Prosimy o przesłanie artykułów na adres
ejmss@imw.edu.pl

Instrukcje

Szanowni Autorzy przypominamy, że zbieramy artykuły do kolejnego numeru (1 vo. 1/2022 / 5) 

Wymogi

The article has to contain:/ Artykuł powinien zawierać:

- Author(s) affiliation/ afiliację autora

-  Information about paper type (original research, literature review) / informację czy jest to artykuł oryginalny czy przeglądowy

- Title in English /tytuł w języku polskim i angielskim

- Abstract in English/ wprowadzenie (abstrakt) w języku polski i angielskim

- Keywords (max 5) słowa kluczowe/key words (5 słów) w języku polskim i angielskim

- Main body (content) of the article/ treść

- Please indicate a source of all used tables and figures (picture) in the paper/ jeżeli są tabele lub rysunki to opisy oraz źródła pochodzenia

- Conclusions/ podsumowanie

- Bibliography in APA 5th in alphabetical order with Mendely program / spis literatury (alfabetycznie) z użyciem formatowania APA 5th w edytorze bibliografii

Afiliacja:
 

Name Surname, ORCID no. /Imię i nazwisko, numer ORCID
Name of the University/ Faculty and Department/ nazwa uczelni, nazwa wydziału, nazwa Instytutu lub Katedry
Full postal address with e-mail and phone number/ ulica, numer budynku, kod pocztowy, miasto, e-miał do autora, tel. do autora


Example/ Przykład:

X Y (ORCID 0000-0000-0000-0000)

Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania, Katedra Organizacji i Zarządzania

Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, e-mail: xxxx@xx, tel. 000 000 000

 

Bibliography examples/ Spis literatury:

Alphabetical order begin with surnames, no numeration/

alfabetycznie od nazwisk autorów, bez numeracji

 

 1. Book/ Książka:
  Suname, N. (YEAR). Title. City: Publisher name

Nazwisko, inicjał imienia. Rok wydania (w nawiasie). Tytuł (kursywa). Miasto: nazwa wydawnictwa


Andreski, S. (1992). Maxa Webera olśnienia i pomyłki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

 

 1. Journal article/ Artykuł z czasopisma:
   

Surname, N. (1234). Title. no. 1, iss. 1, pp. 10-11 (pages range)

Nazwisko, inicjał imienia. Rok wydania (w nawiasie). Tytuł. Nazwa czasopisma (kursywa), numer wydania, (numer zeszytu jeśli jest), zakres stron.


Example/ Przykład:
Musioł-Urbańczyk, A. i Sorychta-Wojsczyk, B. (2016). Analiza procesu formułowania strategii rozwoju w miastach na prawach powiatu województwa śląskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 109, 35–45.
 

 

 1. Internet source:/ Źródło internetowe:
   

Surname, N. (1234) Retrieved, date (day, month, year) from link

Nazwisko, inicjał imienia. Rok wydania (w nawiasie). Tytuł (kursywa). Pobrane, data pobrania, link


Przykład:
Szymczyk, J. (2019, 10 czerwca). Barwy organizacji – czyli kolory, które określają działalność. Pobrane 7 lipca 2020 z https://poradnikpracownika.pl/-barwy-organizacji.

 

Literature citation in the text:/ Odniesienie do literatury w tekście:
 

 1. Up to 5 authors/ Do 5 autorów
   

Example/ Przykład:

Tekst, tekst, tekst, (Beliaeva, Ferasso, Kraus i Damke, 2019)

 

 

 1. More than 5 authors/ Powyżej 5 autorów
   

Example/ Przykład:
Tekst, tekst, tekst, (Beliaeva i in., 2019)

 

 

 1. One author/ Jeden autor
   

Przykład:
Tekst, tekst, tekst, (Kowalski, 2016)

Do pobrania

Template

Wymogi

Oświadczenia
autorów

Scopus
instrukcje