Międzynarodowa Naukowa Seria Spotkań na Uniwersytecie w Queensland: Utworzenie wspomagającego centrum szkoleniowego dla studentów w dobie pandemii COVID-19

Laurence J. Walsh

School of Dentistry, The University of Queensland, QLD 4006, Australia

ORCID: 0000-0001-5874-5687

Zyta M. Ziora

Institute for Molecular Biosciences, The University of Queensland, QLD 4072, Australia,

e-mail: z.ziora@imb.uq.edu.au

ORCID: 0000-0002-9664-3101

otrzymano: 15.10.2020
poprawiono: 29.10.2020
zaakceptowano: 09.11.2020
Słowa kluczowe:
Covid-19, pandemia, lockdown, dystans,
wirtualne e-spotkania.

Streszczenie

W 2020 roku pandemia COVID-19 miała istotny wpływ na globalną sytuację zdrowotną, gospodarczą, edukacyjną oraz ekonomiczną. Studenci uczący się poza granicami swoich krajów dotkliwie odczuli restrykcje lockdownu uniemożliwiające im kontynuowanie studiów na docelowych uniwersytetach. W  niniejszym artykule przedstawiono podejście zastosowane na University of Queensland w Australii, na którym zaproponowano unikatową możliwość pomagania studentom, a zarazem ich zaangażowania w czasie przebywania poza uczelnią. Zainicjowano serię międzynarodowych spotkań naukowych, aby dotrzeć do studentów i być z nimi w  kontakcie w  celu asystowania im w  rozwoju ich kariery naukowej oraz udostępnić im wirtualną możliwość spotkań z promotorami oraz innymi studentami będącymi w podobnej sytuacji. Te wirtualne cotygodniowe spotkania za pośrednictwem platformy Zoom były organizowane w ciągu całego roku 2020 w celu poszerzenia wiedzy studentów poza zakres ich docelowych tematów naukowych wybranych do studiowania. Te międzykulturowe dyskusje naukowe zaoferowały praktyczny model życia w erze post-COVID-19