O nas

Czasopismo European Journal of Management and Social Science (EJMSS) jest recenzowanym półrocznikiem. Jest to czasopismo naukowe o międzynarodowej renomie. Czasopismo publikuje prace teoretyczne, empiryczne i eksperymentalne w dziedzinie nauk społecznych, z dyscyplin: ekonomia i finanse, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o bezpieczeństwie, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne, nauki socjologiczne oraz psychologia.

 

Instrukcje dla autorów są dostępne na stronach

www.ejmss-journal.com

Nadesłane do redakcji artykuły są podwójnie recenzowane.

Tematyka

Półrocznik European Journal of Management and Social Science (EJMSS) jest obecny na rynku prasy od 2020 roku. Jest to recenzowane czasopismo naukowe poświęcone rozpowszechnianiu artykułów dotyczących wszystkich aspektów zarządzania i ekonomii biznesu. Czasopismo jest wydawane w imieniu Instytutu Maxa Webera. Czytelnicy naszego czasopisma to przede wszystkim pracownicy naukowi, biznesmeni, pracownicy JST, decydenci oraz studenci kierunków ekonomii i zarządzania.

Współpracujemy z wieloma uczelniami oraz bibliotekami zapewniając dostęp do naszych publikacji kadrze uniwersyteckiej oraz studentom. W naszej Radzie Naukowej zgromadziliśmy największe autorytety. EJMSS wybierają i cenią praktycy oraz eksperci z różnych dziedzin w branży. Na naszych łamach poruszamy tematy oparte na badaniach teoretycznych, empirycznych i pragmatycznych w naukach społecznych (zwłaszcza z dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości) oraz dyscyplinach pokrewnych (psychologia, socjologia, politologia, informatyka, matematyka).

European Journal of Management and Social Science jest czasopismem o charakterze naukowym. Każde wydanie zawiera podwójnie recenzowane artykuły naukowe. Od drugiego numeru artykuły naukowe będą potrójnie recenzowane Czasopismo wydawane jest zgodnie z wytycznymi MNiSW.

 

ISSN: 2719-518X