top of page

Wyzwania zielonej gospodarki: przegląd pojęć i definicji

Khalid Shafter

Wrocław University of Science and Technology, Polska

ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław

e-mail: khaledshaftir@gmail.com

Słowa kluczowe:
zielona gospodarka, zrównoważony rozwój, styl zarządzania

Streszczenie

otrzymano: 23.10.2020
poprawiono: 10.11.2020
zaakceptowano: 28.11.2020

Celem zielonej gospodarki jest zachowanie elementów środowiska i  różnorodności biologicznej. Istnieją obszary priorytetowe, które skłaniają do podjęcia działań w  takich kierunkach jak rolnictwo, energetyka, turystyka, transport oraz recykling odpadów i  wody. Idea zielonej gospodarki oscyluje wokół zrównoważonego rozwoju, który oznacza tworzenie nowych możliwości gospodarczych, zachęcanie do inwestycji i innowacji. Celem niniejszego artykułu jest wyjaśnienie koncepcji zielonej gospodarki jako ścieżki do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju, który obejmuje rozwój społeczny, środowiskowy i  gospodarczy. Artykuł opiera się na obszernym przeglądzie literatury, w którym aspekty zielonej gospodarki są powiązane ze zrównoważonym rozwojem. Jako przykład omówiono wyzwania związane ze stosowaniem zielonej gospodarki w Libii i wyjaśniono możliwe koncepcje, które wpływają na styl zarządzania ekologicznego w  tym kraju. W  artykule stwierdzono, że wiele czynników może wpływać na libijski zielony styl zarządzania, takich jak niestabilność polityczna, środowiskowa i społeczna. W artykule zaleca się, aby zapewnić stosowanie zielonego zarządzania w krajach rozwijających się, takich jak Libia. Wymagane są tam działania na rzecz czystego i bezpiecznego środowiska oraz poprawy standardów życia w  celu przywrócenia równowagi ekologicznej i zmniejszenia przepaści między bogatymi a biednymi.

Literatura

 1. Bina, O. (2013). The green economy and sustainable development: An uneasy balance? Environment and Planning C: Government and Policy, 31(6), 1023–1047.

 2. Daya, U. (2015). The managers’ role in Polish and Libyan companies. In Managing intellectual capital and innovation for sustainable and inclusive society. Proceedings of the MakeLearn and TIIM Joint International Conference 27–29 May 2015, Bari, Italy (pp. 863–870). ToKnowPress.

 3. Duraiappah, A. K., Scherkenbach, C., Munoz, P., Bai, X., Fragkias, M., Gutscher, H., & Neskakis, L. (2012). RIO + 20 Policy Brief. Human well-being for a planet under pressure. Transition to social sustainability. Retrieved from http://www.igbp.net/ download/18.705e080613685f74edb8000875/1376383145820/6_ Wellbeing_Final_LR.pdf

 4. Ferasso, M., Beliaeva, T., Kraus, S., Clauss, T., & Ribeiro-Soriano, D. (2020). Circular economy business models: The state of research and avenues ahead. Business Strategy and the Environment, 29(8), 3006-3024. Retrieved from https://onlinelibrary.wiley.com/doi/ abs/10.1002/bse.2554

 5. Friedman, A. (2012). Building an equitable economy. Retrieved from https://www.philadelphiafed.org/-/media/frbp/assets/events/2015/ community-development/equitable-economic-development-conference/equitable-economic-development-conference-friedman.pdf

 6. Georgeson, L., Maslin, M., & Poessinouw, M. (2017). The global green economy: A review of concepts, definitions, measurement methodologies and their interactions. Geo: Geography and Environment, 4(1), e00036.

 7. Ikram, M., Sroufe, R., Mohsin, M., Solangi, Y. A., Shah, S. Z. A., & Shahzad, F. (2019). Does CSR influence firm performance? A longitudinal study of SME sectors of Pakistan. Journal of Global Responsibility, 11(1), 27–53. Retrieved from https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/ JGR-12-2018-0088/full/html

 8. Ikram, M., Zhou, P., Shah, S. A. A., & Liu, G. Q. (2019). Do environmental management systems help improve corporate sustainable development? Evidence from manufacturing companies in Pakistan. Journal of Cleaner Production, 226, 628–641. Retrieved from https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0959652619309758

 9. Kasztelan, A. (2016). Green competitiveness of the EU Countries. In E. Kovářová, L. Melecký, & M. Staníčková (Eds.), Proceedings of the 3rd

 10. International Conference on European Integration 2016 (pp. 415–424). Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava. Kozar, Ł. (2015). „Zielone” miejsca pracy jako efekt dążeń do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego. Rynek – Społeczeństwo – Kultura, (3), 5–11.

