top of page

Nowoczesne podejścia do realizacji zmian strukturalnych
w przedsiębiorczości

Maryna Gudz

Department of Economics and Customs, National University Zaporizhzhia Polytechnik, Zaporizhzhia, Ukraine; Instytut Maxa Webera, Poland

e-mail: gydzmarina@yahoo.com

ORCID: 0000-0002-1454-4987

Słowa kluczowe:
zarządzanie, przedsiębiorczość, zmiany strukturalne, nożyce transformacji

Piotr Gudz

Department of Law, Administration and Economics, Kujawy and Pomorze University, Bydgoszcz, Poland; Department of Management, National University Zaporizhzhia Polytechnik, Zaporizhzhia, Ukraine

e-mail: pitgudz@gmail.com

ORCID: 0000-0001-7604-549X

otrzymano: 11.09.2022
poprawiono: 21.10.2022
zaakceptowano: 10.11.2022

Streszczenie

Celem artykułu było retrospektywne badanie poglądów teoretycznych i praktycznych narzędzi wdrażania zmian strukturalnych w przedsiębiorczości. Paradygmaty naukowe oscylują wokół podejścia strukturalnego, technicznego i społecznego. Zastosowany charakter zmian strukturalnych determinują technologiczne podejścia do tworzenia wartości związane z gospodarką cyfrową i transformacją. Autorzy wprowadzają do obiegu naukowego i ujawniają pojęcie “nożyc transformacji”.

Literatura

 1. Beer, M., & Nohria, N. (2003). Skuteczne zarządzanie zmianą: sztuka balansowania między dwoma sprzecznościami. Harvard Business Review Polska, 10, 105-115.

 2. Cameron, K., & Quinn, R. (2003). Kultura organizacyjna – diagnoza i zmiana. Model wartości konkurujących.

 3. Wolters Kluwer SA. Hałas, J. (2016). Przedstawienie i porównanie wybranych modeli rozwoju organizacji. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce, 444, 190-198. http://dx.doi.org/10.15611/pn.2016.444.17

 4. Greiner, L.E. (1989). Evolution and Revolution as Organizations Grow. In: Asch, D., Bowman, C. (eds). Readings in Strategic Management. Palgrave. https://doi.org/10.1007/978-1-349-20317-8_25

 5. ITIL Foundation. (2019). ITIL 4 Edition AXELOS Limited. TSO, The Stationery Office.

 6. Kotter, J. P. (2022). The 4 Core Change Principles. https://www.kotterinc.com

 7. Kotter, J. P, Akhtar, V., & Gupta, G. (2021). CHANGE: How Organizations Achieve Hard-to-Imagine Results Despite Uncertain and Volatile Times. Wiley.

 8. Leavitt, H.J. (1975). Managerial Psychology. University of Chicago Press.

 9. IT Enterprise (n.d.). About the Company. https://it-enterprise.com/about-company

 10. Szkoła Zarządzania Zmianą. (2022). Raport VIII Ogólnopolskiego Badania Zarządzania Zmianą. https://www.zmiana.edu.pl

 11. Smolik, A. (2021). Zarządzanie zmianą - metodyki zarządzania zmianą – przegląd. Fundacja Rozwoju Menedżerskiego. https://www.manageordie.org/post/zarządzanie-zmianą-metodyki-zarządzania-zmianą-przegląd

bottom of page