Współczesne modele (kolory) zarządzania

Małgorzata Rutkowska

Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania, Katedra Organizacji i Zarządzania Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, Polska

e-mail: malgorzata.rutkowska@pwr.edu.pl

ORCID: 0000-0002-0305-5555

Słowa kluczowe:
spirala rozwoju, model Gravesa, kolory organizacji, świadome przywództwo.

Streszczenie

otrzymano: 01.07.2020
poprawiono: 11.07.2020
zaakceptowano: 16.07.2020

W  artykule przedyskutowano różne poziomy świadomości na podstawie tzw. spirali rozwoju  – modelu Gravesa. Teoria spirali rozwoju stała się punktem wyjścia do rozważań na temat różnych modeli (kolorów) zarządzania. Następnie, opierając się rozwoju ludzkiej świadomości, zaprezentowano historię rozwoju pięciu typów organizacji Frederica Laloux, ze szczególnym uwzględnienie organizacji turkusowej.