top of page

Women expatriates and factors determining their careers in international corporations

Gabriela Strzelec

Wroclaw University of Economics and Business,

Wroclaw, Poland

e-mail: gabriela.strzelec@ue.wroc.pl

ORCID: 0000-0001-5672-6925

Keywords:
exile, expatriates, international organizations, diversity.

Katarzyna Krysińska-Kościańska

Wroclaw University of Economics and Business,

Wroclaw, Poland

ORCID: 0000-0002-2679-1512

received:   15.09.2021
corrected:  25.10.2021
accepted: 05.11.2021

Abstract

Many researchers see a potential in women’s competencies that can bring them tangible profits. Some notice that women are agents of change in the organization, and “female attributes and competencies” such as interpersonal skills, consensus ability, multitasking, empathy, teamwork are an essential supplement to the soft leadership model that appeared in the 1990s. Representation of women and the resulting symbolic status at higher organizational levels limit the development of their managerial careers in the longer term. Therefore, the main goal of this descriptive article was to define the factors determining the employment of expatriate women in international corporations.

References

 1. Abouzahr, K., Krentz, M., Taplett, F., Tracey, C., & Tsusaka, M. (2017, April 05). Dispelling the myths of the gender ambition gap. https:// www.bcg.com/publications/2017/people-organization-leadershipchange-dispelling-the-myths-of-the-gender-ambition-gap

 2. Adler, N. J. (1979). Women as androgynous managers: A  conceptualization of the potential for American women in international management. International Journal of Intercultural Relations, 3 (4), 407-436.

 3. Adler, N. J. (1984). Women in international management: Where are they? California Management Review, 26(3-4), 78-89.

 4. Arasaratnam, L. A. (2013). A  review of articles on multiculturalism in 35 years of IJIR. International Journal of Intercultural Relations, 37(6), 676–685. https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2013.09.006

 5. Bertrand, M. (2011). New perspectives on gender. In D. Card & O. Ashenfelter (Eds.), Handbook of Labor Economics, vol. 4, part B (pp. 1543- 1590). Elsevier, https://doi.org/10.1016/S0169-7218(11)02415-4

 6. BGRS. (2016). Breakthrough to the future of global talent mobility – Global mobility trends survey. Brookfield Global Relocation Services, 72. http://globalmobilitytrends.bgrs.com/assets2016/downloads/ Full-Report-Brookfield-GRS-2016-Global-Mobility-TrendsSurvey.pdf

 7. Calas, M., & Smircich, L. (1993). Dangerous liaisons: The ‘Femininein-Management’ meets globalization. Business Horizons, 36(2), 1-81. https://doi.org/10.1016/S0007-6813(05)80041-2

 8. Caligiuri, P. M., & Cascio, W. F. (1998). Can we send her there? Maximizing the success of western women on global assignments. Journal of World Business, 33(4), 394-416. https://doi.org/10.1016/ S1090-9516(99)80082-0

 9. Christoph, M., & Krause, E. (2019). Kariera zawodowa kobiet we współczesnych organizacjach. Studia Edukacyjne, (53), 187-208. https://doi.org/10.14746/se.2019.53.11

 10. Colgan, F. & Ledwith, S. (1996). Women as organisational change agents. In S. Ledwith & F. Colgan (Eds.), Women in organisations: challenging gender politic. Macmillan Press.

 11. Crampton, S. M., & Mishra, J. M. (1999). Women in management. Public Personnel Management, 28(1), 87-106. https://doi.org/10.1177/ 009102609902800107

 12. David, E. M., Volpone, S. D., & Nandialath, A. M. (2021). Fostering longevity attitudes in women expatriates: the role of general and targeted types of organizational support. International Journal of Human Resource Management, 32(18), 3833-3861. https://doi.org/10.1 080/09585192.2019.1640766

 13. Davidson, M. J. & Burke, R. J. (2000). Women in management. Current research. Sage Publications.

 14. Deloitte. (2012). Kobiety i władza w biznesie Czy płeć ma znaczenie dla budowania pozycji i wpływu w organizacji? https://www2.deloitte. com/content/dam/Deloitte/pl/Documents/Reports/pl_Raport_ Deloitte_Kobiety_Wladza_2012.pdf

 15. Deloitte. (2017). The 2017 Deloitte Millennial Survey. Apprehensive stability and opportunities in an uncertain world. 1–33. https://www2.deloitte. com/content/dam/Deloitte/global/Documents/About-Deloitte/gxdeloitte-millennial-survey-2017-executive-summary.pdf

 16. Deloitte. (2017). Women in the boardroom report. A global perspective. Fourth edition. Deloitte. (2019). Women in the boardroom report. A global perspective. Sixth edition.

