top of page

Dobrostan społeczny jako instrument kreowania wartości i zrównoważonego rozwoju na przykładzie projektu Akademia Zdrowia Santandera – studium przypadku

Mirosława Krzyścin

Politechnika Wrocławska

Wrocław, Polska

e-mail: miroslawa.krzyscin@pwr.edu.pl

ORCID: 0000-0003-3380-6556

Słowa kluczowe:
dobrostan społeczny, zrównoważony etyczny biznes, zarządzanie poprzez CSR, kreowanie wartości dla interesariuszy banku.

Streszczenie

otrzymano: 29.10.2021
poprawiono: 17.11.2021
zaakceptowano: 02.12.2021

Celem niniejszej pracy jest analiza przypadku kreowania wartości dla interesariuszy banku oraz zarządzania reputacją marki poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu na przykładzie czteroletniego projektu Santander Consumer Banku pod nazwą Akademia Zdrowia Santandera przeprowadzoną na podstawie założonych celów, misji oraz strategii marketingowej banku w latach 2016–2019.

Literatura

  1. Ćwik, N., Grzybek, M. i Saracyn, B. (red.). (2014). 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu, t. 2. Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

  2. Idzik, M. i  Gieorgica, J. (2020). Reputacja sektora bankowego 2020, kluczowe wyniki i  wnioski z  badania. Bezpieczny Bank, 3(80), 118-142. https://doi.org/10.26354/bb.5.3.80.2020

  3. Janowicz, J. (2016). Determinanty rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce w latach 2007-2014 (Niepublikowana rozprawa doktorska). Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. https://www. wbc.poznan.pl/publication/512466

  4. Kopiczko, A. (b.d.). Aktywność fizyczna w  profilaktyce chorób wieku starszego. Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej. https:// ncez.pzh.gov.pl/aktywnosc-fizyczna/aktywnosc-fizyczna-wprofilaktyce-chorob-wieku-starszego/

  5. Majchrzak, K. (2019).  Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) w działalności przedsiębiorstw sektora bankowego (Niepublikowana rozprawa doktorska). Uniwersytet Warszawski. https://depotuw. ceon.pl/bitstream/handle/item/3865/2700-DR-NM-261857.pdf

  6. Marcinkowska, M. (2013). Kapitał relacyjny banku. Kształtowanie relacji banku z otoczeniem, t. 1. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

  7. Mirski, A. (2009). Dobrostan jako kategoria społeczna i ekonomiczna. Państwo i Społeczeństwo, 9(2), 169-189. https://repozytorium. ka.edu.pl/handle/11315/25175

  8. Pelc, A. (2018, 10 lipca). Dlaczego warto wprowadzić wellbeing w organizacji? Od czego zacząć? GAMMA. https://www.projektgamma.pl/ strefa-wiedzy/wiki/well-being-w-organizacji/

  9. Rok, B. (2003). Biznes w nieodpowiedzialnym otoczeniu. Manager, 8, 5-8.

bottom of page