top of page

Rail and shipping as elements
of sustainable transport in Poland

Małgorzata Borkowska

International University of Logistics and Transport in Wroclaw, Wrocław, Poland

e-mail: malgorzata.borkowska@onet.eu

ORCID: 0000-0002-5855-487X

Keywords:
rail transportation, inland waterways, investment, rail network, waterways.

Paweł Hamerliński

International University of Logistics and Transport in Wroclaw, Wrocław, Poland

e-mail: pawel.hamerlinski@outlook.com

ORCID: -

received:   21.09.2022
corrected:  17.10.2022
accepted: 14.11.2022

Abstract

The article presents the problems of the Polish transport market, which, in accordance with the requirements of the European Union, must reduce the share of wheeled transport to 30% in 2030 and to 50% in 2050. Based on available data and knowledge, this article presents the importance of railroads and inland waterways for Poland. The benefits of investing in both modes of transportation are considered, along with indicative maintenance costs. Everything is to be done while maintaining the competitiveness of the economy, and this requires a lot of long-term investment in both rail and inland waterways. This article presents projects, project proposals and ongoing work aimed at increasing the importance of these transport modes in the freight market.

References

  1. Babak, M. (2019, 29 August). MGMiŻŚ: Program Rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej ma być gotowy w 2021 r. PortalMorski.pl. https://www.portalmorski.pl/wiadomosci/zegluga/43261-mgmizs-program-rozwoju-odrzanskiej-drogi-wodnej-ma-byc-gotowy-w-2021-r

  2. Greene, D.L., & Wegener, M. (1997). Sustainable transport. Journal of Transport Geography, 5(3), 177-190. https://doi.org/10.1016/S0966-6923(97)00013-6

  3. Komisja Europejska (2011). Biała Księga – Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia, konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu. 144 wersja ostateczna. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0144:FIN:pl:PDF

  4. Statistics Poland. (2022). Inland waterways transport in Poland in 2020 and 2021. Statistics Poland, Statistical Office in Szczecin. https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5511/2/6/1/zegluga_srodladowa_w_polsce_w_latach_2020_i_2021.pdf

  5. Urząd Transportu Kolejowego. (2017, 11 Jule). Pociągi towarowe w Polsce coraz szybsze. https://utk.gov.pl/pl/aktualnosci/13224,Pociagi-towarowe-w-Polsce-coraz-szybsze.html

  6. Urząd Transportu Kolejowego. (2022, 17 August). Punktualność pociągów w II kwartale 2022 r. https://utk.gov.pl/pl/aktualnosci/19105,Punktualnosc-pociagow-w-II-kwartale-2022-r.html 

bottom of page