top of page

Energia słoneczna i jej rola w osiąganiu zrównoważonego rozwoju w Libii

Musbah Milad

Wroclaw University of Science and Technology, Wroclaw, Poland

e-mail: musbah.milad@gmail.com

ORCID: 0000-0002-6174-2257

Słowa kluczowe:
energia odnawialna, zrównoważony rozwój, rozwój, zasoby ludzkie, zanieczyszczenie.

Streszczenie

otrzymano: 20.02.2022
poprawiono: 13.03.2022
zaakceptowano: 06.04.2022

Artykuł ma na celu opracowanie i unowocześnienie metod produkcji energii w Libii. Produkcja ta jest w tym kraju w 95% uzależniona od zasobów ropy i węgla. Z punktu widzenia naukowca elektrownie słoneczne nie są bardzo drogie w porównaniu  z elektrowniami opartymi na innych źródłach, uzależnionymi na poszczególnych etapach wytwarzania energii od produktów ropopochodnych.

Literatura

  1. Abuashe, I. A., & Almariami, A. A. (2020). Street lighting using solar energy in the municipality of Zawiya. https://www.researchgate. net/publication/342529880_anart_alshwar_bastkhdam_altaqt_alshmsyt_bbldyt_alzawyt

  2. Al-Farsi, A. (2021). The future of renewable energy in Libya. Attaga. https://attaqa.net/?p=78290

  3. Al-Naas, J. S. (2020). Renewable energies in Libya. Studies on solar energy in Libya. https://www.researchgate.net/publication/355188129_altaqat_almtjddt_fy_lybya_-_drast_lltaqt_ alshmsyt

  4. Belgasim, B., & Elmnefi, M. S. (2014). Evaluation of a solar parabolic trough power plant under climate conditions in Libya. In 13th International Conference on Sustainable Energy technologies (SET2014). 25th – 28th August 2014, Geneva, Switzerland, Paper ID: SET2014- -E10031. https://doi.org/10.13140/2.1.3788.4485

  5. Jenkins, P., Elmnifi, M., Younis, A., Emhamed, A., Amrayid, N., Alshilmany, M., & Alsaker, M. (2019). Enhanced Oil Recovery by Using Solar Energy: Case Study. Journal of Power and Energy Engineering, 7(6), 57–67. https://doi.org/10.4236/jpee.2019.76004

  6. Khalil, A., Rajab, Z., Amhammed, M., & Asheibi, A. (2017). The benefits of the transition from fossil fuel to solar energy in Libya: A street lighting system case study. Applied Solar Energy, 53, 138–151. https://doi.org/10.3103/S0003701X17020086

  7. Maghrebvoices. (2022). The Libyan city of Ghadames, an international company intends to build the largest solar power plant. https://www.maghrebvoices.com/libya/2022/10/01/

  8. Saleh, I. M., Zageb, K., & Ellforti, A. (2010). Solar cell systems and their role in distributing the communications base in Al-Madar Telecom Company. In Libyan Arab International Conference in Electrical and Electronic Engineering, Tripoli, Libya. https://www.researchgate.net/publication/321342864_mnzwmat_alkhlaya_alshmsyt_ wdwrha_fy_twsy_qadt_alatsalat_fy_shrkt_almdar

  9. Shinkada, H. S., & Ibrahim, A. A. (2021). Improvement the MPPT Algorithm for Solar Energy Systems in Libya. https://www.researchgate.net/project/Solar-Energy-Systems-In-Libya

bottom of page