top of page

Man in the face of phenomenon and processes of globalization

Adam Sulich

Wrocław University of Economics, Faculty of Management,

ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław, Poland

e-mail: adam.sulich@ue.wroc.pl

ORCID: 0000-0001-8841-9102

received:   30.06.2020
corrected:   15.07.2020
accepted: 17.07.2020
Keywords:
labour market, inter-organizational networks.

Abstract

The production of manufactured goods and services not only reveals a  trend towards globalization, but also a  trend towards regionalization. Understanding the mechanisms and processes of globalization can contribute to proper decision making in developing inter-organizational structures. On the other hand, the relationships between the individual members of these structures may shape the processes of globalization and regionalization. The article presents considerations in the field of management sciences in the field of the human place in labour market in the face of the phenomena and processes of globalization.

References

 1. Beliaeva, T., Ferasso, M., Kraus, S. i Damke, E. J. (2019). Dynamics of digital entrepreneurship and the innovation ecosystem: A  multilevel perspective. International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research, 26(2), 266–284. https://doi.org/10.1108/ IJEBR-06-2019-0397

 2. Brzeziński, J. (2002). Czy potrzebny jest nam uniwersytet w zbójeckich czasach? Odra, 492(11), 2–8.

 3. Castells, M. (2007). Wiek informacji, t. 1, Społeczeństwo sieci. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

 4. Centrum Tiger. (2010a, 3 lutego). Prof. Kołodko o globalizacji. Bankier TV. [Plik wideo]. Pobrane z https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=M1-E22_P14I

 5. Centrum Tiger. (2010b, 2 lutego). Prof. Kołodko o  neoliberalizmie i  światowym kryzysie gospodarczym. Bankier TV. [Plik wideo]. Pobrane z  https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=ET-_UVJutBE

 6. Dzieduszycka, M. (2002). Internet a  nasza przyszłość szczęśliwa. Odra, 492(11), 24–27.

 7. Porozumienie ustanawiające Światową Organizację Handlu (WTO), sporządzone w Marrakeszu 15 kwietnia 1994 r., Dz. U. 1995, Nr 98, poz. 483.

 8. Ferasso, M. (2018). The representativeness of exportations for local development: evidences from family-owned SMEs. International Journal of Research, Innovation and Commercialisation (IJRIC), 2(1), 38–57.

 9. Giddens, A. (2004). Socjologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

 10. Kozar, Ł. (2014). Rozwój agencji pracy tymczasowej w  województwie łódzkim w  latach 2003-2012. W: B. Urbaniak i  P. Oleksiak (red.), Praca tymczasowa. Droga do kariery czy ślepy zaułek? (s. 81– 99). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. https://doi. org/10.18778/7969-433-4.07

 11. Lambooy, J. G. (1990a). Concepts and methodology. W: A. Kukliński (red.), Globality versus locality (s. 9–29). Warsaw: University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies, Istitute of Space Economy.

 12. Lambooy, J. G. (1990b). Enterprise, economic and geographic environment. W: A. Kukliński (red.), Globality versus locality (s. 183– 192). Warsaw: University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies, Istitute of Space Economy.

 13. McLuhan, M. (1962). The Gutenberg Galaxy: The making of typographic man. Toronto: University of Toronto Press.

 14. McLuhan, M. (2004). Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.

 15. Pietrowicz, K. (2002). Manuel Castells kronikarz współczesności. Odra, 11(492), 14–23.

 16. Smolbik-Jęczmień, A. i  Żarczyńska-Dobiesz, A. (2018). Absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wobec wyzwań współczesnego rynku pracy. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 511, 188–199. https://doi.org/10.15611/pn.2018.511.17

 17. Sztompka, P. (2005). Socjologia zmian społecznych. Kraków: Znak.

 18. Taleb, N. N. (2007). The black swan: The impact of the highly improbable. New York: Random House.

 19. Taleb, N. N. (2014). Antifragile. New York: Random House.

 20. Wallerstein, I. (2011). The modern world-system IV: Centrist liberalism triumphant, 1789-1914. Oakland: University of California Press.

bottom of page