top of page

Ekonomiczne i społeczne konsekwencje pandemii koronawirusa

Agnieszka Becla

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,

Wrocław, Polska

ORCID: 0000-0002-0013-7037

Stanisław Czaja

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,

Wrocław, Polska

e-mail: stanislaw.czaja@ue.wroc.pl,

ORCID: 0000-0002-2878-5781

Słowa kluczowe:
skutki pandemii, pandemia koronawirusa, gospodarka postpandemiczna.

Streszczenie

otrzymano: 15.10.2021
poprawiono: 07.11.2021
zaakceptowano: 12.11.2021

W artykule omówiono oryginalne badania przeprowadzone dla polskiej gospodarki. Pandemie koronawirusów powodują różnorodne konsekwencje ekonomiczne, społeczne i polityczne. Mają one charakter długo- i krótkoterminowy. Nie wszystkie ich skutki zostały zidentyfikowane i  ocenione. W artykule przedstawiono wybrane problemy spowodowane pandemią COVID-19, które ujawniły się w polskiej gospodarce.

Literatura

 1. Altig, D., Baker, S., Barrero, J. M., Bloom, N., Bunn, P., Chen, S., Davis, S. J., Leather, J., Meyer, B., Mihaylov, E., Mizen, P., Parker, N., Renault, T., Smietanka, P. i Thwaites, G. (2020). Economic uncertainty before and during the COVID-19 pandemic. Journal of Public Economics, 191, 104274. https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2020.104274

 2. Antipova, T. (2021). Coronavirus pandemic as black swan event. W  T.  Antipova (Ed.),  Integrated Science in Digital Age 2020. ICIS 2020. Lecture notes in networks and systems, vol. 136 (s. 356–366). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-49264-9_32

 3. Baldwin, R. i Weder di Mauro, B. (Eds.). (2020). Economics in the Time of COVID-19. CEPR Press.

 4. Czech, K., Karpio, A., Wielechowski, M., Woźniakowski, T. i Żebrowska-Suchodolska, D. (2020). Polska gospodarka w  początkowym okresie pandemii COVID-19. Wydawnictwo SGGW.

 5. Długosz, P. (2021). Trauma pandemii COVID-19 w  polskim społeczeństwie. Wydawnictwo CeDeWu.

 6. Gajewska, A., Smoleń, D., Oleszczuk, P., Gocłowska, M., Morawski, I. i Osica, O. (2020). Polski mikro, mały i średni biznes w obliczu pandemii COVID-19. Przychody, płynność i reakcja na wstrząs.

 7. PwC. https://www.pwc.pl/pl/pdf/polski-mikro-maly-sredni-biznesw-obliczu-pandemii.pdf

 8. Knight, F. H. (1921). Risk, uncertainty and profit. Houghton Mifflin Company.

 9. Sieroń, A. (2020, 14 marca). Czy pandemia COVID-19 spowoduje zapaść globalnej gospodarki. Instytut Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa. https://mises.pl/blog/2020/03/14/sieron-czypandemia-covid-19-spowoduje-zapasc-globalnej-gospodarki/

 10. Taleb, N. (2008). The black swan: The impact of the highly improbable. Penguin Books Ltd.

 11. Taleb, N. (2012). Antifragile: Things that gain from disorder. Penguin Books Ltd.

bottom of page