top of page

Analiza działalności gastronomicznej podmiotów gospodarczych jako podstawowego rodzaju przedsiębiorstw społecznych w województwie dolnośląskim

Krystian Ulbin

Instytut Maxa Webera, Wydział Ekonomii i Finansów, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław, Polska

e-mail: k.ulbin@imw.edu.pl

ORCID: : 0000-0003-2372-8208

Słowa kluczowe:
gastronomia, ekonomia społeczna, przedsiębiorstwo społeczne, województwo dolnośląskie, Polska.

Streszczenie

otrzymano: 25.05.2022
poprawiono: 30.05.2022
zaakceptowano: 01.06.2022

W artykule przedstawiono skrót analizy działalności gastronomicznej podmiotów gospodarczych województwa dolnośląskiego. Pandemia COVID-19 miała katastrofalny wpływ na gastronomię w  Polsce i  na świecie. Gastronomia należy do najstarszych form działalności usługowej człowieka i jest jednym z podstawowych rodzajów działalności przedsiębiorstw społecznych. Dla lepszego rozumienia ekonomii społecznej województwa dolnośląskiego przeprowadzono analizę liczby placówek gastronomicznych, ich struktury i przychodów tej jednostki terytorialnej.

Literatura

  1. Główny Urząd Statystyczny (2022). Bank Danych Lokalnych. https:// bdl.stat.gov.pl/bdl/start

  2. Kuczyńska, M. N. (2013). Przedsiębiorstwo społeczne i  zakres jego działalności. W: A. Ejsmont i J. Ruszewski (red.), Ekonomia społeczna dla rozwoju społeczności lokalnych (s. 79–91). Suwałki: Pryzmat.

  3. Żukowska, D. (2022). Kolejny rok pandemii przyniósł kolejne trudności. W: Rynek gastronomiczny w Polsce. Raport 2022 (s. 10–12). Rynek Gastronomiczny. Wydanie specjalne/ https://issuu.com/brogmarketing/docs/rynek-gastronomiczny-w-polsce-raport-2022.

bottom of page