top of page

Reception of Max Weber’s concepts in Polish economic thought

Stanisław Czaja

Wroclaw University of Economics and Business, Poland

118-120 Komandorska Street, 53-345 Wrocław, Poland

e-mail: stanislaw.czaja@ue.wroc.pl

ORCID: 0000-0002-3225-2101

Agnieszka Becla

Wroclaw University of Economics and Business, Poland

118-120 Komandorska Street, 53-345 Wrocław, Poland

 

e-mail: agnieszka.becla@ue.wroc.pl

ORCID:0000-0002-0013-7037

received:  19.10.2020
corrected:  03.11.2020
accepted: 17.11.2020
Keywords:
Max Weber, Polish economy, historical school, economics and religion, bureaucracy.

Abstract

The article presents the issue of the reception of Max Weber’s concept in Polish economic thought. The study includes a  short presentation of the basics of Max Weber’s concept. The impact of Weber’s ideas on the achievements of Polish economy from the turn of the 19th and 20th centuries is discussed in more detail. The reasons for the lack of studies of religion and economy in Poland and other selected elements of Weber’s thought in Poland were also presented.

References

 1. Bartkowiak, R. (2003). Historia myśli ekonomicznej. Warszawa: PWE.

 2. Bartkowiak, R. (2013). Ekonomia rozwoju. Warszawa: PWE.

 3. Becla, A., Czaja, S., Grabowska, M., Jakubowski, R. i Jończy, R. (2002). Elementy makroekonomii. Wrocław: Wydawnictwo I-BIS.

 4. Ciepielewski, J., Kostrowicka, I., Landau, Z. i Tomaszewski, J. (1970). Historia gospodarcza świata XIX i XX wieku. Warszawa: PWE.

 5. Czaja, S. (red.). (2004). Rozwój polskiej myśli ekonomicznej na przestrzeni wieków. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.

 6. Czaja, S. (2010). Władysław Grabski a polskie trzy reformy monetarne. W: Reforma skarbowo-walutowa Władysława Grabskiego – założenia, realizacja, efekty (s. 28-40). Suwałki: PWSZ w Suwałkach.

 7. Czaja, S. (red.). (2020). Historia myśli ekonomicznej. Zarys problematyki. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

 8. Czaja, S., Fiedor, B. i Jakubczyk, Z. (1993). Ekologiczne uwarunkowania wzrostu gospodarczego w ujęciu współczesnej teorii ekonomii. Białystok-Kraków: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko.

 9. Czaja, S. i Tutaj, J. (2000). Liberalizm. Wałbrzych: Wydawnictwo Bimart.

 10. Fiedor, B. i Kociszewski, K. (red.). (2010). Ekonomia rozwoju. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

 11. Fiedor, B. i  Żurawicki, S. (red.). (1979). Historia myśli ekonomicznej. Wrocław-Warszawa -Kraków-Gdańsk: Ossolineum.

 12. Głowa, S. i Bieda, I. (red.). (1998). Breviarium fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha.

 13. Gosfeld, J. (red.). (1989). Religia i ekonomia. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.

 14. Górski, J., Kowalik, T. i Sierpiński, W. (1977). Historia powszechnej myśli ekonomicznej 1870-1950. Warszawa: PWN.

 15. Grossi, E. (2020). Weber. Nauki społeczne wobec nowoczesności. Warszawa: Hachette Polska.

 16. Grunwald, A. (2019). Der unterlegende Mensch. Die Zukunft der Menschheit im Angesicht von Algorithmen, künstlicher Intelligenz und Robotern. München: Springer Verlag.

 17. Guzicki, L. i Żurawicki, S. (1974). Historia polskiej myśli społeczno-ekonomicznej. Warszawa: PWE.

 18. Guzicki, L. i  Żurawicki, S. (1984). Polscy ekonomiści XIX i  XX wieku. Warszawa: PWE.

 19. Hołówka, J. i  Dziobkowski, B. (red.). (2018). Filozofia religii. Kontrowersje. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

 20. Jezierski, A. i Petz, B. (1988). Historia gospodarcza Polski Ludowej 1944- 1985. Warszawa: PWN.

 21. Kołodko, G. i Koźmiński, A. (2017). Nowy pragmatyzm kontra nowy nacjonalizm. Warszawa: Prószyński i S-ka.

 22. Kostrowicka, I. (1978). Historia gospodarcza Polski XIX i XX wieku. Warszawa: Książka i Wiedza.

 23. Kotarbiński T. (2000). Dzieła wszystkie. Traktat o dobrej robocie. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk: Ossolineum.

