top of page

Educational strategies for the sustainable development 
of a local government unit

Anna Tutaj

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu, Instytut Społeczno-Prawny, Wałbrzych, Polska

e-mail: tutaj@wb.home.pl

ORCID: 0000-0002-6170-2458

Wojciech Tutaj

Instytut Maxa Webera w Jedlinie Zdroju, Jedlina Zdrój, Polska

e-mail: w.tutaj@imw.edu.pl

ORCID: 0000-0000-4398-4789

received:  11.09.2022
corrected:  23.10.2022
accepted: 04.11.2022
Keywords:
educational strategies, education policy, Polish education after 1989.

Abstract

Educational policy of Polish cities is one of the most important aspects of their development. It can determine the demographic, social and cultural, and economic success of the citizens. However, it is still marginalized. Education is seen in city budgets as an economic load. Low attention is focused on the capital that the development of education brings with it for the potential development of cities. The authors signal the need to focus the attention of municipal authorities on this important aspect of the region's development.

References

 1. Barszczewski, J., Gawroński, K., Szmigiel, M. K., & Trancygier-Koczuk, Z. (2014). System oświaty w Polsce i Europie – w ujęciu prawnym. Wolters Kluwer Polska.

 2. Chmura, K. (b.d.). Przygotowanie strategii oświatowych. Uniwersytet Warszawski. https://www.ore.edu.pl/images/files/POWER/zarzadzanie_oswiata/materialy_pomocnicze/Przygotowanie%20strategii%20o%C5%9Bwiatowych%20-%20raport.pdf

 3. Hejnicka-Bezwińska, H. (1996). Zarys historii wychowania. Cz. 4, (1944-1989): (oświata i pedagogika pomiędzy dwoma kryzysami). Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP.

 4. Herczyński, J. (2012). Biblioteczka Oświaty Samorządowej. Wskaźniki oświatowe (T. 6). Wydawnictwo ICM. http://www.bc.ore.edu.pl/Content/256/Wskazniki_oswiatowe.pdf

 5. Levitas, A. (Red.). (2012). Strategie oświatowe. Wydawnictwo ICM. http://www.bc.ore.edu.pl/Content/249/bos_strategie+owiatowe.pdf

 6. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (2013). Polska 2030.Trzecia Fala Nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Monitor Polski. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20130000121

 7. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze. (n.d.). Oferta ODN w zakresie wsparcia samorządów w obszarze edukacji. https://odn.zgora.pl/oferta-edukacyjna/samorzady/.

 8. Sobotka, A. (2012). Strategie oświatowe polskich samorządów. W: A. Levitas (Red.), Strategie oświatowe (ss. 40-71). Wydawnictwo ICM. http://www.bc.ore.edu.pl/Content/249/bos_strategie+owiatowe.pdf

 9. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. (2013). Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020. https://umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/Rozwoj_regionalny/SRWD/SRWD_2020-final.pdf

 10. Urząd miasta Łodzi (2013). Polityka rozwoju edukacji miasta Łodzi 2020+. https://uml.lodz.pl/files/public/user_upload/Polityka_rozwoju_edukacji_2020_.pdf

 11. Utracka, M. (b.d.). Strategia rozwoju oświaty jako narzędzie zarządzania strategicznego. https://docplayer.pl/40929992-Zarzadzania-strategicznego.html 

bottom of page