top of page

Zalety i wady (ograniczenia) podstawą popularności modelu makroekonomicznej funkcji produkcji

Stanisław Czaja

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii i Finansów ul. Komandorska 118-120, 53-345 Wrocław, Polska

e-mail: stanislaw.czaja@ue.wroc.pl

ORCID: 0000-0002-3225-2101

Agnieszka Becla

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii i Finansów ul. Komandorska 118-120, 53-345 Wrocław, Polska

e-mail: agnieszka.becla@ue.wroc.pl

ORCID: 0000-0002-0013-7037

otrzymano: 02.07.2020
poprawiono: 13.07.2020
zaakceptowano: 15.07.2020
Słowa kluczowe:
makroekonomiczna funkcja produkcji, model ekonomiczny.

Streszczenie

W artykule podjęto próbę sprawdzenia roboczej hipotezy, zgodnie z  którą podstawą popularności modeli makroekonomicznej funkcji produkcji jest zestaw ich zalet oraz wad (ograniczeń). Ta klasa modeli należy do najpopularniejszych we współczesnej ekonomii. O tej popularności, zdaniem autorów, decydują następujące jej charakterystyki (uwarunkowania): realność opisywanych relacji, ich mierzalność, szeroki zakres stosowania, istnienie postaci formalnych, szeroki zakres interpretacji parametrów, zindywidualizowana użyteczność, odpowiednia pojemność informacyjna oraz użyteczność poznawcza, predykcyjna i decyzyjna.

Literatura

 1. Czaja, S. (2020). Makroekonomiczna neoklasyczna funkcja produkcji. Geneza, istota, założenia, klasy, t. 1. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

 2. Harcourt, G. (1975). Spory wokół teorii kapitału. Warszawa: PWE.

 3. Klein, L. R. (1946). Macroeconomics and the theory of rational behavior. Econometrica, 14(2), 93-108.

 4. Maziarz, M., (2020). The philosophy of causality in economics: Causal inferences and policy proposals. London: Routledge.

 5. Mayer, T. (1996). Prawda kontra precyzja w ekonomii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

 6. Osiatyński, J. (1978). Kapitał, podział, wartość. Kryzys ekonomii marginalistycznej. Warszawa: PWN.

 7. Samuelson, P. A. (1962). Parable and realism in capital theory: The surrogate production function. Review of Economic Studies, 29(3), 193-206.

 8. Solow, R. M. (1957). Technical change and the aggregate production. Review of Economics and Statistics, 39(3), 312-320.

 9. Solow, R. M. (1967). Teoria kapitału i stopa przychodu, Warszawa: PWN.

 10. Stiglitz, J., Fitoussi, J.-P. i Durand, M. (2019). Poza PKB. Mierzymy to, co ma znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego. Warszawa: OECD-PTE.

 11. Theil, H. (1954). Linear aggregation of economic relations. Amsterdam: North-Holland Publishing Company.

 12. Wicksell, K. (1934). Lectures on political economy, London: Routledge.

 13. Wicksteed, P. (1933). An essay on the coordination of the laws of distribution. W: The common sense of political economy and selected papers and reviews of economic theory, reprint. London: Routledge.

bottom of page