top of page

Zawiłe problemy środowiskowe

Paweł Bartoszczuk

Institute of Enterprise, SGH Warsaw School of Economics, Warsaw, Poland

e-mail: pbarto1@sgh.waw.pl

ORCID: 0000-0002-2208-5960

Słowa kluczowe:
ekoinnowacje, zawiły problem śro­do­wiskowy, zrównoważony rozwój.

Streszczenie

otrzymano: 10.09.2022
poprawiono: 30.09.2022
zaakceptowano: 24.10.2022

Niniejsze badanie koncentruje się na naturze i treści ekoinnowacji oraz analizuje wskaźniki i czynniki wpływające na potencjał ekoinnowacji w Unii Europejskiej. W badaniach wykorzystano metody ilościowe i jakościowe do identyfikacji trendów rozwojowych i zrównoważonych rozwiązań w zakresie potencjału ekoinnowacyjnego, przyczyniając się tym samym do lepszego wykorzystania cennych zasobów i ograniczenia negatywnego wpływu gospodarki na środowisko.

Literatura

  1. Atalla, G., Mills, M., & McQueen, J. (2022, 13 May). Six Ways That Governments Can Drive the Green Transition. Ernst & Young. https://www.ey.com/en_kw/government-public-sector/six-ways-that-governments-can-drive-the-green-transition

  2. Black and Veatch. (2008). Survey for EBRD Reported in Supporting Renewable Energy in Central and Eastern Europe and the former Soviet Union (pp. 39-42). Renewable Energy 2007/2008, WREN.

  3. Ding, Q., Khattak, S.I., & Ahmad, M. (2021). Towards Sustainable Production and Consumption: Assessing the Impact of Energy Productivity and Eco-Innovation on Consumption-Based Carbon Dioxide Emissions (CCO2) in G-7 Nations. Sustainable Production and Consumption, 27(July): 254-268. https://doi.org/10.1016/j.spc.2020.11.004

  4. Lingyan, M., Zhao, Z., Malik, H. A., Razzaq, A., An, H., & Hassan, M. (2022). Asymmetric Impact of Fiscal Decentralization and Environmental Innovation on Carbon Emissions: Evidence from Highly Decentralized Countries. Energy & Environment, 33(4), 752–82. https://doi.org/10.1177/0958305X211018453

  5. Razzaq, A., Ajaz, T., Li, J.C., Irfan, M., & Suksatan, W. (2021). Investigating the Asymmetric Linkages between Infrastructure Development, Green Innovation, and Consumption-Based Material Footprint: Novel Empirical Estimations from Highly Resource-Consuming Economies. Resources Policy, 74(December), 102302. https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2021.102302

  6. Sun, L., Li, H., Dong, L., Fang, K., Ren, J., Geng, Y., Fujii, M., Zhang, W., Zhang, N., & Liu, Z. (2017). Eco-Benefits Assessment on Urban Industrial Symbiosis Based on Material Flows Analysis and Emergy Evaluation Approach: A Case of Liuzhou City, China. Resources, Conservation and Recycling, 119(April), 78–88. https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2016.06.007

  7. Yurdakul, M., & Kazan, H. (2020). Effects of Eco-Innovation on Economic and Environmental Performance: Evidence from Turkey’s Manufacturing Companies. Sustainability, 12(8), 3167. https://doi.org/10.3390/su12083167

bottom of page