top of page

Industry 4.0 a ekologiczna ochrona środowiska

Robert Rothe

Wrocław University of Science and Technology, Faculty of Computer Science and Management,

27 Wybrzeże Wyspiańskiego st., 50-370 Wroclaw, Poland

e-mail: rothe-robert@web.de

Słowa kluczowe:
Industry 4.0, ekologia, zrównoważenie, big data, CPS.

Streszczenie

otrzymano: 18.05.2021
poprawiono: 30.05.2021
zaakceptowano: 12.06.2021

Poniższy artykuł prezentuje przegląd niektórych obszarów z  zakresu Industry 4.0, które mają potencjał, aby znacząco wpływać na ochronę środowiska i jego zrównoważenie. Nawet jeśli powodem powstania tzw. czwartej rewolucji przemysłowej w formie Industry 4.0 nie były pobudki ekologiczne, można w  niej zidentyfikować pewne aspekty, które mogą pomóc w  ochronie otaczającego nas środowiska, minimalizacji ilości odpadów, kosztów transportu czy zużytych surowców, a jednocześnie nie tracić siły gospodarczej i przedsiębiorczości firm. Czwartą rewolucję przemysłową z  klasycznego punktu widzenia charakteryzują nowe technologie, jak big data, chmura, oraz ogólne nastawienie na cyfryzację. Pomimo jej silnego ukierunkowania na nowe technologie, w niniejszym artykule wyszczególniono głównie aspekty ekologiczne i zrównoważenie koncepcji Industry 4.0. Oczywiście, ze względu na ograniczoną objętość artykułu wszystkie kwestie nie mogły zostać naświetlone w sposób wyczerpujący. 

Literatura

 1. Anderl, R. (2014), Industrie 4.0 – Advanced Engineering of Smart Products and SmartProduction. Conference: 19th International Seminar on High Technology. In: Proceedings 19th International Seminar on High Technology Technological Innovations in the Product Development, (Piracicaba, Brasil, October 9th, 2014). Methodist University of Piracicaba Lab. for Computer Integrated Design and Manufacturing.. Retrieved January 20, 2021 from https://www.researchgate. net/publication/270390939_Industrie_40_-_Advanced_ Engineering_of_Smart_Products_and_Smart_Production

 2. Aparício da Silva, A. M. (2018). Impacto de soluções de Indústria 4.0 no Mercado de Trabalho em Portugal. Dissertação, Faculdade de Economia, Universidade do Porto. Retrieved November 2, 2020 from https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/116467/2/ 296427.pdf

 3. Aslanertik, B. E. & Yardimci, B. (2019). A Comprehensive framework for accounting 4.0, implications of industry 4.0 in Digital Era. In: U. Hacioglu (Ed.): Blockchain economics and financial market innovation. Financial innovations in the digital age. (pp. 549-563). Cham: Springer.

 4. Australian Government. (2017). Industry 4.0 Testlabs in Australia – Preparing for the future. A report of the Prime Minister`s Industry 4.0 Taskforce – Industry 4.0 Testlabs Workstream. Department of Industry, Innovation and Science, Swinburne University of Technology. Victoria/Australia: Hawthorn. Retrieved December, 23, 2020 from https://www.industry.gov.au/sites/default/files/July%202018/ document/pdf/industry-4.0-testlabs-report.pdf?acsf_files_ redirect

 5. Babiceanu, R. F. & Seker, R. (2016). Big Data and virtualization for manufacturing cyber-physicalsystems: A  survey of the current status and future outlook. Computers in Industry, 81(1), 128-137.

 6. Bagheri, B., Yang, S., Kao, H.-A. & Lee, J. (2015). Cyber-physical Systems Architecture for Self Aware Machines in Industry 4.0 Environment. IFAC-PapersOnLine, 48-3, 1622–1627. Retrieved September 25, 2020 from https://www.researchgate.net/profile/ Jay_Lee10/publication/283903922_Cyber-physical_Systems _Architecture_for_Self-Aware_Machines_in_Industry_40_ Environment/links/5e7526244585157b9a4d98a5/Cyber-physicalSystems-Architecture-for-Self-Aware-Machines-in-Industry40-Environment.pdf

 7. Benešová, A. & Tupa (2017). Requirements for Education and Qualification of People in Industry 4.0. 27th International Conference on Flexible Automation and Intelligent Manufacturing, FAIM 2017, 27-30 June 2017. Procedia Manufacturing, 11, 2195-2202. DOI: https://doi.org/10.1016/j.promfg.2017.07.366.

