top of page

E-learning and motivation of the management staff of a polish chemical company
in expanding knowledge

Sylwia Łukaszczykiewicz

Faculty of Management, Wroclaw University of Science and Technology, Wroclaw, Poland

e-mail: sylwia.lukaszczykiewicz@pwr.edu.pl

ORCID: 0000-0001-6500-4000

Keywords:
E-learning, chemical company, knowledge, management staff.

Abstract

received:   14.11.2022
corrected:  21.11.2022
accepted: 03.12.2022

In times of dynamic development of the economy, knowledge becomes the main factor determining the advantage on the market. More and more often the company's know-how contributes to the development of innovative products, services or solutions. In the era of ubiquitous cataclysms, diseases, unpredictable weather anomalies or even war, the economy must be prepared for a situation in which the normal cultivation of vegetables and plants is difficult or impossible. The key and essential question is what knowledge and food have in common. Knowledge is an inseparable element of improving fertilizers and plant protection products, as well as improving their production processes. According to the strategy of companies representing the chemical industry, the direction of green and sustainable action for the climate and the environment remains unchanged. The European Union introduces further restrictions that make the fertilizer industry in Europe less and less profitable. Material capital alone is no longer a determinant of success, in order to meet the expectations of customers, as well as to meet the ever newer environmental, ecological or legal requirements, solutions tailored to the green and sustainable world, adapted to legal regulations that will be profitable, are needed.

References

 1. Aragão, R., Pereira-Guizzo, C., & Figueiredo, P. S. (2020). Impacts of an e-learning system on the occurrence of work accidents in a chemical industry company. International Journal of Knowledge Management Studies, 11(4), 325-343.

 2. Ayu, M. (2020). Online learning: Leading e-learning at higher education. The Journal of English Literacy Education: The Teaching and Learning of English as a Foreign Language, 7(1), 47-54.

 3. Beamish, N., Armistead, C., Watkinson, M., & Armfield, G. (2002). The deployment of e-learning in UK/European corporate organisations. European Business Journal, 14(3), 105-115.

 4. Beinicke, A., & Kyndt, E. (2020). Evidence-based Actions for Maximising Training Effectiveness in Corporate E-learning and Classroom Training. Studies in Continuing Education, 42(2), 256-76. https://doi.org/10.1080/0158037X.2019.1608940

 5. Bizon, W. (2011). Uwarunkowania efektywności szkoleń e-learningowych. Nauka i Gospodarka, 1(8), 66-72.

 6. Çelik, A. (2020). A Systematic Review on Examination of E-Learning Platforms in Sports Education. African Educational Research Journal, 8(2), 292-296. https://doi.org/10.30918/AERJ.82.20.058

 7. Dasheva, D., Andonov, H., & Doncheva, L. (2020). Master’s program high performance sport e-learning during COVID-19 pandemic. Pedagogy, 7, 9-16.

 8. Huynh, R. (2017). The role of E-learning in medical education. Academic Medicine, 92(4), 430. http://dx.doi.org/10.1097/ACM.0000000000001596

 9. Grabowska, S. (2018). E-learning Jako Pożądana Forma Kształcenia W Dobie Industry 4.0. Zeszyty Naukowe Politechnik Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie, (118), 171-180.

 10. Gauss, B., Jiménez, L., Urbas, L., Hausmanns, C., & Wozny, G. (2004). E-learning in process and chemical engineering-Trends and challenges. In Proceedings International Conference on Advanced Learning Technologies (pp. 872-873). IEEE.

 11. Gumantan, A., Nugroho, R. A., & Yuliandra, R. (2021). Learning during the covid-19 pandemic: Analysis of e-learning on sports education students. Journal Sport Area, 6(1), 51-58. https://doi.org/10.25299/sportarea.2021.vol6(1).5397

 12. Jarocki, M., & Gałaj, M. (2014). “Feel the Chemistry with Chemistry” Successful Experiences in Teaching and Learning Chemistry in Poland. In Proceeding Conference Successful Experiences and Good Practices in Chemistry Education. Chemistry is all around network (pp. 17–24). Politechnic Institute of Braganca.

 13. Karmila, A., Arief, N. A. R., Friska, S., & Astuti, L. (2022). A Development of E-Learning Chemistry Based on Project Based Learning on Buffer Solution Using Then Flipped Classroom Approach in Class XI SMA/MA. International Journal of High Information, Computerization, Engineering And Applied Science, 2(01), 19-27. https://doi.org/10.24036/jhice/vol2-iss01/35

 14. Łukaszczykiewicz, S. (2022). Czynniki determinujące potrzebę wdrożenia e-learningu przemysłowego w polskim przedsiębiorstwie sektora chemicznego. Przemysł Chemiczny, (101/10), 780-784. http://dx.doi.org/10.15199/62.2022.10.5

 15. Maciejewski, P. (2016). Metodyka projektowania i wdrażania e-learningu na przykładzie szkoleń z obrony przed bronią masowego rażenia. Zeszyty Naukowe AON, 4(105), 53-65.

 16. Masic, I. (2008). E-learning as new method of medical education. Acta informatica medica, 16(2), 102-117. https://doi.org/10.5455/aim.2008.16.102-117

 17. Mishra, S., Sahoo, S., & Pandey, S. (2021). Research trends in online distance learning during the COVID-19 pandemic. Distance Education, 42(4), 494-519. https://doi.org/10.1080/01587919.2021.1986373

 18. Pokojski, W., Różański, J., & Wicińska, J. (2011). Wdrażanie e-learningu w szkole wyższej na przykładzie Wszechnicy Polskiej-Szkoły Wyższej TWP. e-mentor, (4), 63-68.

 19. Ratalewska, M., & Szymańska, K. (2013). E-learning jako narzędzie rozwoju kompetencji menedżerskich. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie, 49, 129-138.

 20. Ruiz, J. G., Mintzer, M. J., & Leipzig, R. M. (2006). The impact of e-learning in medical education. Academic medicine, 81(3), 207-212. https://doi.org/10.1097/00001888-200603000-00002

 21. Syarif, I., Mahyuddin, M. J., & Baharuddin, E. E. (2020). Using moodle learning management system in teaching from distance learning to the e-learning 5.0 of new technology. Journal of Physics: Conference Series, 1933, Article 012124. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/1933/1/012124

 22. Wawrzynkiewicz, M., Babiarz, P., & Piotrowski, M. (2005). Strategia wdrażania e-learningu na przykładzie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. In M. Dąbrowskiego & M. Zając (Eds.) Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym (pp. 55-61). Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.

 23. Żołędziewski, Ł. (2011). E-learning jako integralny element polityki personalnej przedsiębiorstw. Studia i Materialy Polskiego Stowarzyszenia Zarzadzania Wiedza, 57, 327-336.

bottom of page