top of page

Model of creative strategy in organization management – synthesis of approaches

Jan Skonieczny

Faculty of Management, Wrocław University of Science and Technology, Wroclaw, Poland

e-mail: jan.skonieczny@pwr.edu.pl

ORCID: 0000-0002-1027-991X

Keywords:
strategic management, strategic planning, concepts,
alternatives.

Abstract

received:   28.09.2022
corrected:  15.10.2022
accepted: 12.11.2022

Rejecting strategic planning and replacing it with other theories of strategic management seems illogical, unjustified and impractical. In this situation, it is reasonable to say that the school of planning (conventional, rational) is still of fundamental importance for the development of strategic management (and it can be assumed with high probability that it will also be in the future). It can be treated as a specific paradigm setting directions for the research into new ideas about management in conjunction with other concepts or approaches in strategic management. The aim of this work is to develop a model of “synthesis of approaches” as an instrument for generating creative strategic options based on various approaches, schools and concepts of strategic management.

References

  1. Abell, D.F. (2000). Dualizm w zarządzaniu. Dziś i jutro firmy. Wydawnictwo Poltext.

  2. Catmull, E., & Wallace, A. (2015). Kreatywność S.A. Droga do prawdziwej inspiracji. MT Biznes.

  3. Krupski, R., Niemczyk, J., & Stańczyk-Hugiet, E. (2009). Koncepcje strategii organizacji. PWE.

  4. Obłój, K. (2017). Praktyka strategii firmy. Jak zarządzać przeszłością, radzić sobie z teraźniejszością i tworzyć przyszłość. Wydawnictwo Poltext.

  5. Skonieczny, J. (2019). Twórczość jako fundament strategii organizacji. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. 

  6. Toffler, A, & Toffler, H. (1998). Wojna i antywojna. Jak przetrwać na progu XXI wieku. Świat Książki. 

  7. Witt de, B., & Meyer, R. (2017). Synteza strategii. Tworzenie przewagi konkurencyjnej przez analizowanie paradoksów. PWE.

bottom of page