 8. Bergmann, J. P. (2019). Mittelstand digital – Ilmenauer Kompetenzzentrum macht Thüringer KMU fit für Industrie 4.0. Universitätsnachrichten Ilmenau: UNI, 61(2), 16-22.

 9. Bettarini, U., Di Giacomo, M. & Tartaglione, C. (2016). Fabbriche Intelligenti, Un approfondimento su innovazioni e  fabbisogni professionali che sottendono allo sviluppo della fabbrica 4.0 calzaturiera. Retrieved December 21, 2020 from https://air.unimi.it/retrieve/ handle/2434/471327/772391/fabbrica_intelligente_2017.pdf

 10. Buisán, M. & Valdés, F. (2017). La Industria Conectada 4.0. La Economía Digital en España, 898, 89-100. Retrieved December 21, 2020 from https://e4-0.ipn.mx/wp-content/uploads/2019/10/la-industriaconectada-4-0.pdf

 11. Carbon Brief. (2020, 11 December). Global Carbon Project: Coronavirus cause‚ record fall‘ in fossil-fuel emissions in 2020. Retrieved January 17, 2021 from https://www.carbonbrief.org/global-carbon-projectcoronavirus-causes-record-fall-in-fossil-fuel-emissionsin-2020

 12. Dalenogare, L. S., Benitez, G. B., Ayala, N. F., & Frank A. G. (2018). The expected contribution of Industry 4.0 technologies for industrial performance. International Journal of Production Economics, 204, 383-394.

 13. Dalmarco, G., Ramalho, F. R., Barros, A. C. & Soares A. L. (2019). Providing industry 4.0 technologies: The case of a production technology cluster. The Journal of High Technology Management Research, 30(2), 1-9.

 14. Dworschak, B. & Zaiser, H. (2019). Kompetenzen in Digitalisierung und Industrie 4.0. In: D. Bürkardt, H. Kohler, N. Kreuzkamp & J. Schmid (Eds.), Smart Factory und Digitalisierung: Perspektiven aus vier europäischen Ländern (pp. 79-88). Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft.

 15. Fatorachian, H. & Kazemi, H. (2018). A critical investigation of Industry 4.0 in manufacturing: Theoretical operationalization framework. Production Planning and Control, 29(8). Retrieved October 30, 2020 from http://eprints.leedsbeckett.ac.uk/id/eprint/4626/1/ ACriticalInvestigationofIndustryAM_FATORACHIAN.pdf

 16. Filos, E. (2015). Four years of ‘Factories of the Future’ in Europe: Achievements and Outlook, International Journal of Computer Integrated Manufacturing, 30(1), 15–22.

 17. Gabriel, M. & Pesse,l E. (2016). Industry 4.0 and sustainability impacts: Critical discussion of sustainability aspects with a special focus on future of work and ecological consequences. Annals of Faculty Engineering Hunedoara. International Journal of Engineering, 1(16), 131-136. Retrieved May 05, 2021 from https://www.proquest. com/openview/1150ebdb5a42a699c7f77b433a236a43/1?pq-origsite=gscholar&cbl=616472

 18. Ganzarain, J. & Errasti, N. (2016). Three Stage Maturity Model in SME’s towards Industry 4.0. Journal of Industrial Engineering and Management, 9(5), 1119-1128. http://dx.doi.org/10.3926/jiem.2073

 19. Ghobakhloo, M. (2018). The future of manufacturing industry: a strategic roadmap toward Industry 4.0. Journal of Manufacturing Technology Management, (29)6, 910-936. https://doi.org/10.1108/JMTM02-2018-0057.

