top of page

Zarządzanie zasobami ludzkimi po COVID-19. Przyszłe kierunki badań i praktyczne implikacje

Sylwia Przytuła

Politechnika Wrocławska

Wrocław, Polska

e-mail: sylwia.przytula@pwr.edu.pl

ORCID: 0000-0002-9602-241X

Słowa kluczowe:
zarządzanie zasobami ludzkimi (ZZL), przyszłe kierunki badań, systematyczny przegląd literatury.

Streszczenie

otrzymano: 20.08.2021
poprawiono: 20.09.2021
zaakceptowano: 10.10.2021

Niniejszy artykuł ma na celu dokonanie przeglądu aktualnej wiedzy na temat wpływu COVID-19 na zarządzanie zasobami ludzkimi (ZZL) ukazując tym samym wyzwania menedżerskie i przyszłe kierunki badań w tej dziedzinie. W tym celu zastosowano systematyczny przegląd literatury (SLR). Wyniki pokazują, że praktyczne rekomendacje dotyczą pracowników, pracy, wydajności, różnych rodzajów wsparcia i komunikacji. Przyszłe badania w zakresie ZZL po COVID-19 powinny się koncentrować na digitalizacji pracy oraz przeprojektowaniu struktury pracy na bardziej zdalną, elastyczną i zwinną. Ponadto stwierdzono, że kwestie zdrowia i bezpieczeństwa będą kształtować wszystkie praktyki ZZL; będzie rosła rola innowacyjnych strategii dotyczących ZL; pojawią się elastyczne zasady zarządzania rekrutacją, zatrzymywaniem i wynagradzaniem pracowników; istotne będą przekwalifikowanie i przekształcenie wymagań kompetencyjnych oraz pozytywne przywództwo. Nastąpi zmiana procedur zarządzania wydajnością, ponadto wrośnie rola uczenia się indywidualnego i organizacyjnego.

Literatura

 1. Adikaram, A. S., Priyankara, H. P. S., & Irani Naotunna, N. P. G. S. I. (2021). Navigating the crises of COVID-19: Human resource professionals battle against the pandemic. South Asian Journal of Human Resources Management, 8(2) 192–218. https://doi. org/10.1177/23220937211018021

 2. Aldoghan, M., Elrayah, M., & Debla, F. (2021). The job quality dimensions and employees performance during COVID-19: A case study of the Saudi’s female employees. Polish Journal of Management Studies, 23(2), 9–22. https://doi.org/10.17512/pjms.2021.23.2.01

 3. Azizi, M. R., Atlasi, R., Ziapour, A., Abbas, J., & Naemi, R. (2021). Innovative human resource management strategies during the COVID-19 pandemic: A systematic narrative review approach. Heliyon, 7(6). https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07233

 4. Bersin, J., Agarwal, D., Pelster, B., & Schwartz, J. (2015). Global human capital trends 2015. Leading in the new world of work. Deloitte University Press. https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/es/Documents/human-capital/Deloitte_ES_Human_Capital_HumanCapitalTrends2015.pdf

 5. Biron, M., De Cieri, H., Fulmer, I., Lin, C. H. (V.), Mayrhofer, W., Nyfoudi, M., Sanders, K., Shipton, H., & Sun, J. M. (J.). (2021). Structuring for innovative responses to human resource challenges: A  skunkworks approach. Human Resource Management Review, 31(2), 100768. https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2020.100768

 6. Booth, A., Papaioannou, D., & Sutton, A. (2012). Systematic approaches to a successful literature review. Sage.

 7. Brookfield GRS. (2016). Global mobility trends survey. http://globalmobilitytrends.bgrs.com/

 8. Butterick, M., & Charlwood, A. (2021). HRM and the COVID-19 pandemic: How can we stop making a  bad situation worse? Human Resource Management Journal, 31(4), 847-856. https://doi. org/10.1111/1748-8583.12344

 9. Caligiuri, P., De Cieri, H., Minbaeva, D., Verbeke, A., & Zimmermann, A. (2020). International HRM insights for navigating the COVID-19 pandemic: Implications for future research and practice. Journal of International Business Studies, 51(5), 697–713. https:// doi.org/10.1057/s41267-020-00335-9

 10. Carnevale, J. B., & Hatak, I. (2020). Employee adjustment and well- -being in the era of COVID-19: Implications for human resource management. Journal of Business Research, 116(August), 183–187. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.05.037

 11. Collings, D. G., McMackin, J., Nyberg, A. J., & Wright, P. M. (2021). Strategic human resource management and COVID-19: Emerging challenges and research opportunities. Journal of Management Studies, 58(5), 1378–1382. https://doi.org/10.1111/joms.12695

 12. Czakon, W., Klimas, P., Kawa, A. (2019). Krótkowzroczność strategiczna – metodyczne aspekty systematycznego przeglądu literatury. Studia Oeconomica Posnaniensia, 7(2), 27–37.

