top of page

Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwie

Aldona Małgorzata Dereń

Politechnika Wrocławska, Wydział Zarządzania, Wrocław, Polska

e-mail: aldona.deren@pwr.edu.pl

ORCID: 0000-0002-2377-4573

Słowa kluczowe:
informacja, przedsiębiorstwo, zarządzanie, funkcje.

Streszczenie

otrzymano: 10.04.2022
poprawiono: 25.04.2022
zaakceptowano: 07.05.2022

Rozwój współczesnych przedsiębiorstw w znaczącym stopniu determinują wiedza i  informacje. Te ostatnie stają się nowym rodzajem kapitału, którym należy zarządzać. Celem artykułu było przedstawienie problematyki zarządzania informacją w przedsiębiorstwie. Pojęcie informacji jest wielowymiarowe. Analiza porównawcza definicji informacji pozwala na zidentyfikowanie jej jako cennego, niematerialnego zasobu przedsiębiorstwa. W  artykule wskazano również na holistyczne podejście do zarządzania informacją w organizacji, to znaczy obejmujące wszystkie procesy zachodzące w przedsiębiorstwie.

Literatura

 1. Butcher, D., & Rowley, J. (1998). The 7 Rs of information management. Managing Information, 5(3), 34–36.

 2. Drucker, P. F. (1995). Zarządzanie w czasach burzliwych. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

 3. Forlicz, S. (2008). Informacja w biznesie. Warszawa: PWE.

 4. Frąś, J. (2011). Zarządzanie informacją elementem budowy przewagi konkurencyjnej e-przedsiębiorstwa. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 21, 20–41. http://wneiz.univ.szczecin. pl/nauka_wneiz/sip/sip21-2011/SiP-21-3.pdf

 5. Jankowski, M. P. (2010). Ewolucja – powszechny inżynier natury. Res
  Humana, 2(105), 15–20.

 6. Kłak, M. (2012), Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie. Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach.

 7. Kłodawski, M. (n.d.). Pojęcie informacji w  naukach teoretycznoprawnych. Portal Innowacyjny Transferu Wiedzy w Nauce. https://depot. ceon.pl/bitstream/handle/123456789/316/Maciej_Klodawski_-_Pojecie_informacji_w_naukach_teoretycznoprawnych.pdf

 8. Koźmiński, A., & Piotrowski, W. (red.) (1998). Zarządzanie – teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

 9. Oleński, J. (2001). Ekonomika informacji. Podstawy. Warszawa: PWE.

 10. Oliveira, D. (1996). Sistemas de informações gerenciais: Estratégicas, táticase operacionais (3rd ed.). São Paulo. Atlas.

 11. Penc, J. (1994). Strategie zarządzania. Perspektywiczne myślenie. Systemowe działanie, Warszawa: Placet.

 12. Shannon, C. E., & Weaver, W. (1949). The mathematical theory of communication. Urbana: The University of Illinois Press.

 13. Smith, A. N., & Medley, D. B. (1987). Information resource management. Cincinnati: South-Western Publ.

 14. Stephen, B. (2007). Business English Dictionary. Pearson & Longman.

 15. Stonehouse, G. H., & Pemberton, J. (1999). Learning and knowledge management in the intelligent organization. Participation, and Empowerment: An International Journal, 7(5), 131–144. https://doi.org/10.1108/14634449910287846

 16. Zarządzanie informacją… co to w ogóle znaczy? Z profesorem Józefem Oleńskim, wykładowcą Uczelni Łazarskiego, dwukrotnym prezesem Głównego Urzędu Statystycznego, autorem książek „Ekonomika informacji” i  „Infrastruktura informacyjna państwa”, rozmawia

 17. Andrzej Gontarz. (n.d.). Enterprise Software Review. https://e-s-r.pl/2015/06/03/zarzadzanie-informacja-co-to-w- -ogole-znaczy/.

bottom of page