top of page

Architektura biznesowa organizacji

Jerzy Tutaj

Politechnika Wrocławska,

Wrocław, Polska

e-mail: jerzy.tutaj@pwr.edu.pl

ORCID: 0000-0002-1764-5011

Słowa kluczowe:
zarządzanie strategiczne, IT, architektura biznesowa

Streszczenie

otrzymano: 10.09.2021
poprawiono: 20.09.2021
zaakceptowano: 01.10.2021

Celem artykułu było przedstawienie studium przypadku dla tworzenia architektury biznesowej organizacji w  wybranym przedsiębiorstwie oraz wskazanie znaczenia jej opracowywania dla funkcjonowania w  gospodarce i  społeczeństwie „trzeciej fali” według Alvina Tofflera. Autor wskazuje na konieczność wprowadzania do organizacji standardów architektury biznesowej i  to nie tylko do przedsiębiorstw, ale także do samorządów czy organizacji pozarządowych. W artykule przedstawiono praktyczne rozwiązania tego typu w warstwie: biznesowej, danych, oprogramowania, aplikacji i wymagań technicznych dla wybranego procesu.

Literatura

  1. Bernard, S. (2004). An Introduction to Enterprise Architecture. Author House.

  2. Górski, T. (2009). Metoda zarządzania architekturą korporacyjną. Biuletyn Instytutu Systemów Informatycznych, 3(1), 29-37.

  3. Królikowska, B. (2011). Architektura korporacyjna w  administracji publicznej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica, 27, 141-151.

  4. Mastalerz, M. W. (2015). Koncepcja hybrydowego modelu strategii informatyzacji przedsiębiorstwa wykorzystująca narzędzia architektury korporacyjnej. W Z. Szyjewski i T. M. Komorowski (red.), Informatyka w  zarządzaniu i  ekonomii: badania, analizy, modele (s. 117–132). Polskie Towarzystwo Informatyczne.

  5. Mastalerz, M. W. (2017). Planowanie rozwoju firmy z wykorzystaniem modelu motywacji biznesowej na przykładzie spółki BKF. Studia Informatica Pomerania, 4(46), 59–72. https://doi.org/10.18276/ si.2017.46-05

  6. Osterwalder, A. i  Pigneur, Y. (2013). Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera. Wydawnictwo Helion.

  7. Pańkowska, M. (2013). Cele rozwoju architektury przedsiębiorstwa. Studia Ekonomiczne, 128, 81–89.

  8. Ross, J. W., Weil, L. P. i Robertson, D. (2010). Architektura korporacyjna jako strategia. Budowanie fundamentu w biznesie. Wydawnictwo Studio Emka.

  9. The Open Group. TOGAF Version 9.1, 10th Edition.

  10. Zachman, J. A. (1987). A framework for information systems architecture. IBM Systems Journal, 26(3), 454–470.

bottom of page