top of page

Prosimy o przesłanie artykułów na adres
ejmss@imw.edu.pl

Instrukcje

Szanowni Autorzy przypominamy, że zbieramy artykuły do kolejnego numeru (1/2023) 

Wymogi

Artykuł powinien zawierać:

- Informacji o wszystkich autorach: Imię i nazwisko, afiliacja (nazwa wydziału za potrzeby, nazwa uczelni), e-mail, ORCID

- Informację czy jest to artykuł oryginalny czy przeglądowy

- Tytuł w języku polskim i angielskim

- Streszczenie w języku polskim i angielskim

- Słowa kluczowe (do 5 słów) w języku polskim i angielskim

- Treść artykułu: wprowadzenie, przegląd literatury, metody badawcze, wyniki i skutki badań, podsumowanie.

- Spis literatury (alfabetycznie) z użyciem formatowania APA Style 7th

 

Oprócz artykułu prosimy wysłać podpisane oświadczenie autorów, plik jakiego znajduje się na dole tej strony.

 

Dla redagowania artykułu prosimy korzystać z czcionki Times New Roman, rozmiar 12.

Rekomendowana liczba stron jednego artykułu to 8 stron.

Przykład projektu artykułu znajduje się poniżej.

Uwagi:

- Prosimy nie używać przypisów dolnych dla podania notatek do tekstu artykułu i odniesienia do literatury w tekście.

- Odniesienia do literatury w tekście według formatowania APA Style 7th

- Każda tabela czy rysunek powinni zawierać: nazwę, źródło pochodzenia, przypis w tekście artykułu

- Prosimy obowiązkowo wpisywać identyfikatory DOI w formacie linku https://doi.org/... W spisie literatury, jeśli źródło literatury do ma.

Do pobrania

Template

Wymogi

Oświadczenia
autorów

Authors Declaration

bottom of page