top of page

Design Thinking Concept w sektorze szkolnictwa wyższego: porównanie przedstawiciela uczelni polskiej i amerykańskiej

Zbigniew Malara

Politechnika Wrocławska,

Wrocław, Polska

e-mail: zbigniew.malara@pwr.edu.pl

ORCID: 0000-0002-4404-4959

Słowa kluczowe:
design thinking, sektor szkolnictwa wyższego, rozwój programów nauczania.

Yasmin Ziaeian

Politechnika Wrocławska,

Wrocław, Polska

e-mail: yasmin.ziaeian@pwr.edu.pl

ORCID: 0000-0003-4713-1860

otrzymano: 10.09.2021
poprawiono: 22.09.2021
zaakceptowano: 15.10.2021

Streszczenie

Myślenie projektowe (ang. design thinking) jest instrumentem promowania innowacji w biznesie, a także nowym ważnym podejściem w edukacji. To proces twórczy, który umożliwia uczniowi doskonalenie innowacyjnej osobowości, a także pomaga w tworzeniu współczesnych narzędzi edukacyjnych. Przeprowadzając przegląd literatury, autorzy artykułu zauważyli obecność tego zagadnienia w pracach teoretyków, a jednocześnie stwierdzili zauważalny brak wskazań do wdrożenia tych ustaleń oraz ich weryfikacji w  praktyce (kształcenie specjalistów i  studentów). Ponieważ tradycyjne narzędzia edukacyjne nie są wystarczające, w  sektorach szkolnictwa wyższego rośnie znaczenie myślenia projektowego, mimo że wdrażanie tego tematu na uniwersytetach i w szkołach biznesu jest bardzo powolne. W niniejszym opracowaniu porównano kursy prowadzone w Hasso Plattner Institute of Design na Uniwersytecie Stanforda – lidera w  dziedzinie myślenia projektowego – oraz na Politechnice Wrocławskiej. Zastosowanie podejścia opartego na omawianym tu studium przypadku mogłoby pomóc naukowcom zrozumieć różnice między instytucjami, zauważyć luki na polskiej uczelni i zaproponować na niej poprawę kursów.

Literatura

 1. Bauer, R. M., & Eagen, W. M. (2008). Design thinking: Epistemic plurality in management and organization. Aesthesis: International Journal of Art and Aesthetics in Management and Organizational Life, 2(3), 568–596.

 2. Beckman, S. L., & Barry, M. (2007). Innovation as a learning process: Embedding design thinking. California Management Review, 50(1), 25–56. https://doi.org/10.2307/41166415

 3. Beligatamulla, G., Rieger, J., Franz, J., & Strickfaden, M. (2019). Making pedagogic sense of design thinking in the higher education context. Open Education Studies, 1(1), 91–105. http://doi.org/10.1515/edu-2019-0006

 4. Brown, T. (2009). Change by design: How design thinking transforms organizations and inspires innovation. Harper Business

 5. Brown, T. (2011). Design thinking: Thoughts by Tim Brown. IDEO. https://www.youtube.com/watch?v=U-hzefHdAMk

 6. Brown, T, & Wyatt, J. (2010). Design thinking for social innovation. Development Outreach, 12(1), 29–43. https://doi.org/10.1596/1020- -797X_12_1_29 Bruner, J. S. (1990). Acts of meaning. Harvard University Press.

 7. Buchanan, R. (1992). Wicked problems in design thinking. Design Issues, 8(2), 5–21. https://doi.org/10.2307/1511637

 8. Callahan, K. C. (2019). Design thinking in curricula. In R. Hickman, J. Baldacchino, K. Freedman, E. Hall, E., & M. Meager (Eds.), The international encyclopedia of art and design education (pp. 1–6). American Cancer Society.

 9. Carlgren, L., Rauth, I., & Elmquist, M. (2016). Framing design thinking: The concept in idea and enactment. Creativity and Innovation Management, 25(1), 38–57. https://doi.org/10.1111/caim.12153

 10. Cross, N., (2010) Design Thinking as a  Form of Intelligence. In K. Dorst, S. Stewart, I. Staudinger, B. Paton, & A. Dong (Eds.), Proceedings of the 8th Design Thinking Research Symposium (DTRS8) Interpreting Design Thinking, Sydney, 19-20 October, pp. 99-105.

