top of page

Rebranding regionu przemysłowego: Teoria i instrumenty rezerwowe

Maryna Gudz

National University “Zaporizhzhia Polytechnik”, Institute of Management and Law, Department of Economics and Customs, Ukraine

ul. Zhukovsky 64, Zaporizhzhia, 69063, Ukraina

e-mail: gydzmarina@yahoo.com

ORCID: 0000-0002-1454-4987

Słowa kluczowe:
instytucjonalizm, gospodarka regionalna, administracja, region przemysłowy, rebranding, profil wizerunkowy, technologie cyfrowe, profile, digital technologies.

Streszczenie

Piotr Gudz

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa, Institute of Economic Sciences, Department of Law, Administration and Economics

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz, Polska

e-mail: pitgudz@gmail.com

ORCID: 0000-0001-7604-549X

otrzymano: 02.07.2020
poprawiono: 16.07.2020
zaakceptowano: 17.07.2020

Literatura

Powstanie i  wykorzystanie rebrandingu regionów przemysłowych jest rozpatrywane w kontekście teorii instytucjonalizmu i praktycznych narzędzi instytucjonalnego oddziaływania na administrację nowoczesnego regionu, w szczególności koncepcji racjonalnej biurokracji Maxa Webera. Metody badawcze obejmowały analizę strukturalną i  logiczną, analizę porównawczą oraz teorie brandingu w  systemie zarządzania marketingowego. Autorską interpretację istoty i treści rebrandingu jako narzędzia marketingu terytorialnego podano na podstawie analizy źródeł literackich. Przeprowadzono badanie praktyki rebrandingu zagranicznych regionów i  miast. W  rezultacie zgodnie z  kryteriami i  charakterystyką profilu wizerunkowego regionu zaporoskiego określono jego składowe: wizerunek biznesowy (ekonomiczny), wizerunek statusowy (polityczny), społeczny, geograficzny, kulturalno-historyczny, medialny (informacja), turystyczny (turystyczno-rekreacyjny). Konieczność intensyfikacji wykorzystania instytucji big data (danych cyfrowych), zastosowanie technologii cyfrowych jako narzędzia realizacji działań rebrandingowych i efektywne zarządzanie sferą bezpieczeństwa socjalnego, komunikacyjnego i środowiskowego mieszkańców są uzasadnione. Dla docelowej grupy turystów zaproponowano działania na rzecz rebrandingu przemysłowych miast regionu zaporoskiego.

 1. Bilotserkivets, V. (2015). Nova ekonomika: vyklyky ta zasady funktsionuvannia v  umovakh industrialnoho suspilstva. Akademichnyi ohliad, 1 (42), 11-16.

 2. Budnikevych, I. (2012). Formuvannia stratehii munitsypalnoho rozvytku: marketynhovyi pidkhid Naukovyi visnyk Chernivetskoho universytetu: Zb-k. nauk. prats. (Ekonomika). 592. 21-29. Chernivtsi: ChNU.

 3. Druker, P. (2004). Zadachi menedzhmenta v  XX1 veke. Moskva: Izd. dom Vilyams.

 4. Gudz, P. & Dawydenko, I. ets. (2019). Support system of solutions for planning sales actavaties in the tourizm industry. Internacional Journal of Ingineering and Advanced Technology (IJEAT), 8, 6, 3979- 3983. DOI: 10.35940/ijeat.F9082.088619 Retrieved April 17, 2020 from: https://www.ijeat.org/wp-content/uploads/papers/v8i6/ F9082088619.pdf.

 5. Gudz, P. & Gudz, M. ets. (2020) Scientific approaches for planning the architecture for urban economic space. (Onyshchenko V., Mammadova G., Sivitska S., Gasimov A.). Proceedings of the 2nd International Conference on Building Innovations. ICBI 2019. Lecture Notes in Civil Engineering, 73. Springer, Cham. Retrieved June 10, 2020 from: https:// link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-42939-3_57.

 6. Hoff, K. (2016). Behavioral Economics and Social Exclusion: Can Interventions Overcome Prejudice? In book: Inequality and Growth: Patterns and Policy (pp.172-200). Retrieved June 20, 2020 from: https://www.researchgate.net/publication/310572536_Behavioral_Economics_and_Social_Exclusion_Can_Interventions_ Overcome_Prejudice

 7. Hoff, K. & Stiglitz, J. (2016). Striving for balance in economics: Theoretical perspectives on the social determinants of behavior. Journal of Economic Behavior and Organization, 126, Part B, 25-57.

 8. Kapitsa, S. Istoriya desyati milliardov. Retrieved May 03, 2020 from: http://spb.media/text/sergey-kapica-istoriya-desyati-milliardov.