 17. Deloitte Insights. (2019). 2019 Deloitte global human capital trends: Leading the social enterprise: reinvent with a human focus. Deloitte University Press.

 18. Derks, B., Van Laar, C., & Ellemers, N. (2016). The queen bee phenomenon: Why women leaders distance themselves from junior women. Leadership Quarterly, 27(3), 456-469. https://doi.org/10.1016/j. leaqua.2015.12.007

 19. Fairlie, R. W., & Robb, A. M. (2009). Gender differences in business performance: Evidence from the characteristics of business owners survey. Small Business Economics, 33, 375. https://doi. org/10.1007/s11187-009-9207-5

 20. Fisher, H. (1999). The first sex: The natural talents of women and how they are changing the world. Random House.

 21. Goodman, J. S., Fields, D. L., & Blum, T. C. (2003). Cracks in the Glass ceiling: In what kinds of organizations do women make it to the top? Group and Organization Management, 28(4), 475-501. https:// doi.org/10.1177/1059601103251232

 22. Gross-Gołacka, E. (2018). Zarządzanie różnorodnością. Difin.

 23. Gryszko, M. (2009). Zarządzanie różnorodnością w  Polsce. Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

 24. Guthrie, J. P., Ash, R. A. & Stevens, C. D. (2003). Are women ‘better’ than men? Personality differences and expatriate selection. Journal of Managerial Psychology, 18(3), 229–43.

 25. Helgeson, S. (1990). The female advantage: Women’s ways of leadership. Doubleday.

 26. Kauhanen, A. (2017). Gender differences in corporate hierarchies. IZA World of Labor, 2017: 358. https://doi.org/10.15185/izawol.358

 27. Kupczyk, T. (2009). Kobiety w  zarządzaniu i  czynniki ich sukcesów. Wyższa Szkoła Handlowa.

 28. Kupczyk, T. (2013). Kobiety i mężczyźni w zarządzaniu. Wyższa Szkoła Handlowa.

 29. Linehan, M. (2006). Women in international management. In D. Scullion & H., Collings (Eds.), Global staffing. Routledge.

 30. Linehan, M., & Scullion, H. (2001). Selection, training, and development for female international executives. Career Development International, 6(6), 318-323. https://doi.org/10.1108/EUM0000000005987

 31. Lisowska, E. (n.d.). Polki są najbardziej przedsiębiorcze w  Europie. Bankier.Pl.

 32. McKeen, C. A., & Bu, N. (2005). Gender roles: An examination of the hopes and expectations of the next generation of managers in Canada and China. Sex Roles, 52(7-8), 533–546. https://doi. org/10.1007/s11199-005-3719-5

 33. McKinsey & Company. (2016). Women in the workplace. https://wiwreport.s3.amazonaws.com/Women_in_the_Workplace_2016.pdf

 34. McKinsey & Company. (2018). Women in the Workplace 2018. https:// media.sgff.io/pagedata/2018-10-30/1540931027625/Women_ in_the_Workplace-2018-Discussion_Guide.pdf

 35. McKinsey & Company. (2021). Women in the workplace 2021. https:// wiw-report.s3.amazonaws.com/Women_in_the_Workplace_ 2021.pdf

 36. McNaughly, Y., & Brewster, C. (2019). Working internationally: expatriation, migration and other global work. Edward Elgar Publishing.