 20. Haverkort, B. R. & Zimmermann, A. (2017). Smart industry: How ICT will change the game. guest editors` introduction, IEEE Computer Society, 21(1), 8-10. Retrieved November 2, 2020 from https://ieeexplore. ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=7839872

 21. Hermann, M., Pentek, T. & Otto B. (2015). Design Principles for Industrie 4.0 Scenarios: A  Literature Review (Working Paper No. 01). Technische Universität Dortmund Fakultät Maschinenbau Audi Stiftungslehrstuhl Supply Net Order Management. Retrieved May 26, 2021 from https://www.researchgate.net/profile/ Mario-Hermann-2/publication/307864150_Design_Principles_ for_Industrie_40_Scenarios_A_Literature_Review/links/ 57cfd2fb08aed6789701cbeb/Design-Principles-for-Industrie40-Scenarios-A-Literature-Review.pdf

 22. Herrmann, C., Schmidt, C., Kurle, D., Blume, S. & Thiede, S. (2014). Sustainability in manufacturing and factories of the future. International Journal of Precision Engineering and Manufacturing – Green Technology, 1(4), 283-292. Retrieved August 14, 2020 from https:// link.springer.com/content/pdf/10.1007/s40684-014-0034-z.pdf

 23. Hozdić, E. (2015). Smart Factory for Industry 4.0: A review. International Journal of Modern Manufacturing Technologies, 7(1), 28-35. Retrieved September 26, 2020 from https://modtech.ro/international-journal/vol7no12015/Hozdic_Elvis.pdf

 24. Hu, H., Wen, Y., Chua, T.-S. & Li, X. (2014). Toward scalable systems for Big Data Analytics: A  Technology Tutorial. IEEE Access, 2(1), 652-687. Retrieved October 10, 2020 from https://ieeexplore.ieee. org/stamp/stamp.jsp?arnumber=6842585

 25. Industrial Internet Consortium (2019). The Industrial Internet of Things Volume G1: Reference Architecture. Version: 1.9, 19.06.2019. Retrieved December 17, 2020 from https://www.iiconsortium.org/ pdf/IIRA-v1.9.pdf

 26. Jeschke, S., Brecher, Ch., Meisen, T., Özdemir, D. & Eschert T. (2017). Industrial Internet of Things and Cyber Manufacturing Systems. In: S. Jeschke, C. Brecher, H. Song & D. Rawat (Eds.), Industrial Internet of Things (pp. 3-19), Springer Series in Wireless Technology. Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-42559-7_1

 27. Kagermann, H., Wahlster, W. & Helbig, J. (2012). Bericht der Promotorengruppe Kommunikation, ImFokus: Das Zukunftsprojekt Industrie 4.0 – Handlungsempfehlungen zur Umsetzung. Forschungsunion, Berlin, Germany: Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft. e.  V. Retrieved January 20, 2021 from https://www.bmbf.de/upload_filestore/pub_hts/kommunikation_bericht_2012-1.pdf

 28. Kagermann H., Wahlster W. & Helbig, J. (2013). Recommendations for implementing the strategic initiative Industrie 4.0 – Final report of the Industrie 4.0 Working Group, securing the future of German manufacturing industry. Frankfurt am Main: Forschungsunion/Acatech, Retrieved August 11, 2020 from http://dastic.vn:8080/dspace/bitstream/ TTKHCNDaNang_123456789/357/1/Recommendations%20 for%20implementing%20the%20strategic%20initiative%20 INDUSTRIE%204.0.pdf

 29. Karadayi-Usta, S. (2019). An Interpretive Structural Analysis for Industry 4.0 Adoption Challenges. IEEE Transactions on Engineering Management, 67(3), pp. 973-978. DOI: 10.1109/TEM.2018.2890443

 30. Kiel D., Müller J. M., Arnold Ch., Voigt K., (2017). Sustainable Industrial Value Creation: Benefits and Challenges of Industry 4.0 Retrieved January 27, 2021 from https://www.researchgate.net/publication/316684947_Sustainable_Industrial_Value_Creation_ Benefits_and_Challenges_of_Industry_40_rewarded_with_ ISPIM_Best_Student_Paper_Award

 31. Kjellsson, J., Vallestad, A. E., Steigmann, R., Dzung, D. (2009). Integration of a Wireless I/O Interface for PROFIBUS and PROFINET for Factory Automation. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 56(10), 4279-4287. DOI:10.1109/TIE.2009.2017098. 

