top of page

Współczesne modele (kolory) zarządzania

Małgorzata Rutkowska

Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania, Katedra Organizacji i Zarządzania Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, Polska

e-mail: malgorzata.rutkowska@pwr.edu.pl

ORCID: 0000-0002-0305-5555

Słowa kluczowe:
spirala rozwoju, model Gravesa, kolory organizacji, świadome przywództwo.

Streszczenie

otrzymano: 01.07.2020
poprawiono: 11.07.2020
zaakceptowano: 16.07.2020

W  artykule przedyskutowano różne poziomy świadomości na podstawie tzw. spirali rozwoju  – modelu Gravesa. Teoria spirali rozwoju stała się punktem wyjścia do rozważań na temat różnych modeli (kolorów) zarządzania. Następnie, opierając się rozwoju ludzkiej świadomości, zaprezentowano historię rozwoju pięciu typów organizacji Frederica Laloux, ze szczególnym uwzględnienie organizacji turkusowej.

Literatura

 1. Blikle, A. J. (2019, 16 stycznia). Demokracja partnerska. [Wpis na blogu]. Pobrano 15 lipca 2020 r. z http://www.moznainaczej.com.pl/artykuly-wlasne/demokracja-partnerska

 2. Blikle, A. J. (2017). Doktryna jakości. Rzecz o turkusowej samoorganizacji. Warszawa: Helion. Eichelberger, W. i

 3. Jeznach, A., (2017). Szef, który ma czas. Ewolucja zarządzania – dziennik budowy firmy turkusowej. Warszawa: Wydawnictwo Onepress.

 4. Graves, C. W. (2005). The never ending quest. Dr. Clare W. Graves explores human nature, 2nd ed. Eds. C. C. Cowan i N. Todorovic. Santa Barbara: ECLET Publishing.

 5. Kirova, N. i Kirov, N. (2017). Do „turkusu” trzeba dojrzeć! Czyli gdzie zaczyna się świadome przywództwo?. Personel i Zarządzanie, 10. Wartości wg Gravesa (b.d.). Pobrano 2 lipca 2020 r. z  http://swiatwkawalkach.pl/wp-content/uploads/2018/10/TEORIA-WARTO- %C5%9ACI-GRAVESA.pdf

 6. Laloux, F. (2015). Pracować inaczej. Nowatorski model organizacji inspirowany kolejnym etapem rozwoju ludzkiej świadomości, Warszawa: Studio EMKA.

 7. Mosakowski, P. (b.d.). Spiral Dynamics  – koncepcja wyjaśniająca wszystko. Pobrano 8 lipca 2020 z http://nf.pl/manager/spiral-dynamics-koncepcja-wyjasniajaca-wszystko,,43197,38

 8. Pietraszko, J. (2018, 22 sierpnia). 8 Systemów wartości Gravesa – Jak je wykorzystać do zrozumienia, jak myślą i jak się zachowują inni. [Wpis na blogu]. Pobrane 20 lipca 2020 z http://swiatwkawalkach. pl/lacze-rozwoj-osobisty-z-podrozami/8-systemow-wartoscigravesa-jak-je-wykorzystac-do-zrozumienia-jak-mysla-i-jaksie-zachowuja-inni

 9. Pietrzyk, S. (2016). Turkusowe organizacje  – zorganizowana anarchia.

 10. Benefit, 12(58), 16–17. Poziomy świadomości: od czerwieni do turkusu (2018, 13 grudnia). [Agile PMO Live session]. Pobrane 25 lipca 2020 z https://agilepmo.pl/poziomy-swiadomosci-od-czerwieni-do-turkusu/

 11. Prędkiewicz, A. (2019, 7 lutego). Turkusowe zarządzanie  – Start i moje spostrzeżenia. Pobrane 9 lipca 2020 z https://adrianpredkiewicz.pl/turkusowe-zarzadzanie/

 12. Szymczyk, J. (2019, 10 czerwca). Barwy organizacji  – czyli kolory, które określają działalność. Pobrane 7 lipca 2020 z https://poradnikpracownika.pl/-barwy-organizacji

bottom of page