 24. Krelle, W. (1985). Theorie des wirtschaftlische Wachstum. Berlin: Springer Verlag.

 25. Landreth, H. i Colander, D. (2005). Historia myśli ekonomicznej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

 26. Lange, O. (1975). O ekonomicznej teorii socjalizmu. W: O. Lange, Dzieła, t. 3. Warszawa: PWE.

 27. Leonarski, J. (1982). Socjologiczne aspekty wzrostu gospodarczego w ekonomii zachodniej. Warszawa: Książka i Wiedza.

 28. Lipiński, E. (1956). Studia nad historią polskiej myśli ekonomicznej. Warszawa: PWN.

 29. Lipiński, E. (1980). Historia powszechnej myśli ekonomicznej do roku 1870. Warszawa: PWN.

 30. Łukawer, E. (1985). Spór o racjonalność gospodarki socjalistycznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

 31. Maigret, E. (2012). Socjologia komunikacji i mediów. Warszawa: Oficyna Naukowa.

 32. Morawski W. (2001). Socjologia ekonomiczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

 33. Nowicki J. (1988). Teoria ekonomii II Rzeczpospolitej. Warszawa: Książka i Wiedza.

 34. Nowicki, J. (1991). Luminarze polskiej teorii ekonomii XX wieku. Warszawa: PWN.

 35. Piasecki, R. (red.). (2011). Ekonomia rozwoju. (2011). Warszawa: PWE.

 36. Semkow, J. i  Żurawicki, S. (1977). Elementy metodologii nauk ekonomicznych. Warszawa: PWN.

 37. Stankiewicz, W. (2007). Historia myśli ekonomicznej. Warszawa: PWE.

 38. Stiglitz, J. (2004). Ekonomia sektora publicznego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

 39. Szacki, J. (1981). Historia myśli socjologicznej. Warszawa: PWN.

 40. Szpak, J. (1999). Historia gospodarcza powszechna. Warszawa: PWE.

 41. Taylor E. (1991). Historia rozwoju ekonomiki, t. I-II. Lublin: Wydawnictwo Delfin.

 42. Weber, M. (1895). Der Nationalstaat und die Volkswirtschaftspolitik, Berlin.

 43. Weber, M. (1984). Szkice z socjologii religii. Warszawa: Książka i Wiedza.

 44. Weber, M. (2002). Gospodarka i społeczeństwo. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

 45. Weber, M. (2011). Polityka jako zawód i powołanie. W: M. Weber, Racjonalność, władza, odczarowanie. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

 46. Wojnarow, D. (2004). Powszechna historia gospodarcza. Warszawa: Poltext.

 47. Zolta, R. (Ed.). (2017). Stanford Encyclopedia of Philosophy. Stanford: Stanford University Press.

 48. Żurawicki, S. (1969). Metodologiczne problemy nauk ekonomicznych. Warszawa: PWE.

 49. Żurawicki, S. (1970). Myśl ekonomiczno-polityczna w  Polsce okresu międzywojennego, Warszawa: PWN.

 50. Żurawicki, S. (1980). Metody i  techniki badań ekonomicznych. Zagadnienia epistemologiczne i metodologiczne. Warszawa PWE.

 51. Żurawicki, S. (red.). (1983). Współczesna myśl ekonomiczna. Warszawa: PWE.

 

Max Weber's bibliography (selected items):

 1. Zur Geschichte der Handelsgesellschaften im Mittelalter, 1889

 2. Die römische Agrargeschichte in ihrer Bedeutung für das Staats- und Privatrecht, 1891

 3. Die Verhältnisse der Landarbeiter im ostelbischen Deutschland, 1892

 4. Der Nationalstaat und die Volkswirtschaftspolitik, 1895

 5. Roscher i  Knies oraz logiczne problemy historycznej szkoły ekonomii politycznej, 1903

 6. „Obiektywność” poznawcza nauk społecznych i polityki społecznej, 1904

 7. Etyka protestancka a duch kapitalizmu, 1905

 8. Krytyczne studia nad logiką nauk o kulturze, 1906

 9. Agrarverhältnisse im Altertum, 1909

 10. Niektóre kategorie socjologii rozumiejącej, 1913

 11. The Religion of China, 1915

 12. The Religion of India, 1916

 13. Znaczenie „wartościowania” nauk społecznych i ekonomicznych, 1917

 14. Ancient Judaism, 1917

 15. Science as a Vocation (Nauka jako zawód), 1918

 16. Polityka jako zawód i powołanie, 1919

 17. Wirtschaftliche, 1920

 18. Socjology of Religion, 1920

 19. From Max Weber: Essays in Sociology, 1920

 20. Socjologia religii, 1920-1921

 21. Economy and society (Gospodarka i społeczeństwo), 1922

 22. Basic Concepts in Sociology, 1922

 23. The Theory of Social and Economic Organization, 1922

 24. The Methodology of the Social Sciences, 1949

bottom of page