top of page

Nowe pomysły i rozwiązania czy po prostu odkrywanie na nowo starych prawd? Rola zarządzania we współczesnym świecie

Tomasz Zema

Wroclaw University of Economics and Business, Polska

ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

e-mail: 178629@student.ue.wroc.pl

ORCID: 0000-0003-0051-6579

David Rivero

University of Business in Wroclaw, Polska

ul. Ostrowskiego 22, 53-238 Wrocław

e-mail: david.rivero_arcon@student.handlowa.eu

otrzymano: 10.11.2020
poprawiono: 22.11.2020
zaakceptowano: 12.12.2020
Słowa kluczowe:
teorie, zarządzanie, organizacja, szkolnictwo, nauczanie, uczenie się.

Streszczenie

Zarządzanie jest dyscypliną multidyscyplinarną, ponieważ wykorzystuje najlepsze zasady z innych dziedzin, aby zbudować solidną teorię, która będzie spójna z rzeczywistością. Proces dostosowywania się do nowych warunków środowiskowych otwiera drzwi dla nowych pomysłów i  punktów widzenia, które wzbogacają, a  w  niektórych wypadkach zastępują wcześniejsze wytyczne menedżerskie i teorie zarządzania. Celem artykułu jest prezentacja i dyskusja głównych idei wykorzystanych zarówno w teorii jak i w praktyce zarządzania, by wyjaśniać zjawiska współczesnego świata biznesu. Teorie te były prawdziwe dawno temu, ale nie reprezentują idealnej ciągłości nauczania nowego zarządzania, w którym musi się ono (zarządzanie) dostosować do nowej rzeczywistości paradygmatycznej, czyli aspektów, które przyczyniają się do apoteozy wiedzy i  formułowania oraz generowania nowych rzeczywistości. W tym sensie możemy uznać, że nowy menedżer jest aktywatorem wiedzy. Dziś administracja opiera się na fundamentach koncepcyjnych, które wymagają wiedzy w  nowych podstawowych obszarach, wydajności, decentralizacji. Potrzeba nowych modeli, przywództwa ludzi. Nowe wymagania, menedżer biznesu, administracja i jakość życia są częścią nowej roli w XXI wieku. Bez wiedzy zdobytej w  historii zarządzania organizacjami społeczeństwo ucierpiałoby na tym, co udało im się pokonać w przeszłości

Literatura

 1. Castillo, F. (2016). Managing information technology. Springer. Covey, S. R. (1991). The 7 habits of highly effective people. National Medical-legal Journal, 2(2), 8.

 2. Covey, S. R. (1991). The 7 habits of highly effective people. National Medical-legal Journal, 2(2), 8.

 3. Daft, R. L. (2008). Management. Cengage Learning.

 4. Dean, J. W. Jr, & Sharfman, M. P. (1996). Does decision process matter? A study of strategic decision-making effectiveness. Academy of Management Journal, 39(2), 368-396.

 5. De-Carli, E., Ferasso, M., Segatto, A., Andrra, P., & Alves, F. S. (2017). The dilemma of industry-university cooperation processes within technology transfer offices: Evidence from three Brazilian case studies. In Proceedings of the 25th Annual International Association for Management of Technology Conference IAMO, 15-19 May 2016 (pp. 15-19). Retrieved from https://ssrn.com/abstract=2966561.

 6. Deming, D. J. (2017). The growing importance of social skills in the labor market. Quarterly Journal of Economics, 132(4), 1593-1640.

 7. Drucker, P. F. (2012). Management: Tasks, responsibilities, practices. Routledge.

 8. Drucker, P. F. (2017). The practice of management. Modern economic classics-evaluations through time. Harper Collins Publishers

 9. Evans, J. R, & Lindsay, W. M. (2008). The management and control of quality (7th ed.). South-Western College Pub.

 10. Ferasso, M., Wunsch Takahashi, A. R., Prado Gimenez, F. A. (2018). Innovation ecosystems: A meta-synthesis. International Journal of Innovation Science, 10(4), 24.

 11. Hartz, L. (2018). The necessity of choice: Nineteenth-century political thought. (3rd ed.) Routledge.

 12. Ikram, M., Sroufe, R., & Zhang, Q. (2020). Prioritizing and overcoming barriers to integrated management system (IMS) implementation using AHP and G-TOPSIS. Journal of Cleaner Production, 254, 120121. Retrieved from https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/ pii/S0959652620301682

 13. Kamińska, A. M., Parkitna, A., Rutkowska, M., Górski, A., & Wilimowska, Z. (2019). Economic determinants of the effectiveness of Polish enterprises. In Z. Wilimowska, L. Borzemski, & J. Świątek (Eds.), Information systems architecture and technology : Proceedings of 39th International Conference on Information Systems Architecture and Technology, ISAT 2018. Pt 3 (pp. 36–48). Springer.

 14. Kamińska, A. M. & Rutkowska, M. (2019). Model 3E a  ekoinnowacje. In Z. Malara & J. Tutaj (Eds.), Innowacje a dobrostan społeczeństwa, gospodarki i  przedsiębiorstw: próba pomiaru (pp. 209–216). Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Retrieved from https://www.dbc.wroc.pl/publication/142340

 15. Kendall, J. E. & Kendall, K. E. (1993). Metaphors and methodologies: Living beyond the systems machine. MIS Quarterly, 17(2), 149-171.