 32. Klitou, D., Conrads, J., Rasmussen, M., Probst, L. & Pedersen, B. (2017). France: Industrie du Futur, Digital Transformation Monitor. Retrieved November 2, 2020 from https://fr.sistematica.it/docs/379/France_ Industrie_du_Futur_v1.pdf

 33. Küper-Rampp R. (2019). Industrie 4.0 für effiziente und sichere Armaturen in der Prozessindustrie. Technik Jahrbuch / Industriearmaturen Dichtungen, pp. 48-52, Essen/Germany: Vulkan Verlag.

 34. Landherr, M., Schneider, U., Bauernhansl, Th. (2016). The Application Center Industrie 4.0 Industry-driven manufacturing, research and development. 49th CIRP Conference on Manufacturing Systems (CIRP-CMS 2016). Procedia CIRP, 57, 26-31. https:// doi.org/10.1016/j.procir.2016.11.006

 35. Lasi, H., Fettke, P., Feld, Th. & Hoffmann, M. (2014). Industry 4.0. Business & Information Systems Engineering, 6(4), 239-242. DOI 10.1007/s12599-014-0334-4. Retrieved on 28.10.2020 from https://core.ac.uk/download/pdf/301363122.pdf

 36. Laureijs, R. E., Roca, J. B., Narra, S. P., Montgomery, C., Beuth, J. L., Fuchs, E. R. H. (2017). Metal additive manufacturing: Cost competitive beyond low volumes. Journal of Manufacturing Science and Engineering, 139(8), 1-9. DOI: https://doi.org/10.1115/1.4035420

 37. LaValle, S., Lesser, E., Shockley, R., Hopkins, M. S. & Kruschwitz, N. (2011). Big Data, analytics and the path from insights to value. MIT Sloan Management Review, 52(2), 21-32.

 38. Man, J. C. de, Strandhagen, J. O. (2017). An Industry 4.0 research agenda for sustainable business models. The 50th CIRP Conference on Manufacturing Systems, Procedia CIRP, 63,721-726. https://doi.org/10.1016/j.procir.2017.03.315

 39. Mertens, P., Barbian, D. & Baier, S. (2017). Digitalisierung und Industrie 4.0 – eine Relativierung. Wiesbaden/Germany.

 40. Müller, J., Dotzauer, V. & Voigt, K.-I. (2017). Industry 4.0 and its impact on reshoring decisions of German manufacturing enterprises. In: C. Bode, R. Bogaschewsky, M. Eßig, R. Lasch & W. Stöizle (Hrsg.), Supply Management Research – Advanced Studies in Supply Management (pp. 165-179). Wiesbaden/Germany: Springer Gabler.

 41. Müllmann, D. (2018). Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen in Industrie 4.0 – Umgebungen. In: J. Taeger (Hrsg.) Rechtsfragen digitaler Transformationen: Gestaltung digitaler Veränderungsprozesse, Kompetenzzentrum für angewandte Sicherheitstechnologie (KASTEL) (pp. 697-711). Edewecht/Germany: OIWIR. Neugebauer, R.,

 42. Hippmann, S., Leis M. & Landherr, M. (2016). Industrie 4.0 – From the perspective of applied research. 49th CIRP Conference on Manufacturing Systems (CIRP-CMS 2016), Procedia CIRP, 57, 2-7. DOI: https://doi.org/10.1016/j.procir.2016.11.002

 43. NFI, New Industrial France. (2015). Building France`s industrial future, nouvelle-france industrielle. Retrieved November 2, 2020 from https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/web-dpindus-ang.pdf

 44. Oesterreich, T. D. & Teuteberg, F. (2016). Understanding the implications of digitisation and automation in the context of Industry 4.0: A triangulation approach and elements of a research agenda fort the construction industry. In: Computers in Industry, 83, 121-139. https://doi.org/10.1016/j.compind. 2016.09.006

 45. O’Sullivan, E., Andreoni, A., López-Gómez, C. & Gregory, M. (2013). What is new in the new industrial policy? A manufacturing systems perspective. Oxford Review of Economic Policy, 29(2), 432– 462, https://doi.org/10.1093/oxrep/grt027

