top of page

Organization’s business architecture

Jerzy Tutaj

Wroclaw University of Science and Technology, Wroclaw, Poland

e-mail: jerzy.tutaj@pwr.edu.pl

ORCID: 0000-0002-1764-5011

Keywords:
strategic management, ICT, business architecture.

Abstract

received:   10.09.2021
corrected:  20.09.2021
accepted: 01.10.2021

The aim of the article is to present a case study for creating the business architecture of an organization in a selected enterprise and to indicate the importance of developing an organization’s business architecture for functioning in the economy and society: the Third Wave by Alvin Toffler. The author points to the need to introduce business architecture standards into organizations, not only to enterprises, but also to local governments and non-governmental organizations. The article presents practical solutions of business architecture in the layer: business, data, software, application and technical requirements for a selected process.

References

  1. Bernard, S. (2004). An Introduction to Enterprise Architecture. Author House.

  2. Górski, T. (2009). Metoda zarządzania architekturą korporacyjną. Biuletyn Instytutu Systemów Informatycznych, 3(1), 29-37.

  3. Królikowska, B. (2011). Architektura korporacyjna w  administracji publicznej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica, 27, 141-151.

  4. Mastalerz, M. W. (2015). Koncepcja hybrydowego modelu strategii informatyzacji przedsiębiorstwa wykorzystująca narzędzia architektury korporacyjnej. W Z. Szyjewski i T. M. Komorowski (red.), Informatyka w  zarządzaniu i  ekonomii: badania, analizy, modele (s. 117–132). Polskie Towarzystwo Informatyczne.

  5. Mastalerz, M. W. (2017). Planowanie rozwoju firmy z wykorzystaniem modelu motywacji biznesowej na przykładzie spółki BKF. Studia Informatica Pomerania, 4(46), 59–72. https://doi.org/10.18276/ si.2017.46-05

  6. Osterwalder, A. i  Pigneur, Y. (2013). Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera. Wydawnictwo Helion.

  7. Pańkowska, M. (2013). Cele rozwoju architektury przedsiębiorstwa. Studia Ekonomiczne, 128, 81–89.

  8. Ross, J. W., Weil, L. P. i Robertson, D. (2010). Architektura korporacyjna jako strategia. Budowanie fundamentu w biznesie. Wydawnictwo Studio Emka.

  9. The Open Group. TOGAF Version 9.1, 10th Edition.

  10. Zachman, J. A. (1987). A framework for information systems architecture. IBM Systems Journal, 26(3), 454–470.

bottom of page