków jednorodzinnych. Warszawa. Fundacja Ziemia i Ludzie.

 9. Golejewska, A. (2019). Regionalne systemy innowacji w Polsce. Funkcjonowanie, efektywność i  perspektywy rozwoju. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

 10. GreenHouse. (b.d.). Nowe trendy w  budownictwie. Pobrane 17 października 2020 r. z http://domzeroenergetyczny.info/nowe-trendy-w-budownictwie.html

 11. Kalecki, M. (1980). Kapitalizm. Dynamika gospodarcza, t. 2. Warszawa: PWE.

 12. Kapliński, O. (2017). Innowacje i trendy w budownictwie amerykańskim, Materiały Budowlane, 3, 74-76.

 13. Kotler, Ph. (1984). Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Warszawa: Gebethner i S-ka.

 14. Maj, A. i Marszałek, K. W. (2020). Ekologiczna świadomość i odpowiedzialność estetyczna w zawodzie architekta. GLOBEnergia, 3, 6-8.

 15. Malinowska, A. i Sikora, P. (2017). Problemy związane z zastosowaniem nowoczesnych technologii, w  tym nanotechnologii, w  termomodernizacji budynków. W: Materiały z Konferencji „Współczesne problemy budownictwa”, Katowice, październik 2017.

 16. Marciniak, M. i Ujma, A. (2018). Ocena opłacalności dostosowania obiektu mieszkalnego do standardu budynku pasywnego. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, Budownictwo, 24 (174), 232-238.

 17. Mielcarek, P. (2012). Innowacje a kształtowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. W: M. Sławińska (red.). Gospodarka, technologia, zarządzanie (s. 177-188). Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

 18. Napora, W. (2018). Cechy domu pasywnego. Pobrane 21 października 2020 r. z https://www.dobrzemieszkaj.pl/najlepsze_domy/technologie/334/cechy_domu_pasywnego,225882.hml

 19. Nationwide Construction. (2016, 15 marca). Commercial Construction Company Industry: Top 5 Innovative Trends [Wpis na blogu] Pobrane 17 października 2020 r. z  http://www.nationwideconstruction.us/commercial-construction-company-industrytop-five-trends/

 20. Pangsy-Kania, S. (2012). Rola innowacji w sektorze usług. W: M. Olszański i K. Piech (red.), E-Biznes – innowacje w usługach. Teoria, praktyka, przykłady (s. 22-40). Warszawa: PARP.

 21. Penc, J. (1999). Innowacje i zmiany w firmie. Warszawa: Placet.

 22. Pierwszy dom pasywny wybudowany w  woj. zachodniopomorskim. (b.d.). Pobrane 21 października 2020 r. z  https://budujemydom. pl/budowlane-abc/domy-energooszczedne-i-pasywne/aktualnosci/18123-pierwszy-dom-pasywny-wybudowany-w-wojzachodniopomorskim

 23. Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. (2005). Paryż: OECD i Eurostat.

 24. Popczyk, J. (2018). Energetyka, jaką znamy, zniknie do 2050 roku. W:  Materiały IV Kongresu Energetycznego, Wrocław, 19-20 września 2018.

 25. Porter, M. E. (1990). The competetive advantage of nations. London: The Macmillan Press.

 26. Schumpeter, J. (1960). Teoria wzrostu gospodarczego, Warszawa: PWN.

 27. Słownik języka polskiego PWN. (b.d.). Pobrane 16 października 2020 r. z https://sjp.pwn.pl/slowniki/innowacja.html

 28. Spurgiasz, K. (2020, 24 stycznia). Co to znaczy, że dom jest pasywny? Pobrane 21 października 2020 r. z https://www.extradom.pl/porady/artykul-co-to-znaczy-ze-dom-jest-pasywny

 29. Sulich, A., Rutkowska, M. i Pakulska, J. (2018). Green Economy as the next development stage of the Corporate Social Responsibility idea. W: The International Scientific Conference on Challenges in Social Sciences and Business, Dubai, March 17-19, 2018.

 30. Zięba, M. (2011). Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach – rozważania teoretyczne. Przegląd Organizacji, 7-8, 8-11.

bottom of page