top of page

Współczesne zarzadząnie a ekologia – czy środowisko naturalne pomaga w podejmowaniu decyzji biznesowych?

Tomasz Zema

Wroclaw University of Economics and Business, Polska

ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

e-mail: zema.tomasz@gmail.com

ORCID: 0000-0003-0051-6579

Słowa kluczowe:
zewnętrzne środowisko biznesowe, podejmowanie decyzji

Streszczenie

otrzymano: 11.10.2020
poprawiono: 28.11.2020
zaakceptowano: 03.12.2020

Firmy nie działają w przestrzeni lub próżni, ale raczej w dynamicznym środowisku, które ma bezpośredni wpływ na to, jak działają i czy osiągną swoje cele. To zewnętrzne środowisko biznesowe tworzy zespół czynników ekonomicznych, politycznych, prawnych, demograficznych, społecznych, konkurencyjnych, globalnych, ekologicznych i  technologicznych. Każdy z tych elementów stwarza unikatowy zestaw wyzwań i możliwości dla firm. Celem artykułu jest przedstawienie perspektywy ekologicznej współczesnego zarządzania oraz odpowiedź na pytanie, czy środowisko naturalne pomaga menedżerom w podjęciu decyzji biznesowej. Ten aspekt jest wciąż nowy dla właścicieli firm i  menedżerów, którzy mają dużą kontrolę nad wewnętrznym otoczeniem biznesowym, obejmującym codzienne decyzje. Wybierają oni towary, które kupują, zatrudniają pracowników, wybierają produkty, które sprzedają, i określają, gdzie sprzedają te produkty. Wykorzystują swoje umiejętności i zasoby do tworzenia towarów i usług, które zadowolą obecnych i potencjalnych klientów. Jednak zewnętrzne warunki środowiskowe, które mają wpływ na biznes, są na ogół poza kontrolą kierownictwa i podlegają ciągłym zmianom. Dlatego, aby skutecznie konkurować, właściciele firm i menedżerowie muszą nieustannie badać środowisko (biznesowe i naturalne) i odpowiednio dostosowywać swoje firmy.

Obiora Okonkwo

University of Business in Wroclaw, Polska

ul. Ostrowskiego 22, 53-238 Wrocław

e-mail: obiora.okonkwo@student.handlowa.eu

Literatura

 1. 2017 Telecommunications Outlook. (2017, March 1). The Wall Street Journal, CIO Journal, Delotte. Retrieved from http://deloitte.wsj. com/cio/

 2. Bartniczak, B. (2016). Sustainable development concept in Polish strategic documents. Economic and Environmental Studies, 16(1), 49–64.

 3. Colby, S. L. & Ortman, J. M. (2014). Projections of the size and composition of the U.S. population: 2014 to 2060. U.S. Census Bureau. Retrieved from https://www.census.gov/content/dam/Census/library/publications/2015/demo/p25-1143.pdf

 4. Currnt. (2021). Sensing trends and disruptions impacting the government workforce. Currnt website. Retrieved January 16, 2021, from https://currnt.com/s643/sensing-trends-and-disruptions-impacting-the-government-workforce

 5. Deming, D. J. (2017). The growing importance of social skills in the labor market. The Quarterly Journal of Economics, 132(4), 1593–1640. https://doi.org/10.1093/qje/qjx022

 6. Domaradzka, A. (2016). Kształtowanie zaangażowania pracowników w  małej firmie – studium przypadku dylematów aplikacyjnych. In M. Stor, A. Fornalczyk, & T. Listwan (Eds.), Wybrane dylematy w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Koncepcje badawcze i praktyka organizacyjna (pp. 47–55). Wrocław: Presscom.

 7. Domaradzka, A. (2020). Configuration of selected competencies of international managers in knowledge transfer. In K. S. Soliman (Ed.), Education excellence and innovation management: A 2025 vision to sustain economic development during global challenges. Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference, 1-2.04.2020, Seville, Spain (pp. 17904– 17908). IBIMA.

 8. Durán-Romero, G., López, A. M., Beliaeva, T., Ferasso, M., Garonne, C., & Jones, P. (2020). Bridging the gap between circular economy and climate change mitigation policies through eco-innovations and Quintuple Helix Model. Technological Forecasting and Social Change, 160(November), 120246. Retrieved from https://doi. org/10.1016/j.techfore.2020.120246

 9. Fry, R. (2016). Millennials overtake Baby Boomers as America’s largest generation. Pew Research Center.

 10. Graczyk, A. M., Graczyk, A., & Żołyniak, T. (2020). System for financing investments in renewable energy sources in Poland. In K. Daszyńska-Żygadło, A. Bem, B. Ryszawska, E. Jaki, & T. Hajdikova (Eds.), Finance and sustainability. Proceedings from the 2nd Finance and Sustainability Conference, Wroclaw 2018 (pp. 153–166). Warszawa: Springer, MNiSW.

