top of page

Kobiety ekspatriantki i czynniki determinujące ich kariery w korporacjach międzynarodowych

Gabriela Strzelec

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,

Wrocław, Polska

e-mail: gabriela.strzelec@ue.wroc.pl

ORCID: 0000-0001-5672-6925

Słowa kluczowe:
ekspatriacja, ekspatriantki, organizacje międzynarodowe, różnorodność.

Katarzyna Krysińska-Kościańska

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,

Wrocław, Polska

ORCID: 0000-0002-2679-1512

otrzymano: 15.09.2021
poprawiono: 25.10.2021
zaakceptowano: 05.11.2021

Streszczenie

Wielu badaczy widzi w kompetencjach kobiet potencjał, który może przynieść im wymierne zyski. Niektórzy zauważają, że kobiety są agentami zmiany w organizacji, a „kobiece atrybuty i kompetencje” takie jak umiejętności interpersonalne, zdolność do konsensusu, wielozadaniowość, empatia czy praca zespołowa są znacznym uzupełnieniem miękkiego modelu przywództwa, który się pojawił w latach 90. Zauważa się jednak niedostateczną reprezentację kobiet i wynikający z niej symboliczny status na wyższych poziomach organizacyjnych, co w dalszej perspektywie ogranicza możliwości rozwoju ich kariery menedżerskiej. Dlatego też głównym celem artykułu o charakterze deskryptywnym stało się zdefiniowanie czynników determinujących kariery kobiet ekspatriantek w korporacjach międzynarodowych.

Literatura

 1. Abouzahr, K., Krentz, M., Taplett, F., Tracey, C., & Tsusaka, M. (2017, April 05). Dispelling the myths of the gender ambition gap. https:// www.bcg.com/publications/2017/people-organization-leadershipchange-dispelling-the-myths-of-the-gender-ambition-gap

 2. Adler, N. J. (1979). Women as androgynous managers: A  conceptualization of the potential for American women in international management. International Journal of Intercultural Relations, 3 (4), 407-436.

 3. Adler, N. J. (1984). Women in international management: Where are they? California Management Review, 26(3-4), 78-89.

 4. Arasaratnam, L. A. (2013). A  review of articles on multiculturalism in 35 years of IJIR. International Journal of Intercultural Relations, 37(6), 676–685. https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2013.09.006

 5. Bertrand, M. (2011). New perspectives on gender. In D. Card & O. Ashenfelter (Eds.), Handbook of Labor Economics, vol. 4, part B (pp. 1543- 1590). Elsevier, https://doi.org/10.1016/S0169-7218(11)02415-4

 6. BGRS. (2016). Breakthrough to the future of global talent mobility – Global mobility trends survey. Brookfield Global Relocation Services, 72. http://globalmobilitytrends.bgrs.com/assets2016/downloads/ Full-Report-Brookfield-GRS-2016-Global-Mobility-TrendsSurvey.pdf

 7. Calas, M., & Smircich, L. (1993). Dangerous liaisons: The ‘Femininein-Management’ meets globalization. Business Horizons, 36(2), 1-81. https://doi.org/10.1016/S0007-6813(05)80041-2

 8. Caligiuri, P. M., & Cascio, W. F. (1998). Can we send her there? Maximizing the success of western women on global assignments. Journal of World Business, 33(4), 394-416. https://doi.org/10.1016/ S1090-9516(99)80082-0

 9. Christoph, M., & Krause, E. (2019). Kariera zawodowa kobiet we współczesnych organizacjach. Studia Edukacyjne, (53), 187-208. https://doi.org/10.14746/se.2019.53.11

 10. Colgan, F. & Ledwith, S. (1996). Women as organisational change agents. In S. Ledwith & F. Colgan (Eds.), Women in organisations: challenging gender politic. Macmillan Press.