 11. Lambooy, J. G. (1990). Enterprise, economic and geographic environment. In A. Kukliński (Ed.), Globality versus locality (pp. 183–192). Warszawa: University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies, Istitute of Space Economy.

 12. Mealy, P. & Teytelboym, A. (2018). Economic complexity and the green economy. INET Oxford Working Paper No. 2018-03

 13. Namiq, F. A. (2018). Most effective management style for modern workplace. International Journal of Engineering and Management Sciences, 3(3), 402–411.

 14. Pakulska, J., Rutkowska, M., & Podołowski, G. (2010). Nowoczesne formy działalności gospodarczej szansą rozwoju obszarów wiejskich. In B. Kryk & M. Malicki (Eds.), Rolnictwo w kontekście zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich (pp. 175–194). Szczecin: Economicus.

 15. Piwowar-Sulej, K. (2021). Human resources development as an element of sustainable HRM – with the focus on production engineers. Journal of Cleaner Production, 278. Retrieved from https://www.scopus.com/ inward/record.uri?eid=2-s2.0-85090601047&doi=10.1016%2Fj.jcle pro.2020.124008&partnerID=40&md5=ac188b5f2373db0a447c3e93 f3e55943

 16. Popławski, Ł. & Rutkowska, M. (2018). Determinants of the ecodevelopment of protected areas in Poland legal and institutional. In Proceedings of 19th International Scientific Conference: “Economic Science for Rural Development 2018”, Jelgava, Latvia, 9-11 May, 2018 (pp. 249– 258). DOI 10.22616/ESRD.2018.029

 17. Popowicz, E. & Sulich, A. (2019). The green strategies internal communication. In Proceedings of 17th Students’ Science Conference “Ocean of Knowledge” : Oleśnica, 18-21 September 2019 (pp. 133–141). Retrieved from https://www.dbc.wroc.pl/publication/142143

 18. Raszkowski, A. & Bartniczak, B. (2019). Sustainable development in the Central and Eastern European Countries (CEECs): Challenges and opportunities. Sustainability, 11(4), 1–18.

 19. Renwick, D. W. S., Jabbour, C. J. C., Muller-Camen, M., Redman, T., & Wilkinson, A. (2016). Contemporary developments in Green (environmental) HRM scholarship. International Journal of Human Resource Management, 27(2), 114–128. Retrieved from http://dx.doi.org/10.108 0/09585192.2015.1105844

 20. Rodrik, D. (2014). Green industrial policy. Oxford Review of Economic Policy, 30(3), 469–491.

 21. Ryszawska, B. (2013). Financing the transition to green economy in Europe. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 302, 146–155.

 22. Ryszawska, B. (2018). Sustainable finance: paradigm shift. In A. Bem, K. Daszyńska-Żygadło, T. Hajdikova, & P. Juhasz (Eds.), Finance and sustainability. Proceedings from the Finance and Sustainability Conference, Wroclaw 2017. Springer Proceedings in Business and Economics (pp. 219–231). Springer International Publishing.

 23. Sdiri, A., Elleuch, B., & Ben Dhia, H. (2016). Integrated management of the environment for sustainable development. Environmental Science and Pollution Research, 23(16), 15789–15791.

 24. Acharya, S. & Sequeira, A. H. (2012). A model of green economy for developing countries. SSRN Electronic Journal (December 21, 2012). Retrieved from https://ssrn.com/abstract=2192369 or http://dx.doi. org/10.2139/ssrn.2192369

 25. Sulich, A., & Rutkowska, M. (2019). Between green and turquoise management styles. Management Sciences. Nauki o Zarządzaniu, 24(4), 24–31.

 26. Sulich, A., Rutkowska, M., & Popławski. (2020). Green jobs, definitional issues, and the employment of young people: An analysis of three European Union countries. Journal of Environmental Management, 262(October).

 27. Sulich, A., & Zema, T. (2018). Green jobs, a new measure of public management and sustainable development. European Journal of Environmental Sciences, 8(1), 69–75.

 28. TEEB. (2012). Nature and its role in the transition to a green economy. Contribution to Rio +20. The Economics of Ecosystem and Biodiversity.

 29. United Nations Enviornment Programme [UNEP]. (2011). Towards a green economy. Pathways to sustainable development and poverty eradication – A Synthesis for Policy Makers. Retrieved from www. unep.org/greeneconomy

 30. United Nations Enviornment Programme [UNEP] (2012). Measuring progress towards an inclusive green economy. Retrieved from http:// www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/onu/951-eng.pdf

 31. Yusliza, M. Y., Norazmi, N. A., Jabbour, C. J. C., Fernando, Y., Fawehinmi,  O., & Seles, B. M. R. P. (2019). Top management commitment, corporate social responsibility and green human resource management: A Malaysian study. Benchmarking, 26(6), 2051–2078

bottom of page