 11. Grudziński, A. & Sulich, A. (2018). Green European integration. In M. Staníčková, L. Melecký, & E. Kovarova (Eds.), Proceedings of the 4th International Conference on European Integration 2018 May 17 – 18, 2018, Ostrava, Czech Republic (pp. 364–371). Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava Retrieved from https://is.muni.cz/ publication/1459476/ICEI-2018_Proceedings.pdf

 12. Han, J., Heshmati, A., & Rashidghalam, M. (2020). Circular economy business models with a focus on servitization. Sustainability, 12(21). Retrieved from https://www.mdpi.com/2071-1050/12/21/8799

 13. Healy, M. (2017, April 6). Speed up drug approvals at FDA? It’s already faster than Europe’s Drug Agency. Los Angeles Times. Retrieved from http://www.latimes.com

 14. Ikram, M., Sroufe, R., & Zhang, Q. (2020). Prioritizing and overcoming barriers to integrated management system (IMS) implementation using AHP and G-TOPSIS. Journal of Cleaner Production, 254, 120121. Retrieved from https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/ pii/S0959652620301682

 15. Khalid, S. K. (2019). Create shared value, as a  new competitive advantage, and its impact on sustainable strategy analytical study applied on a sample of hotels in Erbil City. In Proceedings book of International Conference on Accounting, Business, Economics and Politics, ICABEP 2019 (pp. 402–413). Erbil, Kurdistan Region of Iraq: Tishk International University in Erbil.

 16. Kowalska, M. (2020). Various forms of basic income as a remedy in times of crisis. In K. S. Soliman (Ed.), Education excellence and innovation management: A  2025 vision to sustain economic development during global challenges. Proceedings of the 35th International Business Information Management Association (IBIMA) Conference, 1-2.04.2020, Sevilla, Spain (pp. 14714–14720). IBIMA.

 17. Kozar, Ł. (2015). „Zielone” miejsca pracy jako efekt dążeń do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego. Rynek - Społeczeństwo - Kultura, (3), 5–11.

 18. Kroik, J., & Skonieczny, J. (2010). Adaptacyjne i transgresyjne aspekty zarządzania organizacją publiczną. In W. Kieżun, L. Ciborowski, & J. Wołejszo (Eds.), Prakseologiczne aspekty zarządzania we współczesnych organizacjach publicznych: Public Management, t.  2 (pp. 237–247). Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.

 19. Loiseau, E., Saikku, L., Antikainen, R., Droste, N., Hansjürgens, B., Pitkänen, K., …, & Thomsenet, M. (2016). Green economy and related concepts: An overview. Journal of Cleaner Production, 139, 361–371.

 20. Malara, Z., Miśko, R., & Sulich, A. (2016). Wroclaw University of Technology graduates’ career paths. Vesnik Grodzenskaga dzâržanaŭga unìversìtèta ìmâ Ânkì Kupaly. Ser. 5, Èkanomìka, Sacyâlogìâ, Biâlogìâ, 6(3), 6–12.

 21. Mempel-Śnieżyk, A. (2012). Local authorities in supporting entrepreneurship on the example of Lower Silesia. In P. Hlavacek & P. Olsova (Eds.), Proceedings of the 12th International Conference: Social and economic development and regional politics. Regional development and planning (vol. 4, pp. 84–90). Univerzita J. E. Purkyne.

 22. Mempel-Śnieżyk, A. (2015). Znaczenie otoczenia biznesowego we współczesnej gospodarce rynkowej. In N. Derlukiewicz, S. Korenik, & K. Miszczak (Eds.), Gospodarka i  polityka regionalna. Nowe tendencje (pp. 117–130). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

 23. Merino-Saum, A., Clement, J., Wyss, R., & Baldi, M. G. (2020). Unpacking the green economy concept: A quantitative analysis of 140 definitions. Journal of Cleaner Production, 242, 118339. Retrieved from https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.118339

 24. OER Services (2019). Understanding the business environment – Introduction to business. OpenStax. Retrieved January 13, 2021, from https://courses.lumenlearning.com/suny-osintrobus/chapter/ understanding-the-business-environment/

 25. Piwowar-Sulej, K. (2021). Human resources development as an element of sustainable HRM – with the focus on production engineers. Journal of Cleaner Production, 278. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.124008

 26. Polowczyk, J. (2012). Strategic management at the beginning of the XXI century: The impact of crisis turbulences. The Poznań University of Economics Review, 12(3), 81–98.

 27. Przysucha, Ł. (2020a). Effective management of information processes with CMS in smart city. The concept of crowdsourcing. In E. Mercier-Laurent (Ed.), Artificial intelligence for knowledge management. 6th IFIP WG 12.6 International Workshop, AI4KM 2018 Held at IJCAI 2018 Stockholm, Sweden, July 15, 2018 Revised and Extended Selected Papers, IFIP Advances in Information and Communication Technology (Vol. 588, pp. 65–76).