 11. Crampton, S. M., & Mishra, J. M. (1999). Women in management. Public Personnel Management, 28(1), 87-106. https://doi.org/10.1177/ 009102609902800107

 12. David, E. M., Volpone, S. D., & Nandialath, A. M. (2021). Fostering longevity attitudes in women expatriates: the role of general and targeted types of organizational support. International Journal of Human Resource Management, 32(18), 3833-3861. https://doi.org/10.1 080/09585192.2019.1640766

 13. Davidson, M. J. & Burke, R. J. (2000). Women in management. Current research. Sage Publications.

 14. Deloitte. (2012). Kobiety i władza w biznesie Czy płeć ma znaczenie dla budowania pozycji i wpływu w organizacji? https://www2.deloitte. com/content/dam/Deloitte/pl/Documents/Reports/pl_Raport_ Deloitte_Kobiety_Wladza_2012.pdf

 15. Deloitte. (2017). The 2017 Deloitte Millennial Survey. Apprehensive stability and opportunities in an uncertain world. 1–33. https://www2.deloitte. com/content/dam/Deloitte/global/Documents/About-Deloitte/gxdeloitte-millennial-survey-2017-executive-summary.pdf

 16. Deloitte. (2017). Women in the boardroom report. A global perspective. Fourth edition. Deloitte. (2019). Women in the boardroom report. A global perspective. Sixth edition.

 17. Deloitte Insights. (2019). 2019 Deloitte global human capital trends: Leading the social enterprise: reinvent with a human focus. Deloitte University Press.

 18. Derks, B., Van Laar, C., & Ellemers, N. (2016). The queen bee phenomenon: Why women leaders distance themselves from junior women. Leadership Quarterly, 27(3), 456-469. https://doi.org/10.1016/j. leaqua.2015.12.007

 19. Fairlie, R. W., & Robb, A. M. (2009). Gender differences in business performance: Evidence from the characteristics of business owners survey. Small Business Economics, 33, 375. https://doi. org/10.1007/s11187-009-9207-5

 20. Fisher, H. (1999). The first sex: The natural talents of women and how they are changing the world. Random House.

 21. Goodman, J. S., Fields, D. L., & Blum, T. C. (2003). Cracks in the Glass ceiling: In what kinds of organizations do women make it to the top? Group and Organization Management, 28(4), 475-501. https:// doi.org/10.1177/1059601103251232

 22. Gross-Gołacka, E. (2018). Zarządzanie różnorodnością. Difin.

 23. Gryszko, M. (2009). Zarządzanie różnorodnością w  Polsce. Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

 24. Guthrie, J. P., Ash, R. A. & Stevens, C. D. (2003). Are women ‘better’ than men? Personality differences and expatriate selection. Journal of Managerial Psychology, 18(3), 229–43.

 25. Helgeson, S. (1990). The female advantage: Women’s ways of leadership. Doubleday.

 26. Kauhanen, A. (2017). Gender differences in corporate hierarchies. IZA World of Labor, 2017: 358. https://doi.org/10.15185/izawol.358

 27. Kupczyk, T. (2009). Kobiety w  zarządzaniu i  czynniki ich sukcesów. Wyższa Szkoła Handlowa.

 28. Kupczyk, T. (2013). Kobiety i mężczyźni w zarządzaniu. Wyższa Szkoła Handlowa.

 29. Linehan, M. (2006). Women in international management. In D. Scullion & H., Collings (Eds.), Global staffing. Routledge.

 30. Linehan, M., & Scullion, H. (2001). Selection, training, and development for female international executives. Career Development International, 6(6), 318-323. https://doi.org/10.1108/EUM0000000005987

 31. Lisowska, E. (n.d.). Polki są najbardziej przedsiębiorcze w  Europie. Bankier.Pl.

 32. McKeen, C. A., & Bu, N. (2005). Gender roles: An examination of the hopes and expectations of the next generation of managers in Canada and China. Sex Roles, 52(7-8), 533–546. https://doi. org/10.1007/s11199-005-3719-5

 33. McKinsey & Company. (2016). Women in the workplace. https://wiwreport.s3.amazonaws.com/Women_in_the_Workplace_2016.pdf

 34. McKinsey & Company. (2018). Women in the Workplace 2018. https:// media.sgff.io/pagedata/2018-10-30/1540931027625/Women_ in_the_Workplace-2018-Discussion_Guide.pdf

 35. McKinsey & Company. (2021). Women in the workplace 2021. https:// wiw-report.s3.amazonaws.com/Women_in_the_Workplace_ 2021.pdf

 36. McNaughly, Y., & Brewster, C. (2019). Working internationally: expatriation, migration and other global work. Edward Elgar Publishing.

