top of page

Zastosowanie sieci semantycznych w zarządzaniu komunikacją

Łukasz Radliński

Politechnika Wrocławska, Wydział Zarządzania, Wrocław, Polska

e-mail: lukaszradlinski@gmail.com

ORCID: 0000-0002-7366-3847

Słowa kluczowe:
dane, komunikacja, sieci semantyczne..

Streszczenie

otrzymano: 27.04.2022
poprawiono: 10.05.2022
zaakceptowano: 16.05.2022

W świecie postcovidowym komunikacja w  firmach stała się jeszcze ważniejsza niż dotychczas. Kryzys zarządzania i komunikacji, który pojawił się podczas pandemii, stworzył zapotrzebowanie na bardziej efektywne strategie komunikacyjne. W  artykule skupiono się na ramach tworzenia takich strategii z zastosowaniem technik Natural Language Processing, ze szczególnym uwzględnieniem sieci semantycznych. Pandemia COVID-19 zwróciła uwagę na komunikację jako kluczową czynność w przedsiębiorstwie. Przekazywanie i odbieranie informacji w bezpośrednim kontakcie z drugą osobą ma ogromne znaczenie dla zdrowia psychicznego człowieka, jest również kluczowym czynnikiem w przezwyciężaniu kryzysu w firmie. Opublikowano wiele badań, które koncentrują się na zastosowaniu osiągnięć Natural Language Processing do rozwiązywania problemów, które pojawiły się w  trakcie i po pandemii. Zasadne jest podjęcie próby wykorzystania tych osiągnięć technologicznych w dziedzinie komunikacji w celu poprawy jakości i efektywności komunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem firm. Pozyskanie ważnych danych w świetle tak szybkich zmian stało się kluczowym czynnikiem sukcesu.

Aleksandra Mokrzan

Politechnika Wrocławska, Wydział Zarządzania, Wrocław, Polska

e-mail: aleksandra@mokrzan.com

ORCID: 0000-0002-8941-7181

Anna Maria Kamińska

Politechnika Wrocławska, Wydział Zarządzania, Wrocław, Polska

e-mail: anna.maria.kaminska@pwr.edu.pl

ORCID: 0000-0002-6638-1155

Literatura

  1. Bochkarev, V. V., & Solovyev, V. D. (2019). Properties of the network of semantic relations in the Russian language based on the RuWordNet data. Journal of Physics: Conference Series, 1391, 012052. https:// iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1391/1/012052/meta

  2. Ryza S., Laserson, U., Owen, S., & Wills, J. (2015). Advanced Analytics with Spark. Patterns for Learning from Data at Scale. O’Reilly Media, Inc. https://learning.oreilly.com/library/view/advanced- -analytics-with/9781491912751/ch01.html#:-:text=First%2C% 20the%20vast,and%20writing%20algorithms

  3. Stal, M. (2014). Practices of Software Architects in Business and Strategy. An Industry Experience Report. In I. Mistrik, R. Bahsoon, R. Kazman, & Y. Zhang (Eds.), Economics-Driven Software Architecture (pp. 129-156). https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780124104648000076

bottom of page