top of page

Ekoinnowacje w polskich przedsiębiorstwach

Paweł Bartoszczuk

Warsaw School of Economics, Enterprise Institute al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, Polska

e-mail: pbarto1@sgh.waw.pl

ORCID: 0000-0002-2208-5960

Słowa kluczowe:
ekoinnowacje, środowisko, kraje Europy Środkowo-Wschodniej, gospodarka, przedsiębiorstwo.

Streszczenie

otrzymano: 25.06.2020
poprawiono: 09.07.2020
zaakceptowano: 10.07.2020

Celem artykułu jest przedstawienie efektów wdrażania ekoinnowacji w przedsiębiorstwach. Ekoinnowacja jest pojęciem dość nowym. Może być rozumiana jako metoda rozwiązywania problemów środowiskowych pojawiających się jako konsekwencje wzrostu gospodarczego. Podobnie jak w wypadku innych innowacji, istnieje kilka typów innowacji ekologicznych. Mogą one skutkować nowym lub znacznie ulepszonym produktem (dobrem lub usługą), procesem, nową strategią marketingową lub metodami organizacyjnymi. Ekoinnowacje należy postrzegać jako integralną część działań innowacyjnych we wszystkich sektorach gospodarki

Literatura

 1. Barney, J. B. (2001). Is the resource-based “view” a useful perspective for strategic management research? Yes. Academy of Management Review, 26(1), 41–56.

 2. Bergh, J. C. J. M. V. D., & Nijkamp, P. (1995). Growth, Trade and Sustainability in the Spatial Economy. Studies in Regional Science, 25(2), 67–87. https://doi.org/10.2457/srs.25.2_67

 3. Bukowski, M., Kassenberg, A., & Śniegocki, A. (2016, July 27). Perspektywy niskoemisyjnej transformacji w Polsce Retrieved May 07, 2020, from [PL]. Pol-Int. https://www.pol-int.org/en/node/4731

 4. Bukowski, S. (2012). Potencjał i  bariery polskiej innowacyjności. Warszawa: Instytut Badań Strukturalnych. Retrieved April 17, 2020, from http://ibs.org.pl/app/uploads/2016/03/IBS_Report_03_2012_ pl.pdf

 5. Cheng, C. C. J., Yang, C., & Sheu, C. (2014). The link between eco-innovation and business performance: A Taiwanese industry context. Journal of Cleaner Production, 64, 81–90. https://doi.org/10.1016/j. jclepro.2013.09.050

 6. Cheng, C. C. & Shiu, E. C. (2012). Validation of a proposed instrument for measuring eco-innovation: An implementation perspective. Technovation, 32(6), 329–344.

 7. Cleff, T. & Rennings, K. (2012). Are there any first-mover advantages for pioneering firms? Lead market orientated business strategies for environmental innovation. European Journal of Innovation Management, 15(4), 491–513.

 8. Dong, Y., Wang, X., Jin, J., Qiao, Y., & Shi, L. (2014). Effects of ecoinnovation typology on its performance: Empirical evidence from Chinese enterprises. Journal of Engineering and Technology Management, 34, 78–98.

 9. Eco–Innovation Observatory – Annual Reports. (n.d.). Retrieved June, 26, 2020, from http://www.eco-innovation.eu/index.php/reports/ annual-reports#

 10. Eco-innovation observatory. (n.d.). Retrieved May 10, 2020, from https://www.eco-innovation.eu/

 11. Elsalih, O., Sertoglu, K., & Besim, M. (2020). Environmental performance, comparative advantage of crude oil and the role of institutional quality. Environmental Science and Pollution Research, 27(3), 3489–3496. https://doi.org/10.1007/s11356-019-06838-9

 12. Fussler, C. & James, P. (1996). Driving eco-innovation: A breakthrough discipline for innovation and sustainability. Pitman. Retrieved June 17, 2020, from http://library.wur.nl/WebQuery/clc/362300

 13. Gallup. (2011). Attitudes of European entrepreneurs towards eco-innovation. Analytical report, Flash Eurobarometer. 315. 2011.

 14. Hart, S. L. (1995). A natural-resource-based view of the firm. Academy of Management Review, 20(4), 986–1014.

 15. Horbach, J., Rammer, C., & Rennings, K. (2012). Determinants of eco-innovations by type of environmental impact—The role of regulatory push/pull, technology push and market pull. Ecological Economics, 78, 112–122. https://doi.org/10.1016/j. ecolecon.2012.04.005

 16. Horbach, J. & Rennings, K. (2009). Environmental innovation and employment dynamics in different technology fields – An analysis based on the German Community Innovation Survey 2009 (ZEW Discussion Paper No. 12-006). Retrieved June 03, 2020, from http://ftp.zew. de/pub/zew-docs/dp/dp12006.pdf

 17. Horbach, J. & Rennings, K. (2013). Environmental innovation and employment dynamics in different technology fields  – An analysis based on the German Community Innovation Survey 2009. Journal of Cleaner Production, 57, 158–165.

 18. Kemp, R. (2007). Measuring Eco-Innovation. Results from the MEI project. Presentation at Global Forum on Environment on eco-innovation, 4-5 Nov, 2009, OECD, Paris. ResearchGate. Retrieved May 10, 2020, from https://www.researchgate.net/publication/ 254405708_Measuring_Eco-Innovation

 19. Leitner, S. (2018). Eco-innovation: Drivers, barriers and effects – A European perspective. ResearchGate. Retrieved May 28, 2020, from https://www.researchgate.net/publication/338038154_Eco-Innovation_Drivers_Barriers_and_Effects_-_A_European_ Perspective

 20. Machiba, T. (2009). Sustainable manufacturing and eco-innovation synthesis report framework, practices and measurement. OECD. Retrieved May 27, 2020, from https://www.oecd.org/innovation/ inno/43423689.pdf

 21. Munodawafa, R. T., & Johl, S. K. (2019). A systematic review of eco- -innovation and performance from the resource-based and stakeholder perspectives. Sustainability, 11(21), 6067. https://doi. org/10.3390/su11216067

 22. Pujari, D. (2006). Eco-innovation and new product development: Understanding the influences on market performance. Technovation, 26(1), 76–85.

 23. Reid, A. & Miedziński, M. (2008). Eco-innovation. Final Report for sectoral innovation watch. EUROPE INNOVA,Technopolis group.

 24. Rennings, K. (2000). Redefining innovation—Eco-innovation research and the contribution from ecological economics. Ecological Economics, 32(2), 319–332.

 25. Rennings, K. (2004). The impact of clean production on employment in Europe: An analysis using surveys and case studies. Retrieved June 03, 2020, from https://cordis.europa.eu/project/id/SOE1981106/reporting/pl

 26. Rennings, K., Ziegler, A., Ankele, K., & Hoffmann, E. (2006). The influence of different characteristics of the EU environmental management and auditing scheme on technical environmental innovations and economic performance. Ecological Economics, 57(1), 45–59. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2005.03.013

 27. Schumpeter, J. A. (1983). The theory of economic development: An inquiry into profits, capital, credit, interest, and the business cycle. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315135564

 28. Yurdakul, M. & Kazan, H. (2020). Effects of eco-innovation on economic and environmental performance: Evidence from Turkey’s manufacturing companies. Sustainability, 12(8), 3167. https://doi. org/10.3390/su12083167

bottom of page