 37. Meier, O. (2019). The path to diversity: women on assignment. Mercer Insights. https://mobilityexchange.mercer.com/insights/article/the-path-to-diversity-women-on-assignment

 38. Ministerstwo Pracy i  Polityki Społecznej. (2014). Więcej kobiet w zarządzaniu - to się opłaca. Przewodnik dla firm.

 39. Miś, A. (2016). Globalna kariera utalentowanych pracowników – teoretyczne ramy pojęcia. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 429, 122-131

 40. Noland, M., Moran, T., & Kotschwar, B. R. (2016). Is Gender Diversity Profitable? Evidence from a global survey (Peterson Institute for International Economics Working Paper No. 16-3). SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.2729348

 41. Nowak A. P. Z. (2018). Luka płacowa i fenomen „królowej pszczół” – przykłady nierówności na rynku pracy. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 512, 184–193.

 42. Platforma Pracodawców RP. (2009). Do garów czy za stery? Jak dzisiejsze studentki widzą swoją przyszłość? https://pracodawcyrp.pl/upload/files/2019/03/kierunek-kobieta-biznesu-wynikibadan-v2.pdf

 43. Przytuła, S. (2014). Zarządzanie kadrą ekspatriantów w  filiach przedsiębiorstw międzynarodowych w Polsce. Wydawnictwo CeDeWu.

 44. Przytuła, S. (2017). Osoboowść migranta i ekspatrianta – perspektywa psychologiczna. In S. Przytuła (red.), Migracje międzynarodowe i  ekspatriacja.Perspektywa indywidualna, organizacyjna,społecznokulturowa. Difin.

 45. Przytuła, S. (2019). Wyzwania międzynarodowego rynku pracy. In S. Przytuła (red.), Zarządzanie różnorodnością pracowników. Wydawnictwo Naukowe PWN.

 46. PwC. (2017). Women in Work Index: Closing the gender pay gap. https://www.pwc.com/gx/en/news-room/docs/pwc-women-inwork-index-closing-the-gender-pay-gap.pdf

 47. PwC. (2020). Women in Work. https://www.pwc.co.uk/economic-services/WIWI/women-in-work-2020-full.pdf

 48. Radu, C., Deaconu, A., & Frasineanu, C. (2017). Leadership and gender differences – Are men and women leading in the same way? In A. Alvinius (Ed.), Contemporary Leadership Challenges. https://doi. org/10.5772/65774

 49. Selmer, J., & Leung, A. S. M. (2003). International adjustment of female vs. male business expatriates.  The International Journal of Human Resource Management, 14(7), 1117–1131. https://doi. org/10.1080/0958519032000114237

 50. Strykowska, M. (1995). Kobiety w  zarządzaniu. Społeczne i  psychologiczne uwarunkowania pełnienia przez kobiety funkcji menedżerskich. In J. Miluska (red.), Humanistyka i płeć. Studia kobiece z psychologii, filozofii i historii. Wydawnictwo UAM.

 51. Tabor-Błażewicz J. (2020). Uwarunkowania rozwoju karier menedżerskich kobiet w branży HR. In D. Kanafa-Chmielewska (red.), Wybrane aspekty współpracy organizacyjnej (s. 28-37). Wydawnictwo UE we Wrocławiu.

 52. Titkow A. (2003). Szklany sufit. Bariery i ograniczenia karier kobiet. Fundacja Instytut Spraw Publicznych.

 53. Tung, R. L. (2016). New perspectives on human resource management in a global context. Journal of World Business, 51(1), 142-152. https://doi.org/10.1016/j.jwb.2015.10.004

 54. Wiktorska-Święcicka A. (2013). Płeć kulturowa a  współpraca kobiet i  mężczyzn w  zarządzaniu z  perspektywy koncepcji zarządzania różnorodnością. In T. Kupczyk (red.), Kobiety i mężczyźni w zarządzaniu. Wyższa Szkoła Handlowa.

 55. World Economic Forum. (2012). Talent mobility good practices collaboration at the core of driving economic growth. https://www.weforum.org/reports/talent-mobility-good-practices-collaborationcore-driving-economic-growth/

 56. World Economic Forum. (2015). The Global Gender Gap Report 2015. https://www3.weforum.org/docs/GGGR2015/cover.pdf

 57. Wróbel, M., & Dacko-Pikiewicz, Z. (2017). Kobiece i  męskie style zarządzania jako przejaw różnorodności w  organizacji. In K. Wojtaszczyk (red.), Zarządzanie różnorodnością w teorii i praktyce. Wydawnictwo SIZ.

bottom of page