 11. Cross, N. (2019). Design thinking: Understanding how designers think. Bloomsbury Publishing PLC.

 12. Cross, N., & Cross, A. (1998). Expertise in engineering design. Research in Engineering Design, 10, 141–149. https://doi.org/10.1007/BF01607156

 13. Dam, R. F., & Siang T. Y. (n.d.). The 5 stages in the design thinking process. Interaction Design Foundation. https://www.interaction-design.org/literature/article/5-stages-in-the-design-thinking- -process.

 14. Do, E. Y-L., & Gross, M. D. (2001). Thinking with diagrams in architectural design. Artificial Intelligence Review, 15, 135–149. https://doi.org/10.1023/A:1006661524497

 15. Dunne, D., & Martin, R. (2006). Design thinking and how it will change management education: An interview and discussion. Academy of Management Learning and Education, 5(4), 512–523. https://doi.org/10.5465/amle.2006.23473212

 16. Dym, C. L., Agogino, A. M., Eris, O., Frey, D. D., & Leifer, L. J. (2005). Engineering design thinking, teaching, and learning. Journal of Engineering Education, 94, 103–120. https://doi.org/10.1002/j.2168-9830.2005. tb00832.x

 17. Elliott, S. N., Kratochwill, T. R., Littlefield Cook, J. & Travers, J. (2000). Educational psychology: Effective teaching, effective learning (3rd ed.). McGraw-Hill College.

 18. Ericsson, K. A., & Smith, J. (Eds.). (1991). Toward a  general theory of expertise: Prospects and limits. Cambridge University Press.

 19. Evans, D. L., McNeill, B. W., Beakley, G. C. (1990). Design in engineering education: Past views of future directions. Journal of Engineering Education, 80(5), 517–522.

 20. Fricke, G. (1999). Successful approaches in dealing with differently precise design problems. Design Studies, 20, 417–429.

 21. Goldman, S., Kabayadondo, Z., Royalty, A., Carroll, M. P., & Roth, B. (2014). Student teams in search of design thinking. In L. Leifer, H.  Plattner, & Ch. Meinel (Eds.), Design thinking research. Building innovation eco-systems (pp. 11–34). Springer.

 22. Goldschmidt, G., & Badke-Schaub, P. (2008). The design-physchology indispensable research-partnership. In Proceedings of the 8th Design Thinking Research Symposium, Sydney 2010.

 23. Goldschmidt, G., & Weil, M. (1998). Contents and structure in design reasoning. Design Issues, 14(3), 85–100. https://doi.org/10.2307/ 1511899

 24. Grots, A., & Creuznacher, I. (2016). Design thinking: Process or culture? In W. Brenner & F. Uebernickel (Eds.), Design thinking for innovation (pp. 183–191). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3- 319-26100-3_13

 25. Hasso Plattner Institute of Design (n.d.). An Introduction to Design Thinking Process Guide. Stanford Engineering. https://web.stanford.edu/~mshanks/MichaelShanks/files/509554.pdf

 26. Ho, C.-H. (2001). Some phenomena of problem decomposition strategy for design thinking: Differences between novices and experts. Design Studies, 22(1), 27–45. http://doi.org/10.1016/S0142-694X(99) 00030-7

 27. Hodgkinson, G. (2013). Teaching design thinking. In J. Herrington, A. Couros, & V. Irvine (Eds.), Proceedings of EdMedia. Conference on Educational Media and Technology (pp. 1520–1524). Association for the Advancement of Computing in Education (AACE).

 28. Johansson-Sköldberg, U., & Woodilla, J. (2013). Design thinking: Past, present and possible futures. Creativity and Innovation Management, 22(2), 121–146. https://doi.org/10.1111/caim.12023

 29. Kimbell, L. (2011). Rethinking design thinking: Part I. Design and Culture, 3(3), 285–306. http://doi.org/10.2752/175470811X13071166525216

 30. Lave, J., & Wenger, E. (1991). Situated learning. Legitimate peripheral participation. University of Cambridge Press.

