top of page

Międzynarodowa Naukowa Seria Spotkań na Uniwersytecie w Queensland: Utworzenie wspomagającego centrum szkoleniowego dla studentów w dobie pandemii COVID-19

Laurence J. Walsh

School of Dentistry, The University of Queensland, QLD 4006, Australia

ORCID: 0000-0001-5874-5687

Zyta M. Ziora

Institute for Molecular Biosciences, The University of Queensland, QLD 4072, Australia

e-mail: z.ziora@imb.uq.edu.au

ORCID: 0000-0002-9664-3101

otrzymano: 15.10.2020
poprawiono: 29.10.2020
zaakceptowano: 09.11.2020
Słowa kluczowe:
Covid-19, pandemia, lockdown, dystans,
wirtualne e-spotkania.

Streszczenie

W 2020 roku pandemia COVID-19 miała istotny wpływ na globalną sytuację zdrowotną, gospodarczą, edukacyjną oraz ekonomiczną. Studenci uczący się poza granicami swoich krajów dotkliwie odczuli restrykcje lockdownu uniemożliwiające im kontynuowanie studiów na docelowych uniwersytetach. W  niniejszym artykule przedstawiono podejście zastosowane na University of Queensland w Australii, na którym zaproponowano unikatową możliwość pomagania studentom, a zarazem ich zaangażowania w czasie przebywania poza uczelnią. Zainicjowano serię międzynarodowych spotkań naukowych, aby dotrzeć do studentów i być z nimi w  kontakcie w  celu asystowania im w  rozwoju ich kariery naukowej oraz udostępnić im wirtualną możliwość spotkań z promotorami oraz innymi studentami będącymi w podobnej sytuacji. Te wirtualne cotygodniowe spotkania za pośrednictwem platformy Zoom były organizowane w ciągu całego roku 2020 w celu poszerzenia wiedzy studentów poza zakres ich docelowych tematów naukowych wybranych do studiowania. Te międzykulturowe dyskusje naukowe zaoferowały praktyczny model życia w erze post-COVID-19

Literatura

 1. Australian Government Department of Health. (2020). COVID-19 Support. Retrieved from https://headtohealth.gov.au/mental-healthdifficulties/covid-19-ongoing-impact/covid-19-support.

 2. Bavel, J. J. V., Baicker, K., Boggio, P. S., Capraro, V., Cichocka, A., Cikara, M., … & Willer, R. (2020). Using social and behavioural science to support COVID-19 pandemic response. Nature Human Behaviour, 4(5), 460-471.

 3. Donthu, N. & Gustafsson, A. (2020). Effects of COVID-19 on business and research. Journal of Business Research, 117, 284-289.

 4. Editorial (2020). COVID-19: endgames. The Lancet Infectious Diseases, 20(5), 511.

 5. Guo, Y.-R., Cao, Q.-D., Hong, Z.-S., Tan, Y.-Y., Chen, S.-D., Jin, H.-J., … & Yan, Y. (2020). The origin, transmission and clinical therapies on coronavirus disease 2019 (COVID-19) outbreak – An update on the status. Military Medical Research, 7(111). https://doi.org/10.1186/ s40779-020-00240-0

 6. Hopman, J. & Mehtar, S. (2020). Country level analysis of COVID-19 policies. EClinicalMedicine, 25. https://doi.org/10.1016/j. eclinm.2020.100500

 7. JHU (2020). COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU). (2020). Retrieved from https://coronavirus.jhu.edu/map.html

 8. Ma, C., Su, S., Wang, J., Wei, L., Du L., & Jiang, S. (2020). From SARS- -CoV to SARS-CoV-2: Safety and broad-spectrum are important for coronavirus vaccine development. Microbes and Infection, 22(6), 245-253.

 9. Peretti-Watel, P., Seror, V., Cortaredona, S., Launay, O., Raude, J., Verger, P., …, & Ward, J. K. (2020). A future vaccination campaign against COVID-19 at risk of vaccine hesitancy and politicisation. The Lancet Infectious Diseases, 20(7), 769-770.

 10. Petrosillo, N., Viceconte, G., Ergonul, O., Ippolito, G. ,& Petersen, E. (2020). COVID-19, SARS and MERS: Are they closely related? Clinical Microbiology and Infection, 26(6), 729-734.

 11. Sharma, P., Leung, T. Y., Kingshott, R. P. J., Davcik N. S., & Cardinali, S. (2020). Managing uncertainty during a  global pandemic: An international business perspective. Journal of Business Research, 116, 188-192.

bottom of page