 16. Lewis, M. A. (2007). Charles Babbage: Reclaiming an operations management pioneer. Journal of Operations Management, 25(2), 248-259.

 17. McGregor, D. (1960). The human side of enterprise. New York: Mc Graw Hill.

 18. Onete, C. B., Chița, S. D., Vargas, V. M., & Budz, S. (2020). Decision-making process regarding the use of mobile phones in Romania taking into consideration sustainability and circular economy. Information, 11(10), 473. Retrieved from https://www.mdpi. com/2078-2489/11/10/473

 19. Peters, T. J. & Waterman, R. H. (1982). In search of excellence: Lessons from America’s best-run companies. New York: Warner Books.

 20. Rothe, R., Rutkowska, M., & Sulich, A. (2018). Smart cities and challenges for European integration. In Proceedings of the 4th International Conference on European Integration 2018, ICEI 2018 : May 17-18, 2018, Ostrava, Czech Republic. Pt 3 (pp. 1240–1246).

 21. Rutkowska, M. & Pakulska, J. (2018). The level of eco-innovations in EU member states. In Proceedings of the 4th International Conference on European Integration 2018, ICEI 2018 : May 17-18, 2018, Ostrava, Czech Republic. Pt 3 (pp. 1247–1255).

 22. Ryszawska, B. (2018). Sustainable finance: Paradigm shift. In A. Bem, K. Daszyńska-Żygadło, T. Hajdikova, & P. Juhasz (Eds.), Finance and sustainability. Proceedings from the Finance and Sustainability Conference, Wroclaw 2017 (pp. 219–231). Springer International Publishing.

 23. Skivington, J. J. (1990). Computerizing production management systems. A practical guide for managers. Chapman & Hall.

 24. Sołoducho-Pelc, L. (2014a). Koncepcja i wdrażanie strategii w małych, średnich i  dużych przedsiębiorstwach. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 366, 470–484.

 25. Sołoducho-Pelc, L. (2014b). Competitive advantage: The courage in formulating objectives and expansiveness of a strategy. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 150, 271–280.

 26. Sołoducho-Pelc, L. (2015). Searching for opportunities for development and innovations in the strategic management process. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 210, 77–86.

 27. Sołoducho-Pelc, L. (2017). The importance of trust within the organisation for the implementation of the strategic management process. International Journal of Contemporary Management, 16(4), 237–261.

 28. Sołoducho-Pelc, L. & Sulich, A. (2020). Between sustainable and temporary competitive advantages in the unstable business environment. Sustainability, 12(21). Retrieved from https://www.mdpi. com/2071-1050/12/21/8832

 29. Song, M. & Xie, Q. (2019). How does green talent influence China’s economic growth? International Journal of Manpower, 41(7), 1119–1134.

 30. Sulich, A. (2016). Żonglerka jako narzędzie wspomagające pracę w grupie projektowej. In J. Nowakowska-Grunt & I. Miciuła (Eds.), Wybrane aspekty w zarządzaniu organizacją XXI wieku: innowacje – gospodarka – społeczeństwo (pp. 215–225). Katowice: Wydawnictwo Naukowe Sophia.

 31. Sulich, A. (2017). Zielone miejsca pracy – diagnoza sytuacji studentów i  absolwentów Politechniki Wrocławskiej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 9(315), 139–149.

 32. Sulich, A. & Rutkowska-Podołowska, M. (2017). Green jobs and changes in modern economy on the labour market. In R. Borowiecki & J. Kaczmarek (Eds.), The propensity to changes in the competitive and innovative economic environment: processes – structures – concepts (pp. 87–94). Kraków.

 33. Sulich, A. & Zema, T. (2017a). Społeczna odpowiedzialność biznesu a zielone miejsca pracy. Marketing i Rynek, 11(24), 579–591.

 34. Sulich, A. & Zema, T. (2017b). Problem zarządzania ryzykiem we współczesnej filozofii techniki. In M. Olkiewicz, M. Woźniak, M. Drewniak, & J. Chmura (Eds.), Nauka i biznes – wyzwania XXI wieku. Cz. 2 (pp. 8–21). Waleńczów: Wydawnictwo Naukowe Intellect.

 35. Tallman, S. (2008). Global strategic management. In M. A. Hitt, R.  E.  Freeman, & J. S. Harrison (Eds), The Blackwell handbook of strategic management. Wiley-Blackwell.

 36. Thier, A., Tyli, I., & Żmija, K. (2020). Management of water resources and their consumption within the circular economy. In M. Dziura, T. Rojek, & A. Jaki (Eds.), Restructuring management: Models – Changes – Development (pp. 203–226). Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”.

 37. Torres, C. A. (2007). Introduction to the administration of organizations. Mexico: Pearson.

 38. Whetten, D. A. & Cameron, K. S. (2015). Developing management skills - Global Edition. New Jersey: Pearson.

 39. Zema, T. & Sulich, A. (2019). Relations in the interorganizational networks. International Journal of Social Sciences & Educational Studies, 6(1), 111-121.

 40. Zucatto, L., Ferasso, M., Evangelista, M., (2010). A  importância das exportações para o  desenvolvimento local da fronteira Noroeste do Rio Grande do Sul e do Extremo-Oeste de Santa Catarina. Revista Portuguesa e Brasileira de Gestão (Lisboa), 9, 97–111.

bottom of page