Myśl strategiczna w polskiej gminie

Jerzy Tutaj

Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania, Katedra Organizacji i Zarządzania, Polska

e-mail: jerzy.tutaj@pwr.edu.pl

ORCID: 0000-0002-1764-5011

Słowa kluczowe:
strategia, gmina, myśl strategiczna.

Streszczenie

otrzymano: 26.06.2020
poprawiono: 13.07.2020
zaakceptowano: 15.07.2020

Autor artykułu wskazuje na zmiany w  myśleniu strategicznym, które zachodzą w polskich gminach. Zmiany te są związane w szczególności z nowymi uwarunkowaniami, w obliczu których stają polskie jednostki samorządu terytorialnego. Zagadnienia poprawnego formułowania, a  przede wszystkim skutecznego wdrażania założeń strategicznych w  niezwykle dynamicznych obecnie warunkach działania, stają się priorytetem na każdym poziomie zarządzania jednostkami biznesowymi oraz publicznymi. Autor artykułu identyfikuje kluczowe obszary strategiczne w działalności gminy, którymi należy odpowiednio zarządzać oraz które należy rozwijać w celu zapewnienia długofalowego rozwoju opisywanego typu jednostki samorządu terytorialnego w Polsce. W artykule przedstawiono rzeczywistą rolę dokumentów strategicznych, przede wszystkim strategii rozwoju gmin.