top of page

Przedsiębiorczość i serwisy społecznościowe: rozwój influencer marketing

Paola Garatti

Università degli Studi di Bergamo

Via Salvecchio 19, 24129 Bergamo, Italy

e-mail: p.garatti@studenti.unibg.it

Silvia Brillo

Università degli Studi di Bergamo

Via Salvecchio 19, 24129 Bergamo, Italy

e-mail: s.brillo@studenti.unibg.it

Ida Antonietta Villani

Università degli Studi di Salerno

Via Giovanni Paolo II 132,

84084 Fisciano (SA), Italy

e-mail: i.villani2@studenti.unisa.it

Iñaki Gil Elizari

Universidad de Valladolid, Escuela de Ingenierías Industriales

Paseo del Cauce, 59, 47011 Valladolid, Spain

e-mail: inaki.gil@alumnos.uva.es

Nina Szczygiel

5 GOVCOPP, DEGEIT, University of Aveiro

Campus de Santiago, 3810-193 Aveiro, Portugal

e-mail: nina.szczygiel@ua.pt

ORCID: 0000-0001-5026-1629

Słowa kluczowe:
sieci społecznościowe, influencer, influencer marketing, przedsiębiorczość, pokolenie Z.

Streszczenie

Postęp technologiczny w ostatnich latach utorował drogę do rozwoju sieci społecznościowych. W tym kontekście influencer marketing jawi się jako strategia marketingu internetowego pozwalająca na dotarcie podczas promowania produktu, usługi lub marki do szerszej i  bardziej zaangażowanej publiczności. Strategia ta zakłada powiązanie między markami a popularnymi i wpływowymi użytkownikami, którzy dzięki swojej ugruntowanej reputacji i zaufaniu odbiorców ułatwiają firmom sprzedaż ich produktów i usług. W konsekwencji pojawiają się nowe typy agencji i  firm, które działają jako pośrednicy pomiędzy twórcami treści a markami. Niniejszy artykuł ma na celu analizę relacji między przedsiębiorczością a sieciami społecznościowymi i zastosowania strategii influencer marketing na konkretnym przykładzie. Wyniki sugerują, że dzięki licznym zaletom i wyzwaniom sektor jest obecnie postrzegany jako znakomicie prosperujący, z  wysoką wiarą w przyszłość. Są one zgodne z wcześniejszymi badaniami.

otrzymano: 17.05.2021
poprawiono: 03.06.2021
zaakceptowano: 14.06.2021

Literatura

 1. Adlmaier-Herbst, D. G. (2014). Public relations in the digital world: Global relationship management personal information. In: Digital Media and Social Inclusion Conference. DOI: 10.13140/2.1.4752.1602

 2. Bailis, R. (2020). The state of influencer marketing: 10 influencer marketing statistics to inform where you invest. [Blog post]. Retrieved December 15, 2020, from https://www.bigcommerce.com/blog/influencer-marketing-statistics/

 3. Campbell, C. & Marks, L. J. (2015). Good native advertising isn’t a secret. Business Horizons, 58(6), 599-606.

 4. Campegiani, N. (2020, May 12). Influencer: significato, categorie e specializzazioni. [Blog post]. Retrieved December 15, 2020, from https://www.popupmag.it/influencer

 5. Clement, J. (2020). Number of social network users worldwide from 2017 to 2025. Retrieved December 15, 2020, from https://www.statista. com/statistics/278414/number-of-worldwide-social-networkusers/

 6. Corvino, F. (2020, January 11). Influencer marketing: cos’è e tendenze in atto. Retrieved December 16, 2020, from https://www.popupmag. it/influencer-marketing/

 7. Cosenza, V. (2018, July 4). L’evoluzione e i modelli di influencer marketing. [Blog post]. Retrieved December 16, 2020, from https://vincos. it/2018/07/04/levoluzione-e-i-modelli-di-influencer-marketing/

 8. Dogtiev, A. (2020). Top influencer marketing companies (2020). Retrieved December 10, 2020, from https://www.businessofapps. com/marketplace/influencer-marketing/

 9. Francis, T., & Hoefel, F. (2018). ‘True Gen’: Generation Z and its implications for companies. Retrieved December 11, 2020, from https:// www.mckinsey.com/industries/consumer-packaged-goods/ourinsights/true-gen-generation-z-and-its-implications-forcompanies#

 10. Freberg, K., Graham, K., McGaughey, K., & Freberg, L. A. (2011). Who are the social media influencers? A study of public perceptions of personality. Fuel and Energy Abstracts, 37(1), 90-92. DOI:10.1016/j.pubrev.2010.11.001

 11. Keller, E. & Berry, J. (2003). The influential: One American in ten tells the other nine how to vote, where to eat, and what to buy. New York, NY: The Free Press.

 12. Kenton, W. (2020). Social networking. [Blog post]. Retrieved December 15, 2020, from https://www.investopedia.com/terms/s/socialnetworking.asp#:~:text=Social%20networking%20is%20the%20 use,%2C%20and%20Instagram%2C%20among%20others.

 13. Land, A. (2017, March 27). A brief history of influencer marketing. [Blog post]. Retrieved December 10, 2020, from: https://considerableinfluence.com/blog/brief-history-influencer-marketing/

 14. Ognyanova, K. (2017). Multistep flow of communication: Network effects. In: P. Roessler, C. Hopffner, & L. van zoonen (Eds.), The International Encyclopedia of Media Effects (p. 1-10). New York: WileyBlackwell.

 15. Ruggero, G. (n.d.). Come identificare il giusto influencer per la tua attività di marketing. Retrieved December 11, 2020, from https://www. netstrategy.it/social-media-marketing/come-identificare-il-giusto-influencer-per-la-tua-attivit%C3%A0-di-marketing

 16. Shane, S. & Venkataraman, S. (2000). The promise of entrepreneurship as a  field of research. The Academy of Management Review, 25(1), 217-226.

 17. Stoldt, R., Wellman, M., Ekdale, B., & Tully, M. (2019). Professionalizing and profiting: The rise of intermediaries in the social media influencer industry. Social Media & Society, 5(1), 1-11.

 18. Stubb, C., Nyström, A.-G., & Colliander, J. (2019). Influencer marketing: The impact of disclosing sponsorship compensation justification on sponsored content effectiveness. Journal of Communication Management, 23(2), 109-122.

 19. Subrahmanyam, S. (2019). Social networking for entrepreneurship. International Journal of Commerce and Management Research, 5(1), 117-122.

 20. The History of Influencer Marketing. (n.d.). [Blog post]. Retrieved December 11, 2020, from https://izea.com/history-influencer-marketing/

bottom of page