 9. Krugman, P. (2014). Obstfeld Maurice International Economics: Theory and Policy. Global Edition (Inglese) Copertina flessibile. 3 february.

 10. Kulkova, A. V Zaporozhe uspeshno vnedryatsya sistema Smart City. Retrieved Maj 29, 2020 from: http://iz.com.ua/zaporoje/v-zaporozhe-na-mezhdunarodnom-forume-rasskazali-o-osobennostyahsmart-city.

 11. Lapidus, L. (2018). Tsifrovaya ekonomika: upravlenie elektronnyim biznesom i  elektronnoy kommertsiey: monografiya. Moskva: INFRA.

 12. Lendri, Ch. (2005). Kreativnyiy gorod. Per. s angl. Moskva: Izdatelskiy dom «Klassika-XX1».

 13. Lukianenko, D. & Poruchnik, A. & Kolesov, V. Globalnoe ekonomicheskoe razvitie: tendentsii, assimetrii, regulirovanie: monografiya. (2013). Kiev: Vydavnictvo Ekonomichnyj universytet im. Hetmana V.

 14. Makston, H., & Randers, Y. (2017). U poshukakh dobrobutu. Keruvannia ekonomichnym rozvytkom dlia zmenshennia bezrobittia, nerivnosti ta zmin klimatu. Кiev: Pabulum.

 15. Ot elektronnogo bileta do elektronnogo zayavleniya: v Zaporozhe prezentovali strategiyu «Komfortnyiy gorod». Retrieved Maj 29, 2020 from: http://panoptikon.org/articles/85137-ot-jelektronnogobileta-do-jelektronnogo-zajavlenija-v.html.

 16. Pankruhin, A. (2016). Munitsipalnoe upravlenie: marketing territoriy. 3 izd. Moskva: Logos.

 17. Schetinin, V. (2001). Chelovecheskiy kapital i neodnorodnost ego traktovki. Mezhdunarodnaya ekonomika i mezhdunarodnyie otnosheniya, 12, 40-46.

 18. Sergeeva, T. (2012). Umnyj gorod kak tendenciya. Upravlenie gorodom: teoriya i praktika. 1 (4). 46-51.

 19. Shevchik, T. (2013). Arthesia: Moskve nuzhno poumnet, a ne pribavlyat kvadratnyie kilometryi. Gazeta, June 07. Retrieved May 30, 2020 from http://rbcdaily.ru/world/562949987267481.

 20. Soskin, O. (2011). Brendynh mist: dosvid krain Vyshehradskoi hrupy dlia Ukrainy. Kiev: Vydavnictvo Instytut transformatsii suspilstva.

 21. Ukrstat. Sotsialno-ekonomichnyi rozvytok Ukrainy za sichen-kviten 2019 r. (2019). Kiev: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. Retrieved Maj 29, 2020 from: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/infografika/2019/soes/soes_04_2019.pdf. Ukrstat.

 22. Statystychnyi shchorichnyk Ukrainy za 2011 rik. (2012). Stat. zbirnyk. Kiev: Avhust Treid.

 23. Umnyiy gorod buduschego - Songdo. (2015). Retrieved Maj 29, 2020 from: http://www.biowatt.com.ua/trends/umnyj-gorod-budushhego-songdo-yuzhnaya-koreya.

 24. Upravlenie prostranstvenno-ekonomicheskim razvitiem: skryityie resursyi goroda (2016). Moskva: Tsentr gorodskih issledovaniy biznes-shkolyi «Skolkovo-2016». Skolkovo.

 25. Vazhenina, I. & Vazhenin, S. (2006). Imidzh kak konkurentnyiy resurs regiona. Region: ekonomika i sotsiologiya, 4, 72-84.

 26. Vizghalov, D. (2009). Glavnyiy resurs Moskvy – kultura. Nezavisimaya gazeta, 15, 12-15.

 27. Veber, M. (2016). Hozyaystvo i obschestvo. Per. s nem. L.Ionin, V. Bruptsehovoy, I. Sudarikov. Moskva: Vyisshaya shkola ekonomiki.

 28. Veber, M. (2018). Protestantska etyka i  dukh kapitalizmu. Kiev: Nash Format.

 29. Zherdeva, O. (2006). Metodyi i priemyi marketingovogo analiza territorii. Marketing i marketingovyie issledovaniya, (62), 110-119.

 30. Zherdeva, O. (2006). Rol marketinga v identifikatsii territoriy. Marketing v Rossii i za rubezhom. 2(52). 120-126.

 31. Zhmerenetskyi, O. (2017). Hlobalni ekonomichni trendy ta Ukraina bez maibutnoho. Ukrainska Pravda, 17, 5-8

bottom of page