 13. Dickmann, M. F. (2017). The new normal of global mobility. Flexibility, diversity & data mastery (The RES Forum Annual Report 2017). https://theresforum.com/wp-content/uploads/2017/06/RES- -Annual-Report-2017-Full-Report-Global-Digital.pdf

 14. HAYS. (2016). The HAYS global skills index 2016. https://www.oxfordeconomics.com/resource/the-hays-global-skills-index-2016/

 15. Hensel, P. (2020). Systematyczny przegląd literatury w  naukach o  zarządzaniu i  jakości. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.

 16. Klimas, P., Stańczyk, S., & Sachpazidu-Wójcicka, K. (2020). Metodyka systematycznego przeglądu literatury – wyzwania selekcji a posteriori podczas tworzenia bazy literatury. In A. Sopińska & A. Modliński (red.), Współczesne zarządzanie – koncepcje i wyzwania. Oficyna Wydawnicza SGH.

 17. Kulik, C. T. (2022). We need a  hero: HR and the ‘next to normal’ workplace. Human Resource Management Journal, 32(1), 216-231. https://doi.org/10.1111/1748-8583.12387

 18. Manpower Group Solutions. (2018). Wnioski z międzynarodowego badania preferencji kandydatów. http://www.manpowergroup.pl/ wp-content/uploads/2018/08/Siri_Szukaj_Ofert_Pracy_Infografika_PL.pdf

 19. Okoli, C. (2015). A guide to conducting a standalone systematic literature review. Communications of the Association for Information Systems, 37(1), 879–910. https://doi.org/10.17705/1cais.03743

 20. Przytuła, S. (2018). Global labor market trends and their significance for the future employees’ competencies. Journal of Intercultural Management, 10(4), 5–38. https://doi.org/10.2478/joim-2018-0023

 21. Przytuła, S., Strzelec, G., & Krysińska-Kościańska, K. (2020). Re- -vision of future trends in human resource management (HRM) after COVID-19. Journal of Intercultural Management, 12(4), 70–89. https://doi.org/10.2478/joim-2020-0052

 22. PwC People and Oraganizations. (2017). Workforce of the future. The competing forces shaping 2030. https://www.pwc.com/gx/en/services/people-organisation/workforce-of-the-future/workforceof-the-future-the-competing-forces-shaping-2030-pwc.pdf

 23. Richards, J. (2011). What has the internet ever done for employees? A review, map and research agenda. Employee Relations, 34(1), 22– 43. https://doi.org/10.1108/01425451211183246

 24. Ridley, D. (2012). The literature review: A  step-by-step guide for students. Sage.

 25. Rojon, C., Okupe, A., & McDowall, A. (2021). Utilization and development of systematic reviews in management research: What do we know and where do we go from here? International Journal of Management Reviews, 23(2), 191–223. https://doi.org/10.1111/ijmr.12245

 26. Rousseau, D., Manning, J., & Denyer, D. (2008). Evidence in management and organizational science: Assembling the field’s full weight of scientific knowledgethrough syntheses. The Academy of Management Annals, 2(1), 475–515. http://doi. org/10.5465/19416520802211651

 27. Sigahi, T. F. A. C., Kawasaki, B. C., Bolis, I., & Morioka, S. N. (2021). A systematic review on the impacts of COVID-19 on work: Contributions and a  path forward from the perspectives of ergonomics and psychodynamics of work. Human Factors and Ergonomics in Manufacturing, 31(4), 375–388. https://doi.org/10.1002/ hfm.20889

 28. Tranfield, D., Denyer, D., & Smart, P. (2003). Towards a  methodology for developing evidence-informed management knowledge by Means of Systematic Review. British Journal of Management, 14, 207–222. https://doi.org/10.1111/1467-8551.00375

 29. Williams , S. (2016). Future skills update and literature review. Institute for the Future. https://www.iftf.org/futureskills/

 30. Yuriev, A., Boiral, O., Francoeur,V., & Paillé, P. (2018). Overcoming the barriers to pro-environmental behaviors in the workplace: A systematic review. Journal of Cleaner Production, 182, 379–394. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.02.041

 31. Zhong, Y., Li, Y., Ding, J., & Liao, Y. (2021). Risk Management: Exploring Emerging Human Resource Issues during the COVID-19 Pandemic. Journal of Risk and Financial Management, 14(5), 228. https://doi.org/10.3390/jrfm14050228

bottom of page