 46. Pereira, A. C. & Romero F. (2017). A review of the meanings and the implications of the Industry 4.0 concept, Manufacturing Engineering Society International Conference 2017. MESIC 2017, 28-30 June 2017, Vigo (Pontevedra), Spain, Procedia Manufacturing, 13, 1206-1214. DOI: 10.1016/j.promfg.2017.09.032

 47. Peukert, B., Benecke, S., Clavell, J., Neugebauer, S., Nissen, N. F., Uhlmann, E., … Finkbeiner, M. (2015). Addressing sustainability and flexibility in manufacturing via smart modular machine tool frames to support sustainable value creation. The 22nd CIRP conference on Life Cycle Engineering, Procedia CIRP, 29, 514-519. DOI: https://doi.org/10.1016/j.procir.2015.02.181

 48. Pirron, J., Schaffert, B. & Kopp, A. (2019). Wissen durch spielen, Durch Gamification Industrie 4.0 in der Logistik erlebbar machen; Planspiel “Industrie 4.0 aus dem Koffer”. In: Jahrbuch Logistik (pp. 116-119). Wuppertal/Germany: Unikat-Werbeagentur GmbH.

 49. Plattform Industrie 4.0. (2015). Industrie 4.0 – Whitepaper FuE-Themen. Stand: 7. April 2015. Retrieved December 23, 2020 from https:// www.din.de/blob/67744/de1c706b159a6f1baceb95a6677ba497/ whitepaper-fue-themen-data.pdf

 50. Posada, J., Toro, C., Barandiaran, I., Oyarzun, D., Stricker, D., de Amicis, R., … Vallarino, I. Jr. (2015). Visual computing as a key enabling technology for industrie 4.0 and industrial internet. IEEE Computer Society, March/April, 26-40. Retrieved October 4, 2020 from https://www.vicomtech.org/upload/download/publicaciones/ e15cc6ecfa7a3cd7d3c12d5fe5e806e7.pdf

 51. Produktion2030. (2020). Strategic innovation programme for sustainable production in Sweden. Stockholm, Sweden. Retrieved December 21, 2020 from https://produktion2030.se/en/

 52. Qin, J., Liu, Y. & Grosvenor, R. (2016). A  categorical framework of manufacturing for Industry 4.0 and beyond, changeable, agile, reconfigurable & virtual production. Procedia CIRP, 00 1-6. Retrieved August 7, 2020 from https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221282711630854X

 53. Rojko, A. (2017). Industry 4.0 concept: Background and overview. iJIM, 11(5), 77-90. Retrieved August 7, 2020 from: https://online-journals. org/index.php/i-jim/article/view/7072

 54. Rutkowska, M., Michalski, G., Sulich, A., & Rothe, R. (2017). The green jobs and the Industry 4.0. Conference: Enterprises and Economies in the Face of Contemporary challenges. Management - Restructuring - Innovation

 55. Rüßmann, M., Lorenz, M., Gerbert, Ph., Waldner, M., Justus, J., Engel, P. & Harnisch, M. (2015). Industry 4.0: The future of productivity and growth in manufacturing industries. Boston Consulting Group. Retrieved August 7, 2020 from https://www.inovasyon.gen.tr/images/ Haberler/bcgperspectives_Industry40_2015.pdf

 56. Sarkis, J. & Zhu, Q. (12/2017). Environmental sustainability and production: Taking the road less travelled. International Journal of Production Research. Retrieved August 14, 2020 from https:// www.researchgate.net/publication/318825285_Environmental_ Sustainability_and_Production_Taking_the_Road_Less_ Traveled

 57. Saurabh, V., Prashant, A., & Santosh, B. (2018). Industry 4.0 – A glimpse, 2nd International Conference on Materials Manufacturing and Design Engineering. Department of Mechanical Engineering, Maharashtra Institute of Technology, Aurangabad, India. Procedia Manufacturing, 20, 233-238. https://doi.org/10.1016/j.promfg.2018.02.034

 58. Schneider, M. (2019). Lean und Industrie 4.0 – Information Flow Design mit der Wertstrommethode 4.0. In: S.-A. Arlt, & M. Schneider (Eds.), Industrie 4.0 – Prozesse und Ressourcen effizient managen (pp. 403-432). Essen/Germany: Vulkan-Verlag GmbH.