 37. Meier, O. (2019). The path to diversity: women on assignment. Mercer Insights. https://mobilityexchange.mercer.com/insights/article/the-path-to-diversity-women-on-assignment

 38. Ministerstwo Pracy i  Polityki Społecznej. (2014). Więcej kobiet w zarządzaniu - to się opłaca. Przewodnik dla firm.

 39. Miś, A. (2016). Globalna kariera utalentowanych pracowników – teoretyczne ramy pojęcia. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 429, 122-131

 40. Noland, M., Moran, T., & Kotschwar, B. R. (2016). Is Gender Diversity Profitable? Evidence from a global survey (Peterson Institute for International Economics Working Paper No. 16-3). SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.2729348

 41. Nowak A. P. Z. (2018). Luka płacowa i fenomen „królowej pszczół” – przykłady nierówności na rynku pracy. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 512, 184–193.

 42. Platforma Pracodawców RP. (2009). Do garów czy za stery? Jak dzisiejsze studentki widzą swoją przyszłość? https://pracodawcyrp.pl/upload/files/2019/03/kierunek-kobieta-biznesu-wynikibadan-v2.pdf

 43. Przytuła, S. (2014). Zarządzanie kadrą ekspatriantów w  filiach przedsiębiorstw międzynarodowych w Polsce. Wydawnictwo CeDeWu.

 44. Przytuła, S. (2017). Osoboowść migranta i ekspatrianta – perspektywa psychologiczna. In S. Przytuła (red.), Migracje międzynarodowe i  ekspatriacja.Perspektywa indywidualna, organizacyjna,społecznokulturowa. Difin.

 45. Przytuła, S. (2019). Wyzwania międzynarodowego rynku pracy. In S. Przytuła (red.), Zarządzanie różnorodnością pracowników. Wydawnictwo Naukowe PWN.

 46. PwC. (2017). Women in Work Index: Closing the gender pay gap. https://www.pwc.com/gx/en/news-room/docs/pwc-women-inwork-index-closing-the-gender-pay-gap.pdf

 47. PwC. (2020). Women in Work. https://www.pwc.co.uk/economic-services/WIWI/women-in-work-2020-full.pdf

 48. Radu, C., Deaconu, A., & Frasineanu, C. (2017). Leadership and gender differences – Are men and women leading in the same way? In A. Alvinius (Ed.), Contemporary Leadership Challenges. https://doi. org/10.5772/65774

 49. Selmer, J., & Leung, A. S. M. (2003). International adjustment of female vs. male business expatriates.  The International Journal of Human Resource Management, 14(7), 1117–1131. https://doi. org/10.1080/0958519032000114237

 50. Strykowska, M. (1995). Kobiety w  zarządzaniu. Społeczne i  psychologiczne uwarunkowania pełnienia przez kobiety funkcji menedżerskich. In J. Miluska (red.), Humanistyka i płeć. Studia kobiece z psychologii, filozofii i historii. Wydawnictwo UAM.

 51. Tabor-Błażewicz J. (2020). Uwarunkowania rozwoju karier menedżerskich kobiet w branży HR. In D. Kanafa-Chmielewska (red.), Wybrane aspekty współpracy organizacyjnej (s. 28-37). Wydawnictwo UE we Wrocławiu.

 52. Titkow A. (2003). Szklany sufit. Bariery i ograniczenia karier kobiet. Fundacja Instytut Spraw Publicznych.

 53. Tung, R. L. (2016). New perspectives on human resource management in a global context. Journal of World Business, 51(1), 142-152. https://doi.org/10.1016/j.jwb.2015.10.004

 54. Wiktorska-Święcicka A. (2013). Płeć kulturowa a  współpraca kobiet i  mężczyzn w  zarządzaniu z  perspektywy koncepcji zarządzania różnorodnością. In T. Kupczyk (red.), Kobiety i mężczyźni w zarządzaniu. Wyższa Szkoła Handlowa.

 55. World Economic Forum. (2012). Talent mobility good practices collaboration at the core of driving economic growth. https://www.weforum.org/reports/talent-mobility-good-practices-collaborationcore-driving-economic-growth/

 56. World Economic Forum. (2015). The Global Gender Gap Report 2015. https://www3.weforum.org/docs/GGGR2015/cover.pdf

 57. Wróbel, M., & Dacko-Pikiewicz, Z. (2017). Kobiece i  męskie style zarządzania jako przejaw różnorodności w  organizacji. In K. Wojtaszczyk (red.), Zarządzanie różnorodnością w teorii i praktyce. Wydawnictwo SIZ.

bottom of page