top of page

Pojęcie gospodarki w obiegu zamkniętym

Paweł Bartoszczuk

SGH Warsaw School of Economics, Institute of Enterprise, 162 Niepodległości Ave, 02-554 Warsaw, Poland

e-mail: pbarto1@sgh.waw.pl

ORCID: 0000-0002-2208-5960

Słowa kluczowe:
gospodarka o obiegu zamkniętym, kraje Europy Środkowej, innowacje, produkcja odpadów, recykling.

Streszczenie

otrzymano: 26.04.2021
poprawiono: 07.05.2021
zaakceptowano: 21.05.2021

Wobec ograniczonych zasobów przyrodniczych wdrożenie gospodarki o  obiegu zamkniętym wydaje się bardzo pilne. W artykule, korzystając z danych z krajów Europy Środkowej, pokazano niektóre wskaźniki gospodarki o obiegu zamkniętym. Badanie przeprowadzone przez POLITICO ujawniło, że liderami cyrkularności w  Europie są kraje Europy Zachodniej. Wbrew oczekiwaniom liderami, jeśli chodzi o małą produkcję odpadów, były Polska, Czechy i inne kraje z Europy Środkowo-Wschodniej. W  tym regionie istnieje jednak kilka głównych barier dla gospodarki o  obiegu zamkniętym, w tym: ograniczony dostęp do kapitału, brak badań, sztywne praktyki zamówień publicznych, które czynią innowacyjne technologie nieatrakcyjnymi, oraz brak świadomości.

Literatura

 1. Ayres, R. U. (1995). Life cycle analysis: A critique. Resources, Conservation and Recycling, 14(3), 199–223. https://doi.org/10.1016/0921-3449(95)00017-D

 2. Browne, D., O’Regan, B., & Moles, R. (2009). Use of carbon footprinting to explore alternative household waste policy scenarios in an Irish city-region. Resources, Conservation and Recycling, 54, 113– 122. https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2009.07.003

 3. Busu, M. (2019). Adopting Circular Economy at the European Union level and its impact on economic growth. Social Sciences, 8(5), 159. https://doi.org/10.3390/socsci8050159

 4. Coenen, T. B. J., Haanstra, W., Braaksma, A. J. J., & Santos, J. (2020). CEIMA: A  framework for identifying critical interfaces between the Circular Economy and stakeholders in the lifecycle of infrastructure assets. Resources, Conservation and Recycling, 155, 104552. https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2019.104552

 5. De Wolf, C., Pomponi, F., & Moncaster, A. (2017). Measuring embodied carbon dioxide equivalent of buildings: A review and critique of current industry practice. Energy and Buildings, 140, 68–80. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2017.01.075

 6. ecopreneur.eu. (2019). Circular economy update. Overview of circular economy in Europe. Retrieved May 1, 2021, from https://ecopreneur.eu/wp-content/uploads/2019/05/Ecopreneur-Circular- -Economy-Update-report-2019.pdf

 7. European Circular Economy Stakeholder Platform. (n.d.). Good Practices. Retrieved January 24, 2021, from https://circulareconomy.europa.eu/platform/en/good-practices

 8. European Commission. (2015). Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Closing the loop - An EU action plan for the Circular Economy Brussels, COM(2015) 614 final

 9. GEO5 (Global Environmental Outlook). (2012). 5-Environment for the future we want. ISBN: 978-92-807-3177-4. Nairobi: United Nations Environment Program.

 10. George, D. A. R., Lin, B. C., & Chen, Y. (2015). A circular economy model of economic growth. Environmental Modelling & Software, 73, 60–63. https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2015.06.014

 11. Ghisellini, P., Cialani, C., & Ulgiati, S. (2016). A review on circular economy: The expected transition to a balanced interplay of environmental and economic systems. Journal of Cleaner Production, 114, 11–32. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.09.007

 12. Haas, W., Krausmann, F., Wiedenhofer, D., & Heinz, M. (2015). How circular is the global economy? An assessment of material flows, waste production, and recycling in the European Union and the world in 2005. Journal of Industrial Ecology, 19(5), 765-777. https:// doi.org/10.1111/jiec.12244

 13. Lucaci, A., & Nastase, C. (2019). The circular economy: Importance and evolution in European Union. Theoretical and Applied Economics, Special Issue, 26, 69-87

 14. McDonough, W. (n.d.). What is Cradle to Cradle. Remaking the Way We Make Things (2002). Retrieved January 16, 2021 from https:// mcdonough.com/writings/cradle-cradle-remaking-way-make- -things/

 15. McDonough, W. & Braungart, M. (2002). Cradle to Cradle. Remaking the way we make things. North Point Press.

 16. Meadows, D. [Donnela], Meadows, D. [Denis], Randers, J., & Behrens, W. (1972). The limits to growth. Universe Books. https://www.clubofrome.org/publication/the-limits-to-growth/

 17. Millar, L. (2019). Introduction: Cuba and the Global South. The Global South, 13(1), 1-11. https://doi.org/10.2979/globalsouth.13.1.01

 18. POLITICO. (2018, May 17). Ranking how EU countries do with the circular economy. https://www.politico.eu/article/ranking-howeu-countries-do-with-the-circular-economy/

 19. Saidani, M., Yannou, B., Leroy, Y., Cluzel, F., & Kendall, A. (2019). A taxonomy of circular economy indicators. Journal of Cleaner Production, 207, 542–559. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.10.014

 20. Trica, C. L., Banacu, C. S., & Busu, M. (2019). Environmental factors and sustainability of the circular economy model at the European Union Level. Sustainability, 11(4), 1114. https://doi.org/10.3390/ su11041114

 21. Tukker, A. & Suh, S. (Eds.). (2009). Handbook of input-output economics in industrial ecology. Springer Netherlands.

 22. Vută, M. [Mariana], Vută, M. [Mihai], Enciu, A., & Cioacă, S. I. (2018). Assessment of the circular economy’s impact in the EU Economic growth. Amfiteatru Economic, 20(48), 248–261. DOI: 10.24818/ EA/2018/48/248

bottom of page