 28. Przysucha, Ł. (2020b). Implementation of crowdsourcing as an integral element of communication engineering in the smart city concept. RISTI - Revista Iberica de Sistemas e Tecnologias de Informacao, (E30), 97–108.

 29. Rutkowska, M. (2001). Ryzyko w ubezpieczeniach zdrowotnych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Stalowej Woli, 1, 44–57.

 30. Rutkowska, M. (2020). Modern management models (colors). European Journal of Management and Social Science, 1(September), 17–22.

 31. Rutkowska, M. & Pakulska, J. (2018). Innowacje ekologiczne w  przedsiębiorstwach w  Polsce. In Z. Malara & J. Skonieczny (Eds.), Innowacje w  gospodarce, przedsiębiorstwie i  społeczeństwie (pp. 125–133). Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Retrieved from https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/ publication/95951/edition/58155

 32. Ryszawska, B. (2015). Green economy indicators. In M. Burchard- -Dziubińska (Ed.), Towards a green economy. From ideas to practice (pp. 31–52). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

 33. Ryszawska, B. (2017). Green economy transition and regional policy of European Union. In P. R. Pucentejlo (Ed.), Prikladna ekonomika – vid teorii do praktyki : materiali miznarodnoi naukowo-prakticnoi konferencii [Ternopil, 27 zovtna 2017 r.] (pp. 13–16). FOP Osadca.

 34. Skonieczny, J. (1995). Wspólnym frontem. Businessman, 9, 84–86.

 35. Sobczak, E., Bartniczak, B., & Raszkowski, A. (2020). Aging society and the selected aspects of environmental threats: Evidence from Poland. Sustainability, 12(11), 1–22.

 36. Sołoducho-Pelc, L. (2014). Koncepcja i wdrażanie strategii w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 366, 470–484.

 37. Sołoducho-Pelc, L. & Sulich, A. (2020). Between sustainable and temporary competitive advantages in the unstable business environment. Sustainability, 12(21), 8832. Retrieved from https://www. mdpi.com/2071-1050/12/21/8832

 38. Sulich, A. (2016). Active labour market policy as a source of legitimacy for governments of Central Europe countries – comparative analysis. World Scientific News, 60, 78–91.

 39. Sulich, A. (2018). The green economy development factors. In K. S. Soliman (Ed.), Vision 2020: Sustainable economic development and application of innovation management from regional expansion to global growth. Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference: 15-16 November 2018, Seville, Spain (pp. 6861–6869). IBIMA.

 40. Sulich, A. (2020a). United Nations sustainable development goals – How they changed my career? Research gate. Retrieved January 16, 2021, from https://www.researchgate.net/publication/346576875_ United_Nations_Sustainable_Development_Goals_-_How_ they_changed_my_career

 41. Sulich, A. (2020b). Człowiek wobec zjawisk i  procesów globalizacji. Man in the face of phenomenon and processes of globalization. European Journal of Management and Social Science, 1(September), 7–10.

 42. Sulich, A., Rutkowska, M., & Pakulska, J. (2018). Green economy as the next development stage of the corporate social responsibility idea. In Z. Alipoor & V. Vakili (Eds.), The International Scientific Conference on Challenges in Social Sciences and Business: Conferences Proceedings, 17th to 19th March 2018, Dubai (pp. 11–20). Retrieved from http://www.iccssb.com/uploads/uploads/iccssb_pr_2018.3.pdf

 43. Sulich, A., Rutkowska, M., & Tutaj, J. (2019). The innovativeness of green sector enterprises. In J. Kopeć & B. Mikuła (Eds.), Knowledge – Economy – Society. Challenges for contemporary economies – Global, regional, network and organizational perspective (pp. 239– 246). Torun: TNOiK Dom Oragnizatora.

 44. Sulich, A. & Zema, T. (2017). Problem zarządzania ryzykiem we współczesnej filozofii techniki. In M. Olkiewicz, M. Woźniak, M. Drewniak, & J. Chmura (Eds.), Nauka i biznes – wyzwania XXI wieku. Cz. 2 (pp. 8–21). Waleńczów: Wydawnictwo Naukowe Intellect.

 45. Sulich, A., Zema, T., & Zema, P. (2018). Green entrepreneurship in the European integration context. In M. Staníčková (Ed.), Proceedings of the 4th International Conference on European Integration 2018, ICEI 2018 (pp. 1393–1400).

 46. Sun, H., Ikram, M., Mohsin, M., & Abbas, Q. (2019). Energy security and environmental efficiency: Evidence from OECD countries. Singapore Economic Review, 22(10), 1–18. Retrieved from https:// www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/S0217590819430033

 47. Tallman, S. (2008). Global strategic management. In M. A. Hitt, R.  E.  Freeman, & J. E. Harrison (Eds.), The Blackwell handbook of strategic management. John Wiley & Sons.

 48. Zema, T. & Sulich, A. (2019). Relations in the interorganizational networks. International Journal of Social Sciences & Educational Studies, 6(1), 111–121.

bottom of page