Ekoinnowacje w polskich przedsiębiorstwach

Paweł Bartoszczuk

Warsaw School of Economics, Enterprise Institute al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, Polska

e-mail: pbarto1@sgh.waw.pl

ORCID: 0000-0002-2208-5960

Słowa kluczowe:
ekoinnowacje, środowisko, kraje Europy Środkowo-Wschodniej, gospodarka, przedsiębiorstwo.

Streszczenie

otrzymano: 25.06.2020
poprawiono: 09.07.2020
zaakceptowano: 10.07.2020

Celem artykułu jest przedstawienie efektów wdrażania ekoinnowacji w przedsiębiorstwach. Ekoinnowacja jest pojęciem dość nowym. Może być rozumiana jako metoda rozwiązywania problemów środowiskowych pojawiających się jako konsekwencje wzrostu gospodarczego. Podobnie jak w wypadku innych innowacji, istnieje kilka typów innowacji ekologicznych. Mogą one skutkować nowym lub znacznie ulepszonym produktem (dobrem lub usługą), procesem, nową strategią marketingową lub metodami organizacyjnymi. Ekoinnowacje należy postrzegać jako integralną część działań innowacyjnych we wszystkich sektorach gospodarki