 31. Meinel, C., Leifer, L., & Plattner, H. (Eds.) (2011). Design Thinking: Understand - Improve – Apply. Springer Berlin. https://doi.org/10.1007/ 978-3-642-13757-0

 32. Micheli, P., Wilner, S. J., Bhatti, S., Mura, M., & Beverland, M. B. (2018). Doing design thinking: Conceptual review, synthesis and research agenda. Journal of Product Innovation Management, 36(2), 124-148. http://doi.org/10.1111/jpim.12466

 33. Nagai, Y., & Noguchi, H. (2003). An experimental study on the design thinking process started from difficult keywords: Modeling the thinking process of creative design. Journal of Engineering Design, 14(4), 429–437. https://doi.org/10.1080/09544820310001606911

 34. National Education Association. (2014). Preparing 21st century students for a global society. An Educators Guide to the “Four Cs” Great Public Schools for Every Student. https://www.academia.edu/36311252/Preparing_21st_Century_Students_for_a_Global_Society_ An_Educators_Guide_to_the_Four_Cs_Great_Public_Schools_for_Every_Student

 35. Owen, C. (2007). Design thinking: Notes on its nature and use. Design Research Quarterly, 2(1), 16–27.

 36. Piaget, J. (1972). The psychology of the child. Basic Books.

 37. Plattner, H., Meinel, C., & Leifer, L. (2011). Design thinking. Understand – improve – apply. Heidelberg: Springer.

 38. Rauth, I., Köppen, E., Jobst, B., & Meinel, C. (2010). Design thinking: An educational model towards creative confidence. In T. Taura & Y. Nagai (Eds.), DS 66-2: Proceedings of the 1st international conference on design creativity (ICDC 2010).

 39. Renard, H. (2014). Cultivating design thinking in students through material inquiry. International Journal of Teaching and Learning in Higher Education, 26(3), 414–424.

 40. Roethel, K. (2010, November 26). Stanford’s design school promotes creativity. San Francisco Chronicle. https://www.sfgate.com/education/article/Stanford-s-design-school-promotes-creativity-3244664.php

 41. Rotherham, A. J., & Willingham, D. (2009). 21st Century Skills: The Challenges Ahead. Educational Leadership, 67(1), 16–21.

 42. Rowe, P. (1987). Design thinking. MIT Press.

 43. Sharples, M., Roock, R. de, Ferguson, R., Gaved, M., Herodotou, C., Koh, E., Kukulska-Hulme, A., Looi, Ch.-K., Mcandrew, P., Rienties, B., Weller, M., & Wong, L. H. (2016). Innovating Pedagogy 2016: Exploring new forms of teaching, learning and assessment, to guide educators and policy makers. Report no. 5. The Open University. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.20677.04325

 44. Shute, V. J., & Becker, B. J. (2010). Innovative assessment for the 21st century. Springer-Verlag.

 45. Shute, V. J., & Torres, R. (2012). Where streams converge: Using evidence-centered design to assess Quest to Learn. In M. Mayrath, J. Clarke-Midura, & D. H. Robinson (Eds.), Technology-based assessments for 21st century skills: Theoretical and practical implications from modern research (pp. 91–124). Information Age Publishing.

 46. Simon, H. A. (1996). The sciences of the artificial (3rd ed.). MIT Press.

 47. Skaggs, P. (2018). Design thinking: Empathy through observation, experience, and inquiry. In E. Langran & J. Borup (Eds.), Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference (pp. 1168– 1172). Association for the Advancement of Computing in Education (AACE).

 48. Stanford Engineering. (n.d.). Hasso Plattner Institute of Design. https://engineering.stanford.edu/get-involved/give/hasso-plattner-institute-design

 49. Stempfle, J., & Badke-Schaube, P. (2002). Thinking in design teams – An analysis of team communication. Design Studies, 23(5), 473–496. https://doi.org/10.1016/S0142-694X(02)00004-2

 50. Taheri, M., Unterholzer, T., Hölzle, K., & Meinel, C. (2016). An educational perspective on design thinking learning outcomes. In ISPIM Innovation Symposium (p. 1). The International Society for Professional Innovation Management (ISPIM).

 51. Tang, H-H., & Gero, J. S. (2001). Sketches as affordances of meanings in the design process. In J. S. Gero, B. Tversky & T. Purcell (Eds.), Visual and spatial reasoning in design II (pp. 271–282). University of Sydney, Key Center of Design Computing and Cognition.

 52. Wrocław University of Science and Technology. (n.d.). History. https://pwr.edu.pl/en/university/about-us/history

bottom of page