top of page

Stres studentów programu Erasmus w Polsce związany z COVID-19. Studium wyjaśniające doświadczenia z marca 2020

Marta Nowak

Wroclaw University of Economics and Business, Management Department, Polska

ul. Komandorska 118-120, 53-345 Wrocław,

e-mail: marta.nowak@ue.wroc.pl

ORCID: 0000-0002-0625-7988

otrzymano: 02.10.2020
poprawiono: 16.10.2020
zaakceptowano: 26.10.2020
Słowa kluczowe:
COVID-19, SARS-Cov-2, koronawirus, lockdown, stres, zarządzanie stresem, Erasmus, studenci.

Streszczenie

W artykule przedstawiono sytuację studentów Erasmusa przebywających w Polsce podczas wybuchu pandemii koronawirusa oraz ich stres powiązany z COVID-19. Badania mają charakter eksplanacyjny. Bazują na narracji studentów wyjaśniających ich sytuację oraz powiązany z nią stres. W artykule przedstawiono wzorce stresu przejawianego przez studentów Erasmusa, wynikającego z  pandemii oraz lockdownu. Zidentyfikowano następujące źródła stresu: brak wiedzy, niewystarczającą informację, chaos informacyjny, ograniczenia nałożone na życie społeczne, separację od krewnych oraz przyjaciół, konieczność podejmowania trudnych decyzji na bazie posiadanych niepełnych danych, samego wirusa, obawę o zdrowie bliskich osób należących do grup ryzyka, ostre ograniczenia wolności osobistej, „utknięcie” w obcym kraju, problemy transportowe i niemożliwość powrotu do domu, bezprecedensową i  niespodziewaną sytuację, brak przewidywalności na poziomie osobistym i globalnym, anulowanie planów oraz niepewność przyszłości, ryzyko, wystawianie innych osób na ryzyko. Reakcje stresowe miały charakter fizyczny (np. gorączka), behawioralny (np. krzyk) oraz poznawczy (np. negatywne myślenie). Stosowano następujące metody radzenia sobie ze stresem: pozytywne myślenie, humor, podążanie za umysłem, a nie za emocjami, wykonywanie ćwiczeń fizycznych, uczenie się nowych rzeczy (np. granie na instrumencie, przygotowywanie potraw), planowanie i sporządzanie harmonogramów dni, poszukiwanie wiarygodnej informacji i  wsparcia społecznego, ograniczanie dostępu do mediów

Literatura

 1. ADAA. (n.d.). Stress. Retrieved October 28, 2020 from https://adaa. org/understanding-anxiety/related-illnesses/stress

 2. APA. (n.d.). Stress. In: APA dictionary of psychology. Retrieved October 28, 2020 from https://dictionary.apa.org/stress

 3. BPS News. (2020). BPS cyberpsychologists say being active on social media will help you cope with isolation. Retrieved October 28, 2020 from https://www.bps.org.uk/news-and-policy/bpscyberpsychologists-say-being-active-social-media-will-helpyou-cope-isolation

 4. Cai, H., Tu, B., Ma, J., Chen, L., Fu, L., Jiang, Y., & Zhuang, Q. (2020). Psychological impact and coping strategies of frontline medical staff in Hunan between January and March 2020 during the outbreak of coronavirus disease 2019 (COVID-19) in Hubei, China. Medical Science Monitor, 26, e924171-1–e924171-16. DOI: 10.12659/MSM.924171

 5. Chandu, V. C., Marella, Y., Panga, G. S., Pachava, S., & Vadapalli, V.  (2020). Measuring the impact of COVID-19 on mental health: A scoping review of the existing scales. Indian Journal of Psychological Medicine; 42(5). https://doi.org/10.1177/0253717620946439

 6. Comer, R. J. (2007). Abnormal psychology. New York: Worth Publishers.

 7. Dolan, S. L. (2007). Stress, self-esteem, health and work. London: Palgrave MacMillan.

 8. Gray, P. (2007). Psychology. New York: Worth Publishers .

 9. Hamel, L., Lopes, L., Muñana, C., Kates, J., Michaud, J., & Brodie, M. (2020). KFF coronavirus poll: March 2020. Retrieved from https:// www.kff.org/global-health-policy/poll-finding/kff-coronavirus-poll-march-2020/

 10. Javakhishvili, J. D., Ardino, V., Bragesjö, M., Kazlauskas, E., Olff, M., & Schäfer, I. (2020). Trauma-informed responses in addressing public mental health consequences of the COVID-19 pandemic: Position paper of the European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS). European Journal of Psychotraumatology, 11:(1), 1780782. DOI: 10.1080/20008198.2020.1780782

 11. Kolb, B. & Whishaw, I.Q. (2006). An introduction to brain and behavior. New York: Worth Publishers .

 12. Lazarus, R. S. & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal, and coping. Springer Publishing Company, 1984

 13. Nelson, L. M., Simard, J. F., Oluyomi, A., Nava, V., Rosas, L. G., Bondy, M. & Linos, E. (2020). US public concerns about the COVID-19 pandemic from results of a survey given via social media, JAMA Internal Medicine, 180(7), 1020-1022. DOI: 10.1001/jamainternmed.2020.1369

 14. Shanafelt, T., Ripp, J., & Trockel, M. (2020). Understanding and addressing sources of anxiety among health care professionals during the COVID-19 pandemic. JAMA, 323(21), 2133-2134. DOI:3 10.1001/jama.2020.5893

 15. Lancker, W. van & Parolin, Z. (2020). COVID-19, school closures, and child poverty: A social crisis in the making. The Lancet Public Health, 5(5), e243–e244. DOI:10.1016/S2468-2667(20)30084-0

 16. Whitehead, B. R. (2020). COVID-19 as a Stressor: Pandemic Expectations, Perceived Stress, and Negative Affect in Older Adults. Journals of Gerontology: Social Sciences, 20(20), 1-6. DOI: 10.1093/geronb/gbaa153

 17. Yilmazkuday, H. (2020, August 28). Coronavirus effects on the U.S. unemployment: Evidence from Google trends. Retrieved from https://ssrn.com/abstract=3559860. DOI: 10.2139/ssrn.3559860

bottom of page