top of page

Information management in the enterprise

Aldona Małgorzata Dereń

Wroclaw University of Science and Technology, Faculty of Management, Wroclaw, Poland

e-mail: aldona.deren@pwr.edu.pl

ORCID: 0000-0002-2377-4573

Keywords:
information, company, management, functions

Abstract

received:   10.04.2022
corrected:  25.04.2022
accepted: 07.05.2022

The development of modern enterprises is largely determined
by knowledge and information. The latter is becoming
a new type of capital that needs to be managed. The aim
of the article is to present the issues of information management
in an enterprise. The concept of information is multidimensional.
A comparative analysis of the definition of information
allows it to be identified as a valuable, intangible resource of
the enterprise. The article also indicates a holistic approach
to information management in an organization, i.e. covering
all processes taking place in the enterprise.

References

 1. Butcher, D., & Rowley, J. (1998). The 7 Rs of information management. Managing Information, 5(3), 34–36.

 2. Drucker, P. F. (1995). Zarządzanie w czasach burzliwych. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

 3. Forlicz, S. (2008). Informacja w biznesie. Warszawa: PWE.

 4. Frąś, J. (2011). Zarządzanie informacją elementem budowy przewagi konkurencyjnej e-przedsiębiorstwa. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 21, 20–41. http://wneiz.univ.szczecin. pl/nauka_wneiz/sip/sip21-2011/SiP-21-3.pdf

 5. Jankowski, M. P. (2010). Ewolucja – powszechny inżynier natury. Res
  Humana, 2(105), 15–20.

 6. Kłak, M. (2012), Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie. Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach.

 7. Kłodawski, M. (n.d.). Pojęcie informacji w  naukach teoretycznoprawnych. Portal Innowacyjny Transferu Wiedzy w Nauce. https://depot. ceon.pl/bitstream/handle/123456789/316/Maciej_Klodawski_-_Pojecie_informacji_w_naukach_teoretycznoprawnych.pdf

 8. Koźmiński, A., & Piotrowski, W. (red.) (1998). Zarządzanie – teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

 9. Oleński, J. (2001). Ekonomika informacji. Podstawy. Warszawa: PWE.

 10. Oliveira, D. (1996). Sistemas de informações gerenciais: Estratégicas, táticase operacionais (3rd ed.). São Paulo. Atlas.

 11. Penc, J. (1994). Strategie zarządzania. Perspektywiczne myślenie. Systemowe działanie, Warszawa: Placet.

 12. Shannon, C. E., & Weaver, W. (1949). The mathematical theory of communication. Urbana: The University of Illinois Press.

 13. Smith, A. N., & Medley, D. B. (1987). Information resource management. Cincinnati: South-Western Publ.

 14. Stephen, B. (2007). Business English Dictionary. Pearson & Longman.

 15. Stonehouse, G. H., & Pemberton, J. (1999). Learning and knowledge management in the intelligent organization. Participation, and Empowerment: An International Journal, 7(5), 131–144. https://doi.org/10.1108/14634449910287846

 16. Zarządzanie informacją… co to w ogóle znaczy? Z profesorem Józefem Oleńskim, wykładowcą Uczelni Łazarskiego, dwukrotnym prezesem Głównego Urzędu Statystycznego, autorem książek „Ekonomika informacji” i  „Infrastruktura informacyjna państwa”, rozmawia

 17. Andrzej Gontarz. (n.d.). Enterprise Software Review. https://e-s-r.pl/2015/06/03/zarzadzanie-informacja-co-to-w- -ogole-znaczy/.

bottom of page