 59. Schwarzbach, M. (2016). Work around the clock? Industrie 4.0, die Zukunft der Arbeit und die Gewerkschaften. Köln/Germany: PapyRossa Verlag.

 60. Smart, Ch. (2019). Wie Industrie 4.0 auch die Finanzwelt verändern könnte. Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen: Pflichtblatt der Frankfurter Wertpapiere. 72(14), 712-714, Frankfurt a. Main/Germany: Knapp.

 61. Sniderman, B., Mahto, M. & Cotteleer, M. J. (2016). Industry 4.0 and manufacturing ecosystems. Exploring the world of connected enterprises. Deloitte University Press. Retrieved October 31, 2020 from https:// www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/tr/Documents/ manufacturing/Industry4.0ManufacturingEcosystems.pdf

 62. Stock, T. & Seliger, G. (2016). Opportunities of sustainable manufacturing in industry 4.0. 13th Global Conference on Sustainable Manufacturing - Decoupling Growth from Resource Use. Procedia CIRP, 40, 536-541. https://doi.org/10.1016/j.procir.2016.01.129

 63. Sung, T. K. (2017). Industry 4.0: A  Korea perspective. Technological Forecasting and Social Change, 132, 40-45. DOI:10.1016/j.techfore. 2017.11.005

 64. Ślusarczyk, B. (2018). Industry 4.0 – Are we ready? Polish Journal of Management Studies. 17(1), 232-248. DOI: 10.17512/ pjms.2018.17.1.19

 65. Thames, L. & Schaefer, D. (2017). Industry 4.0: an overview of key benefits, technologies, and challenges. In: L. Thames & D. Schaefer (Eds.), Cybersecurity for Industry 4.0 (pp. 1-33). Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-50660-9_1

 66. The State Council. The People`s Republic of China. (2020). Made in China 2025. Retrieved December 18, 2020 from http://english. www.gov.cn/2016special/madeinchina2025/

 67. Thuluva, A. S., Anicic, D. & Rudolph S. (2017). Semantic Web of Things for Industry 4.0. Retrieved October 15, 2020 from http://ceur-ws. org/Vol-1875/paper3.pdf

 68. United Nations. (2020, November 12). Net-Zero emissions must be met by 2050 or COVID-19 Impact on global economies will pale beside climate crisis. Secretary-General tells Finance Summit. Retrieved January 17, 2021 from https://www.un.org/press/en/2020/sgsm20411.doc.htm

 69. Walz, R. (2019). ERP und Industrie 4.0 bei mittelständischen Fertigungsunternehmen. Wissensmanagement, 2, 12-14.

 70. Witkowski, K. (2017). Internet of Things, Big Data, Industry 4.0 – Innovative solutions in logistics and supply chains management. 7th International Conference on Engineering, Project, and Production Management, Procedia Engineering, 182, 763-769. DOI: https:// doi.org/10.1016/j.procir.2016.11.006

 71. World Economic Forum. (2015). Industrial Internet of Things: Unleashing the potential of connected products and services. in collaboration with accenture. Retrieved October 28, 2020 from https://www.accenture.com/t20150527T205433__w__/us-en/ _acnmedia/Accenture/Conversion-Assets/DotCom/Documents/ Global/PDF/Dualpub_8/Accenture-Industrial-Internet-ofThings-WEF-Report-2015.pdf

 72. Wübbeke, J., Meissner, M., Zenglein, M. J., Ives, J. & Conrad, B. (2016). Made in China 2025. The making of a high-tech superpower and consequences for industrial countries. MERICS. Papers on China, 2. Retrieved November 22, 2020 from https://kritisches-netzwerk.de/ sites/default/files/merics_-_made_in_china_2025_-_the_ making_of_a_high-tech_superpower_and_consequences_ for_industrial_countries_-_76_seiten_1.pdf

 73. Yokogawa, Bausteine der Industrie 4.0, (2021. Retrieved May 26, 2021 from https://www.yokogawa.com/de/solutions/solutions/industrialiot/bausteine-der-industrie-40/

 74. Zhou, J. (2017). Intelligent manufacturing-main direction of “made in China 2025”. DOI:10.3969/j.issn.1004-132X.2015.17.001.

bottom of page