top of page

Człowiek wobec zjawisk i procesów globalizacji

Adam Sulich

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania,

ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław, Polska

e-mail: adam.sulich@ue.wroc.pl

ORCID: 0000-0001-8841-9102

otrzymano: 30.06.2020
poprawiono: 15.07.2020
zaakceptowano: 17.07.2020
Słowa kluczowe:
rynek pracy, sieci międzyorganizacyjne.

Streszczenie

W produkcji towarów i  usług zauważa się trend nie tylko w kierunku globalizacji, ale również w stronę regionalizacji. Zrozumienie mechanizmów i procesów globalizacji może się przyczynić do podejmowania właściwych decyzji w rozwijających się strukturach międzyorganizacyjnych, z kolei relacje między poszczególnymi członkami tych struktur mogą kształtować procesy globalizacji i regionalizacji. W artykule przedstawiono rozważania prowadzone na gruncie teorii zarządzania w zakresie miejsca człowieka na rynku pracy wobec zjawisk i procesów globalizacji.

Literatura

 1. Beliaeva, T., Ferasso, M., Kraus, S. i Damke, E. J. (2019). Dynamics of digital entrepreneurship and the innovation ecosystem: A  multilevel perspective. International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research, 26(2), 266–284. https://doi.org/10.1108/ IJEBR-06-2019-0397

 2. Brzeziński, J. (2002). Czy potrzebny jest nam uniwersytet w zbójeckich czasach? Odra, 492(11), 2–8.

 3. Castells, M. (2007). Wiek informacji, t. 1, Społeczeństwo sieci. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

 4. Centrum Tiger. (2010a, 3 lutego). Prof. Kołodko o globalizacji. Bankier TV. [Plik wideo]. Pobrane z https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=M1-E22_P14I

 5. Centrum Tiger. (2010b, 2 lutego). Prof. Kołodko o  neoliberalizmie i  światowym kryzysie gospodarczym. Bankier TV. [Plik wideo]. Pobrane z  https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=ET-_UVJutBE

 6. Dzieduszycka, M. (2002). Internet a  nasza przyszłość szczęśliwa. Odra, 492(11), 24–27.

 7. Porozumienie ustanawiające Światową Organizację Handlu (WTO), sporządzone w Marrakeszu 15 kwietnia 1994 r., Dz. U. 1995, Nr 98, poz. 483.

 8. Ferasso, M. (2018). The representativeness of exportations for local development: evidences from family-owned SMEs. International Journal of Research, Innovation and Commercialisation (IJRIC), 2(1), 38–57.

 9. Giddens, A. (2004). Socjologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

 10. Kozar, Ł. (2014). Rozwój agencji pracy tymczasowej w  województwie łódzkim w  latach 2003-2012. W: B. Urbaniak i  P. Oleksiak (red.), Praca tymczasowa. Droga do kariery czy ślepy zaułek? (s. 81– 99). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. https://doi. org/10.18778/7969-433-4.07

 11. Lambooy, J. G. (1990a). Concepts and methodology. W: A. Kukliński (red.), Globality versus locality (s. 9–29). Warsaw: University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies, Istitute of Space Economy.

 12. Lambooy, J. G. (1990b). Enterprise, economic and geographic environment. W: A. Kukliński (red.), Globality versus locality (s. 183– 192). Warsaw: University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies, Istitute of Space Economy.

 13. McLuhan, M. (1962). The Gutenberg Galaxy: The making of typographic man. Toronto: University of Toronto Press.

 14. McLuhan, M. (2004). Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.

 15. Pietrowicz, K. (2002). Manuel Castells kronikarz współczesności. Odra, 11(492), 14–23.

 16. Smolbik-Jęczmień, A. i  Żarczyńska-Dobiesz, A. (2018). Absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wobec wyzwań współczesnego rynku pracy. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 511, 188–199. https://doi.org/10.15611/pn.2018.511.17

 17. Sztompka, P. (2005). Socjologia zmian społecznych. Kraków: Znak.

 18. Taleb, N. N. (2007). The black swan: The impact of the highly improbable. New York: Random House.

 19. Taleb, N. N. (2014). Antifragile. New York: Random House.

 20. Wallerstein, I. (2011). The modern world-system IV: Centrist liberalism triumphant, 1789-1914. Oakland: University of California Press.

bottom of page