top of page

Funkcjonowanie edukacji w zdalnym trybie nauczania – praktyka i wymiana doświadczeń

Maryna Gudz

National University “Zaporizhzhia Polytechnik”,

Zaporizhzhia, Ukraine

e-mail: gydzmarina@yahoo.com,

ORCID: 0000-0002-1454-4987

Słowa kluczowe:
szkolnictwo wyższe, kształcenie na odległość, podejście systemowe, odwrócone uczenie się.

Streszczenie

Piotr Gudz

Kujawy and Pomorze University in Bydgoszcz,

Bydgoszcz, Poland

e-mail: pitgudz@gmail.com

ORCID: 0000-0001-7604-549X

otrzymano: 10.10.2021
poprawiono: 31.10.2021
zaakceptowano: 14.11.2021

Celem artykułu było określenie praktycznych aspektów nauczania na odległość i  doświadczeń szkolnictwa wyższego w  tym zakresie funkcjonującego na Ukrainie. Jego wkład naukowy to zastosowanie systematycznego podejścia do analizy organizacji szkolnictwa wyższego jako przedmiotu badań oraz identyfikacja problemów i  wyzwań poprzez ukazanie szkolnictwa wyższego jako podsystemu ekonomicznego, rynkowego, zarządczego i operacyjnego. W trakcie badań zaobserwowano dominację asynchronicznych technologii edukacyjnych, zidentyfikowano i scharakteryzowano słabe strony w ramach każdego z podsystemów szkolnictwa wyższego, wśród których najbardziej narażone są: wsparcie technologiczne, sieci światłowodowe oraz dostęp użytkowników do szerokopasmowego Internetu, zwłaszcza na obszarach wiejskich, słaba infrastruktura uczelni przeznaczona do wideokonferencji i innych form pracy zdalnej, niskie kompetencje cyfrowe nauczycieli akademickich (do 60% badanych nauczycieli), niska jakość zarządzania uczelnią i  możliwość adaptacji do zmian, powolne wprowadzanie innowacyjnych technologii uczenia się offline. Uzasadnione jest więc zaproponowanie systematycznego podejścia do podnoszenia jakości kształcenia poprzez strategiczne określenie celów, misji i priorytetów rozwoju uczelni, wprowadzenie projektowania pedagogicznego, stworzenie dla studentów sprzyjającego środowiska do nauki i badań, dostarczanie narzędzi EdTech do szkolenia i oceny oraz regularne monitorowanie treści i konstrukcji kursów edukacyjnych. Wśród zastosowanych kroków zaleca się zintensyfikowanie wdrażania dualnego systemu edukacji do innowacyjnych metod nauczania, w szczególności technologii „odwróconego uczenia się”.

Literatura

 1. Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (2001). A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom’s taxonomy of educational objectives. Longman.

 2. Barannikov, K. A., Karlov, I. A., Leshukov, O. V., Nazaikinskaya, O. L., Sukhanov, E. A., & Frumin, I. D. (Eds.). (2020). Uroki «stres-testa». Vuzy v usloviyakh pandemii i posle neye Ministry of Education and Science of Russia. https://is.gd/q5tkGL

 3. Bergmann, J., & Sams, A. (2012). Flip your classroom: reach every student in every class every day. Washington, DC: International Society for Technology in Education

 4. Chegg.org. (2021). Global student survey. https://www.chegg.org/global-student-survey-2021

 5. École 42 (n.d.). 42. Learn to Code. Break the Codes. Tuition-free Training. https://42.fr/en/homepage/

 6. Grynevych, L., Ilyich, L., Morze, N., Proshkin, V., Shemelynecz, I., Lynov, K., & Rij, G. (2020). Organization of educational process is in schools of Ukraine in the conditions of quarantine: analytical message. Kyivskyj universytet imeni Borysa Grinchenka.

 7. Interfax. (2020, April 15). Distantsyonnoe obuchenye v ekstremalnykh usloviyakh. https://academia.interfax.ru/ru/analytics/research/4491/

 8. Lynch, S., Burton, E., Behrend, T., House, A., Ford, M., Spillane, N., & Matray, S. (2018). Understanding inclusive STEM high schools as opportunity structures for underrepresented students: Critical components. Journal of Research in Science Teaching, 55(5), 712- 748. https://doi.org/10.1002/tea.21437

 9. Means, B., Bakia M., & Murphy, R. (2014). Learning online: What research tells us about whether, when and how. Routledge.

 10. Means, B., Wang, H., Wei, X., Lynch, S., Peters, V., Young, V., & Allen, C. (2017). Expanding STEM opportunities through inclusive STEM-focused high schools. Science Education, 101(5), 681-715. https://doi.org/10.1002/sce.21281

 11. Ministry of Digital Transformation of Ukraine. (2020). 17 tysyach naselenych punktiv ne mayut zhodnogo optychnogo provajdera – doslidzhennya Mincyfry. https://thedigital.gov.ua/news/17-tisyach-naselenikh-punktiv-ne-mayut-zhodnogo-optichnogoprovaydera-doslidzhennya-mintsifri

 12. Saienko, N. S., Holub, T .P., Lavrysh, Yu. E., Lukianenko, V. V., & Lytovchenko, I. M. (2020). Integration of digital technologies is in an educational process: Calls and prospects, Tsul.

 13. Santander. (2020, November 24). Banco Santander and IAUP study reveals major concerns of more than 700 rectors about pandemic impact. https:// www.santander.com/en/press-room/press-releases/2020/11/banco-santander-and-iaup-study-reveals-major-concerns-ofmore-than-700-rectors-about-pandemic-impact

 14. Shestopalyuk, O. V. (2013). Innovative models of studies in activity of higher educational establishments. Teoriya i praktyka upravlinnya socialnymy systemamy, 3, 118-124.

 15. Shvecz, G. O. (2016). Modern innovative methods of teaching are at higher school. Suchasni innovacijni metody vykladannya u  vyshhij shkoli. In Naukova dumka suchasnosti i majbutnogo. Materialy IV vseukr. prakt.-piznav. konf. 2016 (p.  19-22). http://naukam.triada. in.ua/index.php/konferentsiji/33-chetverta-vseukrajinska-praktichno-piznavalna-internet-konferentsiya/42-suchasniinnovatsijni-metodi-vikladannya-u-visshij-shkoli#top

 16. UNESCO. (2020). Education in a post-COVID world: Nine ideas for pulic action. UNESCO’s International Commission on the Futures of Education. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373717

bottom of page