top of page

Zarządzanie samorządem: polskie i ukraińskie doświadczenia

Ievgeniia Golysheva

Faculty of Management, Wrocław University of Science and Technology, Wrocław, Poland

e-mail: ievgeniia.golysheva@pwr.edu.pl

ORCID: 0000-0001-7788-9897

Słowa kluczowe:
społeczność lokalna, samorząd, współpraca.

Jerzy Tutaj

Faculty of Management, Wrocław University of Science and Technology, Wrocław, Poland

e-mail: jerzy.tutaj@pwr.edu.pl

ORCID: 0000-0002-1764-5011

Streszczenie

W artykule przedstawiono główne aspekty działalności samorządów lokalnych w Ukrainie i Polsce. Zaprezentowane wyniki będą podstawą do dalszych badań nad obszarami współpracy ukraińskich i polskich społeczności lokalnych. Zagadnienia te będą szczególnie istotne podczas powojennej odbudowy Ukrainy.

otrzymano: 07.10.2022
poprawiono: 01.11.2022
zaakceptowano: 13.11.2022

Literatura

  1. Boryslavska, O.M., Zaverukha, I.B., Shkolyk A.M., & et al. (2012). Detsentralizatsiia publichnoi vlady: dosvid yevropeiskykh krain ta perspektyvy Ukrainy. Tsentr polityko-pravovykh reform.

  2. Counsel of Europe (1985). European Charter of Local Self-Government. European Treaty Series - No. 122.

  3. Deich, M.I. (2020). Detsentralizatsiia v Ukraini: problemy, shliakhy yikh vyrishennia. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, 1(38), 66-72. https://doi.org/10.37405/1729-7206.2020.1(38).66-72

  4. Detsentralizatsiia (2022). Decentralizacja w Ukrainie. Główny portal informacyjny reformy samorządu terytorialnego i terytorialnej organizacji władzy. Retrieved from https://decentralization.gov.ua

  5. Hohol, T., & Tsybulska, J. (2022). Reform of Local Self-Government and Territorial Organisation of the Authorities of Ukrainian Through Decentralisation. Wieś I Rolnictwo, 2(195), 11–37. https://doi.org/10.53098/wir022022/01

  6. Kopyl, B. (2011). Orhanizatsiia mistsevoho samovriaduvannia v krainakh Yevropeiskoho Soiuzu ta Ukraini [Extended abstract of candidate dissertation]. Classic Private University.

  7. Lipowicz, I. (2019). Samorząd terytorialny XXI wieku. Wolters Kluwer Polska.

  8. Romanova, V., & Umland, A. (2021). The decentralization reform in Ukraine: First accomplishments and future challenges. Political Studies, (1), 41–51. Retrieved from http://pd.ipiend.gov.ua/article/view/235422

  9. Verkhovna Rada Ukrainy (2020). Pro utvorennia ta likvidatsiiu raioniv, Postanova No. 807-IX. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, (33), 235. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/807-IX#Text

  10. Zaslavska, V.O., & Ohorodnyk, O.I. (2017). Finansova detsentralizatsiia v Ukraini: stan, problemy ta perspektyvy rozvytku. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu : Seriia: Ekonomika, 2(50), 261–266.

bottom of page