Zalety i wady (ograniczenia) podstawą popularności modelu makroekonomicznej funkcji produkcji

Stanisław Czaja

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii i Finansów ul. Komandorska 118-120, 53-345 Wrocław, Polska

e-mail: stanislaw.czaja@ue.wroc.pl

ORCID: 0000-0002-3225-2101

Agnieszka Becla

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii i Finansów ul. Komandorska 118-120, 53-345 Wrocław, Polska

e-mail: agnieszka.becla@ue.wroc.pl

ORCID: 0000-0002-0013-7037

otrzymano: 02.07.2020
poprawiono: 13.07.2020
zaakceptowano: 15.07.2020
Słowa kluczowe:
makroekonomiczna funkcja produkcji, model ekonomiczny.

Streszczenie

W artykule podjęto próbę sprawdzenia roboczej hipotezy, zgodnie z  którą podstawą popularności modeli makroekonomicznej funkcji produkcji jest zestaw ich zalet oraz wad (ograniczeń). Ta klasa modeli należy do najpopularniejszych we współczesnej ekonomii. O tej popularności, zdaniem autorów, decydują następujące jej charakterystyki (uwarunkowania): realność opisywanych relacji, ich mierzalność, szeroki zakres stosowania, istnienie postaci formalnych, szeroki zakres interpretacji parametrów, zindywidualizowana użyteczność, odpowiednia pojemność informacyjna oraz użyteczność poznawcza, predykcyjna i decyzyjna.