top of page

Innowacje we współczesnym budownictwie – dom pasywny

Piotr Kania

Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Polska

pl. Grunwaldzki 11, 50-377 Wrocław

e-mail: 244642@student.pwr.edu.pl

ORCID: 0000-0003-2526-8903

Słowa kluczowe:
współczesne budownictwo, innowacje, dom pasywny.

Streszczenie

otrzymano: 21.11.2020
poprawiono: 03.12.2020
zaakceptowano: 12.12.2020

Innowacje odgrywają w  budownictwie bardzo istotną rolę, a  w  dzisiejszym świecie najważniejsze są te, które mają na celu ograniczenie zużycia energii. Zmniejszenie zużycia energii w  budynkach jest istotne, ponieważ w  Unii Europejskiej ta część stanowi aż 40% zużywanej energii, ponadto budynki są odpowiedzialne za emitowanie 35% gazów cieplarnianych. Żeby zmniejszyć tę emisję, należy poprawić efektywność energetyczną budynków. Z tego właśnie powodu powstała idea budynków pasywnych, których zapotrzebowanie energetyczne wynosi maksymalnie tylko 15 kWh/m2/rok.

Literatura

 1. Barańska-Fischer, M., Blażlak, R. i  Szymański, G. (2016). Innowacje w biznesie. Wybrane zagadnienia Łódź: Monografie Politechniki Łódzkiej.

 2. Basińska, M. i Koczyk, H. (2014). Energy estimation of experimental passive building. Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture, 61(3), 43-54.

 3. Czerniak, J. (2013). Polityka innowacyjna w Polsce. Analiza i proponowane kierunki zmian. Warszawa: Difin.

 4. Dom pasywny. (b.d.). Pobrane 21 października 2020 r. z http://arcada. com.pl/dompasywny/

 5. Drucker, P. (1992). Innowacja i  przedsiębiorczość. Praktyka i  zasady. Warszawa: PWE.

 6. Firląg, S. (2009). Określenie przepuszczalności powietrznej domu pasywnego. Rynek Instalacyjny, 11, 65-70.

 7. Firląg, S. (2014). Poradnik inwestora. Buduję z głową, buduję energooszczędnie. Warszawa: Fundacja Ziemia i Ludzie.

 8. Firląg, S. (red.). (2019). Kompleksowa termomodernizacja budynków jednorodzinnych. Warszawa. Fundacja Ziemia i Ludzie.

 9. Golejewska, A. (2019). Regionalne systemy innowacji w Polsce. Funkcjonowanie, efektywność i  perspektywy rozwoju. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

 10. GreenHouse. (b.d.). Nowe trendy w  budownictwie. Pobrane 17 października 2020 r. z http://domzeroenergetyczny.info/nowe-trendy-w-budownictwie.html

 11. Kalecki, M. (1980). Kapitalizm. Dynamika gospodarcza, t. 2. Warszawa: PWE.

 12. Kapliński, O. (2017). Innowacje i trendy w budownictwie amerykańskim, Materiały Budowlane, 3, 74-76.

 13. Kotler, Ph. (1984). Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Warszawa: Gebethner i S-ka.

 14. Maj, A. i Marszałek, K. W. (2020). Ekologiczna świadomość i odpowiedzialność estetyczna w zawodzie architekta. GLOBEnergia, 3, 6-8.

 15. Malinowska, A. i Sikora, P. (2017). Problemy związane z zastosowaniem nowoczesnych technologii, w  tym nanotechnologii, w  termomodernizacji budynków. W: Materiały z Konferencji „Współczesne problemy budownictwa”, Katowice, październik 2017.

 16. Marciniak, M. i Ujma, A. (2018). Ocena opłacalności dostosowania obiektu mieszkalnego do standardu budynku pasywnego. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, Budownictwo, 24 (174), 232-238.

 17. Mielcarek, P. (2012). Innowacje a kształtowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. W: M. Sławińska (red.). Gospodarka, technologia, zarządzanie (s. 177-188). Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

 18. Napora, W. (2018). Cechy domu pasywnego. Pobrane 21 października 2020 r. z https://www.dobrzemieszkaj.pl/najlepsze_domy/technologie/334/cechy_domu_pasywnego,225882.hml

 19. Nationwide Construction. (2016, 15 marca). Commercial Construction Company Industry: Top 5 Innovative Trends [Wpis na blogu] Pobrane 17 października 2020 r. z  http://www.nationwideconstruction.us/commercial-construction-company-industrytop-five-trends/

 20. Pangsy-Kania, S. (2012). Rola innowacji w sektorze usług. W: M. Olszański i K. Piech (red.), E-Biznes – innowacje w usługach. Teoria, praktyka, przykłady (s. 22-40). Warszawa: PARP.

 21. Penc, J. (1999). Innowacje i zmiany w firmie. Warszawa: Placet.

 22. Pierwszy dom pasywny wybudowany w  woj. zachodniopomorskim. (b.d.). Pobrane 21 października 2020 r. z  https://budujemydom. pl/budowlane-abc/domy-energooszczedne-i-pasywne/aktualnosci/18123-pierwszy-dom-pasywny-wybudowany-w-wojzachodniopomorskim

 23. Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. (2005). Paryż: OECD i Eurostat.

 24. Popczyk, J. (2018). Energetyka, jaką znamy, zniknie do 2050 roku. W:  Materiały IV Kongresu Energetycznego, Wrocław, 19-20 września 2018.

 25. Porter, M. E. (1990). The competetive advantage of nations. London: The Macmillan Press.

 26. Schumpeter, J. (1960). Teoria wzrostu gospodarczego, Warszawa: PWN.

 27. Słownik języka polskiego PWN. (b.d.). Pobrane 16 października 2020 r. z https://sjp.pwn.pl/slowniki/innowacja.html

 28. Spurgiasz, K. (2020, 24 stycznia). Co to znaczy, że dom jest pasywny? Pobrane 21 października 2020 r. z https://www.extradom.pl/porady/artykul-co-to-znaczy-ze-dom-jest-pasywny

 29. Sulich, A., Rutkowska, M. i Pakulska, J. (2018). Green Economy as the next development stage of the Corporate Social Responsibility idea. W: The International Scientific Conference on Challenges in Social Sciences and Business, Dubai, March 17-19, 2018.

 30. Zięba, M. (2011). Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach – rozważania teoretyczne. Przegląd Organizacji, 7-8, 8-11.

bottom of page