top of page

Perspektywy wsparcia finansowego i ekonomicznego
usług edukacyjnych w Ukrainie

Liudmyla Shulgina

National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv, Ukraine

e-mail: shulm@ukr.net

ORCID: 0000-0001-9554-6185

Słowa kluczowe:
usługi edukacyjne, środki publiczne, biznes-finansowanie edukacji, kredyt dla studentów, samofinansowanie.

Streszczenie

otrzymano: 25.10.2022
poprawiono: 21.11.2022
zaakceptowano: 17.12.2022

Zbiór informacji pierwotnych i wtórnych przeprowadzono w celu zbadania doświadczeń wspierania osób poszukujących edukacji w szkołach wyższych w wielu krajach, a mianowicie: Kolumbii, Iranie, Azerbejdżanie, Polsce, Kanadzie, Francji, Niemczech, Hiszpanii, Czechach. Główną uwagę zwrócono na badanie dokumentów normatywnych oraz uogólnienie praktycznych doświadczeń finansowego i ekonomicznego wspierania studentów we wspomnianych krajach. Badanie określonych doświadczeń światowych przeprowadzono w celu opracowania i przedstawienia w artykule odpowiednich modeli finansowo-ekonomicznych wsparcia studentów w Ukrainie. W wyniku przeprowadzonych badań autorka zaproponowała następujący zestaw wspierających modeli finansowych i ekonomicznych: publiczna, biznesowa, kredytowa i samofinansująca się, które powinny być wspólnie wdrażane w Ukrainie i kierowane do różnych kategorii studentów.

Literatura

 1. Ahn, I., Chiu, M.M., & Patrick, H. (2021). Connecting teacher and student motivation: Student-perceived teacher need-supportive practices and student need satisfaction, Contemporary Educational Psychology, 64, 101950. https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2021.101950

 2. Amadhila, E., & Guest, J. (2022). Teach outside your comfort zone: A qualitative study of higher education students’ conceptions in Namibia. Cogent Education, 9(1). https://doi.org/10.1080/2331186X.2022.2026189

 3. Brzezicki, L. (2020). The Efficiency of Public and Private Higher Education Institutions in Poland. The Polish Journal of Economics, 4(304), 33–51. https://doi.org/10.33119/GN/128218

 4. Campus France. (n.d.). The Different Types of Institutes of Higher Education in France. https://www.campusfrance.org/en/institutes-higher-education-France

 5. Council of the European Union. (2014). Association Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:22014A0529(01)

 6. Educations.com. (2021, 31 May). Study in Azerbaijan: Tuition Fees & Scholarships. https://www.educations.com/study-guides/asia/study-in-azerbaijan/tuition-fees-19010

 7. Educations.com. (2022, 20 January). Study in Poland: Tuition Fees & Scholarships. https://www.educations.com/study-guides/europe/study-in-poland/tuition-fees-4318  

 8. European Commission. (2020). The European Higher Education Area in 2020: Bologna Process Implementation Report. https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/publications/european-higher-education-area-2020-bologna-process-implementation-report

 9. Garrard, P. (2022). Is Teacher Pay Adequate: Teachers' Opinions on Their Expectations, Requirements, and Pay in Columbia. Senior Theses, 572. University of South Carolina. https://scholarcommons.sc.edu/senior_theses/572

 10. International Commission on the Futures of Education. (2021). Reimagining our futures together: a new social contract for education. UNESCO. https://doi.org/10.54675/ASRB4722

 11. Mahrouse, M.E. (2021). National System of Germany's Education financing entrances. Sohag University International Journal of Educational Research, 3(3), 21-28. https://doi.org/10.21608/suijer.2021.122457

 12. Mediavilla, M. (2017). Are scholarships and grants effective when it comes to the continuity and improvement of educational results at primary and secondary school level? Fundació Jaume Bofill. https://ivalua.cat/sites/default/files/2019-11/26_09_2017_14_28_00_Que_funciona_06_grants_260917.pdf 

 13. Munna, A.S., & Kalam, M.A. (2021). Teaching and learning process to enhance teaching effectiveness: a literature review. International Journal of Humanities and Innovation (IJHI) 4(1), 1-4. https://doi.org/10.33750/ijhi.v4i1.102

 14. Postlewaite, E.A. (2020). Financial Viability Strategies for Leaders of Small, Private, Nonprofit Universities. Walden Dissertations and Doctoral Studies, 9799. https://scholarworks.waldenu.edu/dissertations/9799

 15. Qi, S., Ma, Q., & Ji, X. (2022). The Influence of Financial Aid Systems on Student Academic Development in Higher Education in China. Sustainability, 14(21), 14068. https://doi.org/10.3390/su142114068

 16. RocApply. (n.d.). Application Requirements for Colombia Universities. https://www.rocapply.com/study-in-colombia/about-colombia/application-requirements.html

 17. Study in Spain. (n.d.). Spanish Education System. https://www.studying-in-spain.com/plan-your-studies/spanish-education-system/

 18. Study in UK. (n.d.). Private Universities in UK. https://www.studying-in-uk.org/private-universities-in-uk/

 19. Xuan, L., He, M., Xu, T., & Maalla, A. (2022). Research on Management Model of Private Colleges and Universities from the Multiple of Stakeholders. In 2022 International Conference on Social Sciences and Humanities and Arts (SSHA 2022). Atlantis Press. https://doi.org/10.2991/assehr.k.220401.007

 20. Yontz, B. D., & Wilson, R. E. (2021). Teacher Salary Differentials and Student Performance: Are They Connected? Journal of Educational Issues, 7(1), 168. https://doi.org/10.5296/jei.v7i1.18400

 21. Yuzyk, O., Vysochan, L., & Grytsyk, N. (2019). Innovative teaching methods in higher education institutions of Poland and Ukraine. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, 11, 45-50. https://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-1525f123-5de7-4627-9396-322f4c92da0d

bottom of page