top of page

Modern approaches to the implementation of structural changes in entrepreneurship

Maryna Gudz

Department of Economics and Customs, National University Zaporizhzhia Polytechnik, Zaporizhzhia, Ukraine; Instytut Maxa Webera, Poland

e-mail: gydzmarina@yahoo.com

ORCID: 0000-0002-1454-4987

Keywords:
management, entrepreneurship, structural
changes, transformation scissors.

Piotr Gudz

Department of Law, Administration and Economics, Kujawy and Pomorze University, Bydgoszcz, Poland; Department of Management, National University Zaporizhzhia Polytechnik, Zaporizhzhia, Ukraine

e-mail: pitgudz@gmail.com

ORCID: 0000-0001-7604-549X

received:   11.09.2022
corrected:  21.10.2022
accepted: 10.11.2022

Abstract

The article’s purpose was a retrospective study of theoretical views and practical tools for implementing structural changes in entrepreneurship. Scientific paradigms oscillate around structural, technical, and social approaches. The applied nature of structural changes is determined by technological approaches to value creation associated with the digital economy and transformation. The authors introduce scientific circulation and reveal the concept of “transformation scissors”.

References

 1. Beer, M., & Nohria, N. (2003). Skuteczne zarządzanie zmianą: sztuka balansowania między dwoma sprzecznościami. Harvard Business Review Polska, 10, 105-115.

 2. Cameron, K., & Quinn, R. (2003). Kultura organizacyjna – diagnoza i zmiana. Model wartości konkurujących.

 3. Wolters Kluwer SA. Hałas, J. (2016). Przedstawienie i porównanie wybranych modeli rozwoju organizacji. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce, 444, 190-198. http://dx.doi.org/10.15611/pn.2016.444.17

 4. Greiner, L.E. (1989). Evolution and Revolution as Organizations Grow. In: Asch, D., Bowman, C. (eds). Readings in Strategic Management. Palgrave. https://doi.org/10.1007/978-1-349-20317-8_25

 5. ITIL Foundation. (2019). ITIL 4 Edition AXELOS Limited. TSO, The Stationery Office.

 6. Kotter, J. P. (2022). The 4 Core Change Principles. https://www.kotterinc.com

 7. Kotter, J. P, Akhtar, V., & Gupta, G. (2021). CHANGE: How Organizations Achieve Hard-to-Imagine Results Despite Uncertain and Volatile Times. Wiley.

 8. Leavitt, H.J. (1975). Managerial Psychology. University of Chicago Press.

 9. IT Enterprise (n.d.). About the Company. https://it-enterprise.com/about-company

 10. Szkoła Zarządzania Zmianą. (2022). Raport VIII Ogólnopolskiego Badania Zarządzania Zmianą. https://www.zmiana.edu.pl

 11. Smolik, A. (2021). Zarządzanie zmianą - metodyki zarządzania zmianą – przegląd. Fundacja Rozwoju Menedżerskiego. https://www.manageordie.org/post/zarządzanie-zmianą-metodyki-zarządzania-zmianą-przegląd

bottom of page